Čo dokázal program Erasmus+ v roku 2020

27. 12. 2021 | Štúdium v zahraničí

Erasmus+Blížiaci koniec roka sa častokrát javí ako správny čas na rôzne rekapitulácie. Každoročne je tomu tak aj v prípade Európskej komisie, ktorá ponúka vypracované výročné správy o fungovaní známeho a obľúbeného programu Erasmus+. Bolo tomu tak aj za rok 2020.

Správa za minulý rok prináša prehľad základných skutočností a zistení o fungovaní programu. Program Erasmus+ čelil v roku 2020 naozaj veľkej výzve v podobe online vyučovania, uzavretých hraníc či komplikovaného cestovania. I napriek všetkým prekážkam dokázal program sprostredkovať štúdium skrz 24-tisíc inštitúcií. Program umožnil viac než 160-tisícom študentov zahraničné štúdium a uľahčil 92-tisícom učiteľov a pedagogickým zamestnancom zahraničnú mobilitu. A tak mohlo s celkovým rozpočtom programu 3,8 miliardy eur takmer 640-tisíc ľudí študovať, dobrovoľníčiť alebo dôjsť k ich kvalifikácii v zahraničí práve vďaka programu Erasmus+.

Najvyhľadávanejšou destináciou, kde vycestovalo najviac vysokoškolských študentov a študentiek, v počte viac než 48-tisíc, bolo Španielsko. O 10-tisíc menej študentov využilo možnosť zahraničnej mobility vo Francúzku a Nemecko bolo treťou krajinou, ktorá prijala najväčší počet študentov, a to takmer 30 tisíc. Tretie miesto bolo tesne nasledované Talianskom a päticu najobľúbenejších krajín uzatvorilo Spojené Kráľovstvo.

Správa hovorí aj o reprezentatívnej vzorke vysokoškolského študenta/študentky účastníckej sa programu. Čas strávený v zahraničí predstavoval v priemere 5,18 mesiaca, kedy bol vyčíslený priemerne udelený grant pre študenta/študentku na mesiac vo výške 374 eur. Priemerný vek participanta zahraničnej mobility bol 22,5 roku. V celkovej vzorke boli zastúpení v menšej miere muži, 39% a z väčšinovej časti sa programu zúčastnili ženy, až 61%.

Pozerajúc sa na samostatné štatistiky Slovenska, a to za rok 2019, z pozorovaní vystalo, že top 3 zahraničné destinácie pre slovenských študentov boli na prvom mieste Česká republika, nasledujúca Poľskom a Španielskom. Spolu za Slovensko vycestovalo do zahraničia viac než 2-tisíc študentov a naopak, na Slovensku svoj Erasmus strávilo 1674 vysokoškolských študentov.

Erasmus+ program existuje už viac než 30 rokov a za túto dobu ponúkol mnohým, nie len študentom, nezabudnuteľné spomienky a hodnotné skúseností a našťastie ho nezastavila ani pandémia Covid-19.

Zdroje: https://op.europa.eu/s/vkaV

Ďalšie články k téme