Medzinárodný deň študentstva – 17. November

16. 11. 2020 | Aktuality

Slovenská vlajka17. november je jeden z najvýznamnejších dní, aké si v našej spoločnosti pripomíname. Je dňom štátneho pokoja, čo pre študentov predstavuje deň voľna. 17. november je spomienkovým dňom Nežnej Revolúcie, dňom boja za slobodu a demokraciu. O tejto udalosti z roku 1989 je bežné počuť, najmä po jej minuloročnom 30. výročí.

Čo však už mnoho ľudí o tomto dni netuší, a tento fakt zapadol prachom zabudnutia, je že 17. november sa stal aj medzinárodným dňom študentov. Tento deň bol ustanovený ako spomienka na počesť udalostí, ktoré sa odohrali v novembri 1939.

Na jeseň 1939 prejavili študenti svoju nespokojnosť s totalitným režimov, potom čo došlo k okupácii vtedajšieho územia Protektorátu Čechy a Morava nemeckými vojskami. To viedlo k demonštrácií, pri ktorej mnohí utrpeli zranenia ako aj študent medicíny, Jan Opletal, ktorý týmto zraneniam neskôr podľahol.

Práve jeho smrť a pohreb vytiahla do ulíc množstvo študentov v Novembri 1939. Reakciou systému bolo vtrhnutie na internáty, zatýkanie, popravy študentských funkcionárov bez spravodlivých súdnych procesov, až  následný transport viac než tisícky študentov do koncentračného táboru Sachsenhausen. Slovenskí študenti, ktorí sa v tom čase ešte nachádzali na území dnešného Česka, bezpečnostné zložky, po pár dňoch týrania, neposielali do koncentračných táborov, ale ich vyhostili naspäť na Slovensko ako cudzincov.

17. november pre študentov predstavuje deň voľna a mnohí pravdepodobne ani netušia vďaka akému kontextu udalostí tomu tak je. Netreba však na krvavé udalosti, ktoré tomu predchádzali zabúdať. Či už tie v roku 1939, tak aj o päť desaťročí neskôr v roku 1989. Je dôležité si byť týchto historických udalostí vedomí, pripomínať si ich a vzdať im patričnú pamiatku.