Čo dokázal program Erasmus+ v roku 2020

27. 12. 2021 | Štúdium v zahraničí

Erasmus+Blížiaci koniec roka sa častokrát javí ako správny čas na rôzne rekapitulácie. Každoročne je tomu tak aj v prípade Európskej komisie, ktorá ponúka vypracované výročné správy o fungovaní známeho a obľúbeného programu Erasmus+. Bolo tomu tak aj za rok 2020.

Správa za minulý rok prináša prehľad základných skutočností a zistení o fungovaní programu. Program Erasmus+ čelil v roku 2020 naozaj veľkej výzve v podobe online vyučovania, uzavretých hraníc či komplikovaného cestovania. I napriek všetkým prekážkam dokázal program sprostredkovať štúdium skrz 24-tisíc inštitúcií. Program umožnil viac než 160-tisícom študentov zahraničné štúdium a uľahčil 92-tisícom učiteľov a pedagogickým zamestnancom zahraničnú mobilitu. A tak mohlo s celkovým rozpočtom programu 3,8 miliardy eur takmer 640-tisíc ľudí študovať, dobrovoľníčiť alebo dôjsť k ich kvalifikácii v zahraničí práve vďaka programu Erasmus+.

Najvyhľadávanejšou destináciou, kde vycestovalo najviac vysokoškolských študentov a študentiek, v počte viac než 48-tisíc, bolo Španielsko. O 10-tisíc menej študentov využilo možnosť zahraničnej mobility vo Francúzku a Nemecko bolo treťou krajinou, ktorá prijala najväčší počet študentov, a to takmer 30 tisíc. Tretie miesto bolo tesne nasledované Talianskom a päticu najobľúbenejších krajín uzatvorilo Spojené Kráľovstvo.

Správa hovorí aj o reprezentatívnej vzorke vysokoškolského študenta/študentky účastníckej sa programu. Čas strávený v zahraničí predstavoval v priemere 5,18 mesiaca, kedy bol vyčíslený priemerne udelený grant pre študenta/študentku na mesiac vo výške 374 eur. Priemerný vek participanta zahraničnej mobility bol 22,5 roku. V celkovej vzorke boli zastúpení v menšej miere muži, 39% a z väčšinovej časti sa programu zúčastnili ženy, až 61%.

Pozerajúc sa na samostatné štatistiky Slovenska, a to za rok 2019, z pozorovaní vystalo, že top 3 zahraničné destinácie pre slovenských študentov boli na prvom mieste Česká republika, nasledujúca Poľskom a Španielskom. Spolu za Slovensko vycestovalo do zahraničia viac než 2-tisíc študentov a naopak, na Slovensku svoj Erasmus strávilo 1674 vysokoškolských študentov.

Erasmus+ program existuje už viac než 30 rokov a za túto dobu ponúkol mnohým, nie len študentom, nezabudnuteľné spomienky a hodnotné skúseností a našťastie ho nezastavila ani pandémia Covid-19.

Zdroje: https://op.europa.eu/s/vkaV

Ďalšie články k téme

Na Erasmus nemusíte ísť len študovať

Cesta na študijný či iný zahraničný pobyt je významnou súčasťou vysokoškolských rokov mnohých mladých ľudí. Nie je to také nevídané, vzhľadom na to, že pre mnohých to predstavuje možnosť vycestovať aj do krajín, do ktorých by sa inak nedostali. Zásadnú úlohu hrá aj chuť zažiť novú kultúru a vyskúšať si samostatný život v cudzej krajine […]

čítajte viac

Na čo si dať pozor na zahraničnom pobyte. 1. časť

Čaká ťa po lete cesta na zahraničný pobyt? Ideš študovať či stážovať? V každej krajine, ktorú nepoznáš môže na teba čakať niekoľko nástrah. Dobrá správa je, že sa im dá s dobrou prípravou vyhnúť. Pripravili sem preto pre vás dvojdielny seriál o tom, s čím sa môžete v zahraničí stretnúť a čo vás môže prekvapiť. […]

čítajte viac

Staň sa stážistom či stážistkou pre Stále zastúpenie SR pri EÚ

Ak chcete byť v centre diania a pri tvorbe politik Európskej únie, ktoré majú dopad na každodenný život občanov, neváhajte sa prihlásiť na stáž Stáleho Zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli a získajte cenné skúsenosti do osobného a profesijného života. Stáž je určená pre študentov a študentky vysokých škôl minimálne druhého ročníku bakalárskeho štúdia a vyššie, vrátane doktorandského štúdia. Prihlásiť sa […]

čítajte viac