ESN – čo to vlastne je?

4. 1. 2022 | Štúdium v zahraničí

ESN Erasmus+ESN predstavuje označenie najväčšej študentskej asociácie Europe Erasmus Student Network. Ide o medzinárodnú, neziskovú organizáciu, ktorá sa snaží sprostredkovať študentom tie najlepšie možné skúsenosti počas ich výmennej študijnej mobility, snaží sa o reprezentáciu zahraničných študentov a poskytnutie možnosti na porozumenie lokálnej kultúry a seba rozvoj pod heslom students helping students.

ESN asociácia je zoskupením študentov na miestnej úrovni, kooperujúcich však aj medzinárodne, ktorí sa snažia zahraničným študentom pomôcť pri ich pobyte v danej krajine.

Organizácia ESN sa priamo viaže na fungovanie programu Erasmus+, ktorému sa na našom portáli venujeme priebežne s rôznymi rozhovormi o skúsenostiach z mobilít či z Erasmus+ stáží.

Zoskupenie pod označením ESN sa po prvýkrát objavilo v roku 1989 v Holandsku, v meste Utrecht, a odvtedy sa rozšírilo naprieč najmä európskymi krajinami a funguje v 42 krajinách sveta. V roku 2005 vzniklo oficiálne sídlo v Bruseli, kde má miesto medzinárodná rada, sekretariát a stážisti pracujúci na plný úväzok.

ESN Slovakia pozostáva z 10 sekcií od Bratislavy až po Košice a každý rok sa stará o približne 2000 zahraničných študentov. ESN Slovakia sprostredkováva zahraničným študentom výlety či kultúrno-poznávacie aktivity. Reprezentuje ich a uľahčuje im pobyt na Slovensku. Medzi ich ďalšie kompetencie patrí snaha o integráciu zahraničných študentov, sprostredkovanie relevantných informácií o mobilite, motivovanie domácich študentov na vycestovanie do zahraničia, zlepšovanie dostupnosti študentských mobilít a mnoho ďalšieho.

Študent zapájajúci sa do fungovania organizácie ESN a starajúci sa o zahraničných študentov sa častokrát označujú ako buddy alebo mentor.

V prípade ESN nejde však len o jednosmernú pomoc. Samotní buddy alebo mentori dokážu recipročne získať aj od zahraničných študentov, či už ide o možnosť socializácie, zlepšenia si cudzích jazykov, spoločných zážitkov, spoznania rôznych kultúr a mentalít a v neposlednom rade získania priateľstiev a známych naprieč svetom, čo určite nie je na zahodenie.

A tak stojí určite za zváženie pridať sa k študentskej asociácii ESN aj na ktorejkoľvek slovenskej vysokej škole sprostredkujúcej takúto možnosť.

Zdroje: https://esn.sk/

Ďalšie články k téme

Na Erasmus nemusíte ísť len študovať

Cesta na študijný či iný zahraničný pobyt je významnou súčasťou vysokoškolských rokov mnohých mladých ľudí. Nie je to také nevídané, vzhľadom na to, že pre mnohých to predstavuje možnosť vycestovať aj do krajín, do ktorých by sa inak nedostali. Zásadnú úlohu hrá aj chuť zažiť novú kultúru a vyskúšať si samostatný život v cudzej krajine […]

čítajte viac

Na čo si dať pozor na zahraničnom pobyte. 2. časť

Cesta do zahraničia môže priniesť niekoľko prekvapení. Bohužiaľ niektoré z nich môžu byť nemilé, a preto ti prinášame dvojdielny seriál o tom, na čo si dať pozor pri pobyte v zahraničí. Nižšie sa bližšie dočítaš o bezpečnosti a o verejnej doprave v zahraničí. Kým prvý diel sa venoval čisto téme aktuálnej pre dlhodobé pobyty, špecifikom […]

čítajte viac

Staň sa stážistom či stážistkou pre Stále zastúpenie SR pri EÚ

Ak chcete byť v centre diania a pri tvorbe politik Európskej únie, ktoré majú dopad na každodenný život občanov, neváhajte sa prihlásiť na stáž Stáleho Zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli a získajte cenné skúsenosti do osobného a profesijného života. Stáž je určená pre študentov a študentky vysokých škôl minimálne druhého ročníku bakalárskeho štúdia a vyššie, vrátane doktorandského štúdia. Prihlásiť sa […]

čítajte viac