Štipendiá na štúdium či výskum v zahraničí

12. 10. 2021 | Štúdium v zahraničí

Štipendiá na štúdium či výskum v zahraničí Pre študentov ale i absolventov existuje naozaj veľa možností ako získať peňažný príspevok na vycestovanie do zahraničia, len treba vedieť, kde hľadať.

Študijné zahraničné mobility sú využívané najmä vďaka programu Erasmus+ a jeho variáciám, ako napríklad Erasmus stáž, ktoré sme bližšie priblížili aj v starších príspevkoch.

Erasmus však rozhodne nie je jediná možnosť ako vycestovať za štúdiom alebo výskumom do zahraničia. Existuje množstvo štipendijných programov, grantov a mobilít, a to v rôznych časových rozmedziach a za rôznych podmienok prijatia. V mori možností dokáže veľmi pomôcť mimovládna nezisková organizácia SAIA – Slovenská akademická informačná agentúra.

SAIA už tri desaťročia poskytuje prospešné poradenské služby v piatich vysokoškolských mestách. Po roku 1989, otvorení zahraničného trhu aj pre Slovensko, bola potrebná organizácia, ktorá by zabezpečila poradenské a informačné služby o možnostiach štúdia v zahraničí so zárukou transparentného a férového výberové konania.

SAIA ponúka naozaj rozmanitú škálu ponúk, od dvojtýždňových štipendijných programov na letné kurzy jazyka, mesačné kurzy, no i semestrálne, ročné a viacročné výjazdy a výskumné programy naskrz krajinami od susedných štátov V4 až po vzdialenejšie Švajčiarsko, Bulharsko, Rusko, Izrael, Kazachstan či dokonca exotické Mexiko a Japonsko.

K tomu všetkému agentúra sprostredkúva poradenské služby aj cez platformu seminárov a v poslednej dobe praktických webinárov na rôzne témy, kde sa potencionálny uchádzač  môže dozvedieť ako si o štipendium požiadať, ako podávať prihlášky, čo taký pobyt obnáša či webináre ku konkrétnym štipendijným ponukám.

Agentúra má rozpočet na štipendiá a projekty v rámci všetkých programov, ako aj na operačné a ďalšie programové výdavky každoročne cca 2 mil. €. Po uchádzaní sa o niektorý z programov prebieha výber, o ktorom rozhodujú nezávislé grémiá a komisie zložené zo zástupcov vysokých škôl, SAV, ministerstva školstva, respektíve z iných organizácií zo Slovenska a zo zahraničia napríklad zastupiteľské úrady iných štátov.

SAIA nevenuje pozornosť a svoje služby výhradne vysokoškolským študentom, časom sa adaptovala na poskytovanie poradenstva aj pre vysokoškolských pedagógov, doktorandov, výskumných pracovníkov.

Výber grantov a štipendií je naozaj široký, preto neváhajte ponuku preštudovať a zistíte, že nejaký program vám presne zapadá do vašich časových a osobných možností.

Zdroje: www.saia.sk

Ďalšie články k téme

Študuj vďaka FLEX-u v USA zadarmo

Študuj vďaka FLEX-u v USA zadarmo

Čo sa skrýva pod označením FLEX? Ide o názov štipendijného programu Future Leaders Exchange, vďaka ktorému môžu stredoškoláci aj zo Slovenska študovať rok v Spojených štátoch amerických úplne zadarmo! Ide primárne o štipendijný program Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov, ktorý je následne implementovaný neziskovou vzdelávacou organizáciou American Councils for International Education. Súčasťou výmenného programu sa Slovensko stalo …

číst více
Erasmus vo Fínsku

Erasmus vo Fínsku

Po predošlých sprostredkovaných zážitkoch z mobility Erasmus+ v Litve, Varšave či Erasmus stáže v Írsku, prinášame v nasledujúcom článku postrehy, skúsenosti a zážitky študentky Kristínky z jej zahraničného pobytu vo Fínsku. Ahoj Kika, mohla by si nám na začiatok povedať, kde si študovala na Slovensku a kam si sa vybrala stráviť Erasmus+ výmennú mobilitu? V rámci štúdia na vysokej škole som sa …

číst více
Čo dokázal program Erasmus+ v roku 2020

Čo dokázal program Erasmus+ v roku 2020

Blížiaci koniec roka sa častokrát javí ako správny čas na rôzne rekapitulácie. Každoročne je tomu tak aj v prípade Európskej komisie, ktorá ponúka vypracované výročné správy o fungovaní známeho a obľúbeného programu Erasmus+. Bolo tomu tak aj za rok 2020. Správa za minulý rok prináša prehľad základných skutočností a zistení o fungovaní programu. Program Erasmus+ čelil v roku 2020 naozaj veľkej …

číst více