Štúdium na slovenských vysokých školách - zadarmo?!

4. 3. 2021 | Štúdium na vysokej škole

štúdium zadarmoV terajších dňoch pandémie, možno ešte o niečo viac rozmýšľame, za čo všetko by sme mali byť vďační a nebrať to ako samozrejmosť. Štúdium by jednoznačne malo byť jednou z takýchto vecí. Slovenský študent si pravdepodobne ani len neuvedomí, že poplatky za štúdium na slovenských univerzitách, ktoré predstavujú len určité poplatky spojené s prihláškami a neskôr s ubytovaním či cestovným, predstavujú vlastne štúdium „zadarmo“ v porovnaní so zahraničím, kde okrem bežných výdavkov musia v určitých krajinách študenti platiť školné ako poplatok vzdelávacím inštitúciám za výučbu či iné služby. Aj v prípade Slovenska hovoríme len o verejných vysokých školách, nakoľko sa k súkromným vzťahujú iné podmienky a ak by vás zaujímal rozdiel medzi verejnými a súkromnými školami prečítajte si článok „Ako si vybrať: Súkromná alebo verejná vysoká škola?“

S poplatkami a školným je tomu u niektorých našich susedov obdobne. V Česku či Rakúsku sa rovnako neplatí školné, len poplatky spojené so štúdiom. V Poľsku sa však už školné platí pre zahraničných študentov vo výške niekoľko stoviek eur, domáci majú určité úľavy, no je len obmedzený počet finančne dotovaných miest, a tak sa plateniu školného mnohí nevyhnú. Viacej na Sever, v krajinách Pobaltia, je tomu podobne a na vysokých školách je určitý počet miest dotovaní štipendiami na základe študijných výsledkov, čo samozrejme ženie študentov dosiahnuť čo najlepšie výsledky, aby im bolo pridelené štipendium a mohli študovať zadarmo. Idúc opačným smerom na Západ, v Británii sa poplatky pohybujú rôzne, okolo niekoľko tisíc libier. Pre študentov zo zahraničia platí, že si môžu požiadať o pôžičku so splatnosťou až v období, keď budú pracovať. Školné v USA sa na naše pomery môže zdať vysoké, pohybuje sa nad rámec niekoľko desiatok tisíc amerických dolárov. V mnohých prípadoch však musíme dodať, že školné zodpovedá za kvalitu poskytnutého štúdia.

Netreba sa však preľaknúť, v krajinách s povinnosťou uhradenia školného sa vyskytujú možnosti od úľavy z platenia. Sú to rôzne formy štipendií, mimoškolských aktivít či prihliadnutiu k výnimočnej situácii.

V prípade Slovenska sa ale taktiež môžeme s platením školného stretnúť, a konkrétne prípady, kedy sa to deje nájdete v našom staršom článku „Takéto sú poplatky na vysokých školách“.

Určite by bolo na objektívnu debatu diskutovať o kvalite štúdia, ktoré nie je hnané potrebou získať štipendium a cesta na vysokú školu je tak o niečo jednoduchšia. No nie je na zahodenie si uvedomiť aké privilégium je vyštudovať univerzitu bez týchto poplatkov a nezabúdať, že najdôležitejšia je osobná húževnatosť a snaha rozvíjať sa.