Elektrospotrebiče budú na internátoch bez poplatku

10. 9. 2023 | Študentský život

Elektrospotrebiče budú na internátoch bez poplatku Náš predošlý príspevok Študenti bývajúci v Mlynskej doline si priplatia za elektrospotrebiče informoval o spoplatnení elektrospotrebičov na internátoch Univerzity Komenského v Mlynskej doline. Návrh si však vyslúžil od študentov masívnu vlnu kritiky, a tak vedenie UK po naslúchaní hlasu študentov svoje rozhodnutie zmenila a poplatky za elektrospotrebiče ubytovaní nebudú musieť platiť. Zatiaľ.  

Kritika sa rozprúdila najmä vo facebookovej skupine, ktorá slúži pre obyvateľov internátu. Doteraz je v nej zaregistrovaných vyše 47-tisíc používateľov. Zástupcovia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK taktiež absolvovali počas posledných dvoch augustových týždňov sériu rokovaní s vedením univerzity a internátov s cieľom dohodnúť detaily navrhovanej regulácie a spoplatnenia súkromných elektrospotrebičov v internátnych izbách/bunkách, ktoré boli doteraz zakázané. I keď dôjde k zrušeniu poplatkov, ide len o skúšobné obdobie.

Zimný semester 2023/2024 bude skúšobným obdobím na určenie ako regulovať používanie súkromných elektrospotrebičov adekvátne, keďže regulácia elektrospotrebičov je štandardnou súčasťou pravidiel väčšiny internátov na Slovensku či v zahraničí. Po skončení skúšobného obdobia budú ďalšie kroky prediskutované medzi vedením internátov a zástupcami študentov. Regulovať elektrospotrebiče počas zimného semestra budú internáty nerepresívne, a to tak, že budú na porušenie internátneho poriadku upozorňovať a až po niekoľkonásobnom neuposlúchnutí budú implementované pokuty.

Vedenie UK v spolupráci s kompetentnými orgánmi prisľúbilo vypracovať návrh na dobudovanie a vybavenie spoločných internátnych kuchyniek potrebnými elektrospotrebičmi. Vedenie však apeluje na študentov, aby v čo najväčšej možnej miere zdieľali a snažili sa o efektívne používanie vlastných elektrospotrebičov s vysokým výkonom, čím by sa chceli vyvarovať častým výpadkom siete, ktorá nebola vybudovaná na súčasné odbery.

I keď sa ubytovaní vyhnú spoplatneniu elektrospotrebičov, zvýšeniu celkovej ceny za ubytovanie sa už nevyhnú. Zdražovanie ceny za ubytovanie internátny odôvodňujú navýšenými nákladmi, cenami energie a infláciou.

Zdroje: mlyny.uniba.sk

 


benusova@vysokeskoly.cz