S financiami na vysokej škole vám môžu pomôcť štipendiá

29. 1. 2020 | Študentský život

To, že vysoká škola nie je práve najlacnejšia záležitosť, musí byť jasné každému, kto sa na ňu hlási. Netreba sa však hneď vzdávať snov o vysokoškolskom vzdelaní, ak nepatríte medzi „horných desaťtisíc“. Finančnú situáciu vám počas štúdia môžu pomôcť zvládnuť rôzne štipendiá.

štipendium

Motivačné štipendium – dostávajú najlepší študenti a slúži vlastne na motiváciu k zlepšovaniu študijných výsledkov. Zvykne byť rozdelené na prospechové a mimoriadne štipendium. Prospechové štipendium sa priznáva denným študentom za úspešné plnenie si študijných povinností. Povedané „po lopate“ – financie dostanú tí, ktorí úspešne absolvujú zapísané predmety a majú najlepšie známky. Mimoriadne štipendium môže byť priznané na rozdiel od prospechového aj externistom, aj doktorandom. Priznáva sa najmä za vynikajúce výsledky vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti, za úspešnú reprezentáciu fakulty/školy/štátu v rôznych súťažiach, za mimoriadne kvalitnú záverečnú alebo inú prácu, angažovanosť v rôznych študentských spolkoch či za vynikajúce plnenie študijných povinností. Na priznanie motivačného štipendia študent nemá právny nárok a presné kritériá spolu s výškou štipendia si určuje každá škola a fakulta osobitne. Štipendium je jednorazové (v semestri).

Sociálne štipendium – podmienky na poskytnutie tohto štipendia určuje ministerstvo školstva a sú na každej škole rovnaké. Získať ho môžu len študenti denného štúdia. Jeho výška sa pohybuje momentálne od 10 € po 230 € (ak je škola od trvalého bydliska menej ako 30 km) alebo 275 € (ak je škola od miesta trvalého bydliska vzdialená viac ako 30 km). Výška štipendia priznaného konkrétnemu študentovi závisí od príjmu rodinných príslušníkov v aktuálnej situácii, kedy sa žiadosť oň podáva a vypláca sa mesačne. Priznané môže byť len tomu, kto daný stupeň vysokoškolského štúdia študuje prvýkrát, neprekročil štandardnú dĺžku štúdia, má trvalý pobyt na Slovensku a koho rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima (posudzujú sa najbližší rodinní príslušníci). Po splnení týchto podmienok treba o sociálne štipendium požiadať kedykoľvek počas akademického roka. Spája sa s ním však mnoho „papierovačiek“, ktoré sa odvíjajú od konkrétneho prípadu. Treba preto navštíviť štipendijné oddelenie alebo poradcu.

Ďalšie články k téme