Čo tento rok čakať od Testov studijních předpokladů

18. 12. 2022 | Prijímacie konanie

Čo tento rok čakať od Testov studijních předpokladůPrijímacie skúšky môžu byť strašiakom pre mnohých uchádzačov o štúdium na vysoké školy. Mnohé prijímačky sa ešte k tomu všetkému organizujú v podobnom období ako maturity a môže toho byť odrazu veľa. Stres a strach z prijímacích skúšok (a samozrejme aj z maturity) sa však dá do značnej miery odstrániť pripravenosťou. Vďaka tomu študenti vedia, do čoho idú a čo od toho očakávať. Prijímacie skúšky môžu mať niekoľko podôb a Testy studijních předpokladů (TSP) sú jednou z nich, pokiaľ sa hlásite na Masarykovu univerzitu. Preto sme pre vás pripravili krátky prehľad toho, čo sú TSP, čo od nich očakávať a ako sa na ne pripraviť.

Masarykova univerzita využíva TSP ako súčasť prijímacích skúšok na 7 z 10 fakúlt. Zároveň je MUNI jedinou univerzitou, ktorá tieto testy využíva. Nie je preto možné si ich výsledok uplatniť na viacerých vysokých školách, ako je to napríklad v prípade testov spoločnosti SCIO.

Testy sa konajú od januára do apríla a uchádzač si vyberá iba jeden termín. Treba si preto dať veľký pozor na to, aby sa tento termín nekryl napríklad s dátumom maturít či iných prijímacích skúšok. Nie je však potrebné cestovať len do Brna, testy je možné písať aj na Slovensku – v Banskej Bystrici, v Bratislave a v Žiline. Treba si dať pozor, že obe mestá, okrem Bratislavy ponúkajú len jeden termín. V Čechách je možností, kde môžete testy písať viac – v Brne, v Hradci Králové, v Jihlave, v Olomouci, v Ostrave, v Prahe a v Zlíne.

Novinkou oproti minulému roku je, že test sa vypĺňa v elektronickej podobe, avšak nie z domova, ale v priestoroch vybraných MUNI. Jeho elektronická podoba znamená, že každý uchádzač dostane na test tablet, kde je zadanie a kam vypĺňa odpovede a papier na výpočty či poznámky.

Súčasťou testu sú 3 dimenzie, ako ich MUNI nazýva: numericko-analytické myslenie, kritické myslenie a uvažovanie v anglickom jazyku. Test na numericko-analytické myslenie je zameraný na schopnosť pracovať s číslami, ovládať operácie s nimi a rozpoznávať vzťahy medzi číslami. V častí kritické myslenie sa uchádzači stretnú s úlohami, ktoré zisťujú schopnosť kritického posúdenia a vyhodnotenia predložených informácií a posledná časť trošku sofistikovane overuje znalosť angličtiny a zároveň verbálneho myslenia. Úlohy sú zmerané na dopĺňanie najvhodnejšieho slova do vety, hľadanie vhodných synoným, identifikovanie nehodiaceho sa slova a podobne. Každá časť má svoj vlastný vymedzený čas, prvé dva subtesty trvajú každý 45 minút, na poslednú časť je   len 20 minút. Zároveň sa každá časť aj samostatne hodnotí. Za každú správnu odpoveď sa získava 1 bod, za každú vynechanú odpoveď je 0 bodov a za každú nesprávne zodpovedanú úlohu sa strháva 0,2 bodu. Pri tomto princípe strhávania bodov za nesprávne odpovede sa neoplatí tipovať, nakoľko  to môže viesť k zbytočnému znižovaniu počtu získaných bodov správnymi odpoveďami.

Na webových stránkach môžete nájsť aj ukážkové testy z minulých rokov, ale pokiaľ by ste stále váhali, či test zvládnete, je tu možnosť prípravných kurzov. Kurzy sa konajú až v 10 behoch a každý beh má 4 termíny. Ide o piatky či soboty v rôznych časoch a ponúkajú aj online formu. Vďaka tomu si má možnosť nájsť také vhodné termíny, aby mu všetky vyhovovali. Jeden beh, teda 4 termíny príprav stoja 2 300 Kč (cca 95 EUR). Na prípravných kurzoch sa uchádzači zoznámia s najdôležitejšími typmi úloh, vďaka čomu si osvoja spôsob riešenia týchto úloh a pri ostrom pokuse tak môžu byť rýchlejší. Ďalšími výhodami je, že sa uchádzači dozvedia, ako pristupovať k spracovaniu úloh s časovým limitom a aj to ako sa vysporiadať s prípadnou trémou pred či počas testu.

Nech ťa už čakajú akékoľvek prijímacie skúšky vedz, že pokiaľ ti záleží na prijatí, je vždy dobré sa na ne pripraviť. A to nielen vedomostne, ale aj z technického hľadiska. Znalosť typu úloh, testovaného obsahu, ale aj miesta a času skúšky vedia do značnej miery eliminovať stres.


podpora@vysokeskoly.cz