ESN – čo to vlastne je?

4. 1. 2022 | Štúdium v zahraničí

ESN Erasmus+ESN predstavuje označenie najväčšej študentskej asociácie Europe Erasmus Student Network. Ide o medzinárodnú, neziskovú organizáciu, ktorá sa snaží sprostredkovať študentom tie najlepšie možné skúsenosti počas ich výmennej študijnej mobility, snaží sa o reprezentáciu zahraničných študentov a poskytnutie možnosti na porozumenie lokálnej kultúry a seba rozvoj pod heslom students helping students.

ESN asociácia je zoskupením študentov na miestnej úrovni, kooperujúcich však aj medzinárodne, ktorí sa snažia zahraničným študentom pomôcť pri ich pobyte v danej krajine.

Organizácia ESN sa priamo viaže na fungovanie programu Erasmus+, ktorému sa na našom portáli venujeme priebežne s rôznymi rozhovormi o skúsenostiach z mobilít či z Erasmus+ stáží.

Zoskupenie pod označením ESN sa po prvýkrát objavilo v roku 1989 v Holandsku, v meste Utrecht, a odvtedy sa rozšírilo naprieč najmä európskymi krajinami a funguje v 42 krajinách sveta. V roku 2005 vzniklo oficiálne sídlo v Bruseli, kde má miesto medzinárodná rada, sekretariát a stážisti pracujúci na plný úväzok.

ESN Slovakia pozostáva z 10 sekcií od Bratislavy až po Košice a každý rok sa stará o približne 2000 zahraničných študentov. ESN Slovakia sprostredkováva zahraničným študentom výlety či kultúrno-poznávacie aktivity. Reprezentuje ich a uľahčuje im pobyt na Slovensku. Medzi ich ďalšie kompetencie patrí snaha o integráciu zahraničných študentov, sprostredkovanie relevantných informácií o mobilite, motivovanie domácich študentov na vycestovanie do zahraničia, zlepšovanie dostupnosti študentských mobilít a mnoho ďalšieho.

Študent zapájajúci sa do fungovania organizácie ESN a starajúci sa o zahraničných študentov sa častokrát označujú ako buddy alebo mentor.

V prípade ESN nejde však len o jednosmernú pomoc. Samotní buddy alebo mentori dokážu recipročne získať aj od zahraničných študentov, či už ide o možnosť socializácie, zlepšenia si cudzích jazykov, spoločných zážitkov, spoznania rôznych kultúr a mentalít a v neposlednom rade získania priateľstiev a známych naprieč svetom, čo určite nie je na zahodenie.

A tak stojí určite za zváženie pridať sa k študentskej asociácii ESN aj na ktorejkoľvek slovenskej vysokej škole sprostredkujúcej takúto možnosť.

Zdroje: https://esn.sk/

Ďalšie články k téme

Erasmus vo Fínsku

Erasmus vo Fínsku

Po predošlých sprostredkovaných zážitkoch z mobility Erasmus+ v Litve, Varšave či Erasmus stáže v Írsku, prinášame v nasledujúcom článku postrehy, skúsenosti a zážitky študentky Kristínky z jej zahraničného pobytu vo Fínsku. Ahoj Kika, mohla by si nám na začiatok povedať, kde si študovala na Slovensku a kam si sa vybrala stráviť Erasmus+ výmennú mobilitu? V rámci štúdia na vysokej škole som sa …

číst více
Čo dokázal program Erasmus+ v roku 2020

Čo dokázal program Erasmus+ v roku 2020

Blížiaci koniec roka sa častokrát javí ako správny čas na rôzne rekapitulácie. Každoročne je tomu tak aj v prípade Európskej komisie, ktorá ponúka vypracované výročné správy o fungovaní známeho a obľúbeného programu Erasmus+. Bolo tomu tak aj za rok 2020. Správa za minulý rok prináša prehľad základných skutočností a zistení o fungovaní programu. Program Erasmus+ čelil v roku 2020 naozaj veľkej …

číst více