Čo dokázal program Erasmus+ v roku 2020

27. 12. 2021 | Štúdium v zahraničí

Erasmus+Blížiaci koniec roka sa častokrát javí ako správny čas na rôzne rekapitulácie. Každoročne je tomu tak aj v prípade Európskej komisie, ktorá ponúka vypracované výročné správy o fungovaní známeho a obľúbeného programu Erasmus+. Bolo tomu tak aj za rok 2020.

Správa za minulý rok prináša prehľad základných skutočností a zistení o fungovaní programu. Program Erasmus+ čelil v roku 2020 naozaj veľkej výzve v podobe online vyučovania, uzavretých hraníc či komplikovaného cestovania. I napriek všetkým prekážkam dokázal program sprostredkovať štúdium skrz 24-tisíc inštitúcií. Program umožnil viac než 160-tisícom študentov zahraničné štúdium a uľahčil 92-tisícom učiteľov a pedagogickým zamestnancom zahraničnú mobilitu. A tak mohlo s celkovým rozpočtom programu 3,8 miliardy eur takmer 640-tisíc ľudí študovať, dobrovoľníčiť alebo dôjsť k ich kvalifikácii v zahraničí práve vďaka programu Erasmus+.

Najvyhľadávanejšou destináciou, kde vycestovalo najviac vysokoškolských študentov a študentiek, v počte viac než 48-tisíc, bolo Španielsko. O 10-tisíc menej študentov využilo možnosť zahraničnej mobility vo Francúzku a Nemecko bolo treťou krajinou, ktorá prijala najväčší počet študentov, a to takmer 30 tisíc. Tretie miesto bolo tesne nasledované Talianskom a päticu najobľúbenejších krajín uzatvorilo Spojené Kráľovstvo.

Správa hovorí aj o reprezentatívnej vzorke vysokoškolského študenta/študentky účastníckej sa programu. Čas strávený v zahraničí predstavoval v priemere 5,18 mesiaca, kedy bol vyčíslený priemerne udelený grant pre študenta/študentku na mesiac vo výške 374 eur. Priemerný vek participanta zahraničnej mobility bol 22,5 roku. V celkovej vzorke boli zastúpení v menšej miere muži, 39% a z väčšinovej časti sa programu zúčastnili ženy, až 61%.

Pozerajúc sa na samostatné štatistiky Slovenska, a to za rok 2019, z pozorovaní vystalo, že top 3 zahraničné destinácie pre slovenských študentov boli na prvom mieste Česká republika, nasledujúca Poľskom a Španielskom. Spolu za Slovensko vycestovalo do zahraničia viac než 2-tisíc študentov a naopak, na Slovensku svoj Erasmus strávilo 1674 vysokoškolských študentov.

Erasmus+ program existuje už viac než 30 rokov a za túto dobu ponúkol mnohým, nie len študentom, nezabudnuteľné spomienky a hodnotné skúseností a našťastie ho nezastavila ani pandémia Covid-19.

Zdroje: https://op.europa.eu/s/vkaV

Ďalšie články k téme

Erasmus vo Fínsku

Erasmus vo Fínsku

Po predošlých sprostredkovaných zážitkoch z mobility Erasmus+ v Litve, Varšave či Erasmus stáže v Írsku, prinášame v nasledujúcom článku postrehy, skúsenosti a zážitky študentky Kristínky z jej zahraničného pobytu vo Fínsku. Ahoj Kika, mohla by si nám na začiatok povedať, kde si študovala na Slovensku a kam si sa vybrala stráviť Erasmus+ výmennú mobilitu? V rámci štúdia na vysokej škole som sa …

číst více
ESN – čo to vlastne je?

ESN – čo to vlastne je?

ESN predstavuje označenie najväčšej študentskej asociácie Europe Erasmus Student Network. Ide o medzinárodnú, neziskovú organizáciu, ktorá sa snaží sprostredkovať študentom tie najlepšie možné skúsenosti počas ich výmennej študijnej mobility, snaží sa o reprezentáciu zahraničných študentov a poskytnutie možnosti na porozumenie lokálnej kultúry a seba rozvoj pod heslom students helping students. ESN asociácia je zoskupením študentov na miestnej …

číst více
Nahradia online zahraničné mobility tie fyzické?

Nahradia online zahraničné mobility tie fyzické?

Takýto predpoklad vychádza z výsledkov projektu skúmajúceho internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom virtuálnej mobility a výmeny na Slovensku. Výskum bol uskutočnený Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach a expertov viacerých vysokých škôl. Virtuálne mobility a výmeny študentov sú vnímané ako možná odpoveď na pandémiu, ktorá do veľkej miery znemožnila práve možnosť fyzicky vycestovať do zahraničia, a to ako študentom …

číst více