EUBA sa umiestnila v rebríčku the World University Ranking

3. 5. 2021 | Aktuality

EUBA sa umiestnila v rebríčku the World University Ranking Ekonomická Univerzita v Bratislave, ktorá predstavuje jednu z najvýznamnejších vzdelávacích inštitúcií v oblasti ekonómie a manažmentu na Slovensku, sa aj tento rok zúčastnila celosvetového merania #THEGlobalImpact 2021. V celkovom hodnotení získala 601-800 miesto spomedzi 1100 zúčastnených univerzít z celého sveta.

Meranie má za cieľ zhodnotiť vplyv univerzity na dosahovanie 17 cieľov OSN pre udržateľný rozvoj @GlobalGoalsUN. Indikátory hodnotenia sú rôzne, patrí medzi ne napríklad snaha o odstraňovanie nerovností či snaha podporovať bezpečné miesta alebo poskytovanie kvalitného vzdelávania. Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie bol indikátor, kde si univerzita viedla najlepšie a obsadila 301-400 miesto. Univerzita zabodovala na veľmi dobrom 401-600 mieste pri hodnotení faktorov ako priemysel, inovácie a infraštruktúra, udržateľné mestá a komunity či dôstojná práca a hospodársky rast.

Zdroje: https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2165-eu-v-bratislave-opat-uspesna-v-the-world-university-rankings