Štúdium na slovenských vysokých školách - zadarmo?!

4. 3. 2021 | Štúdium na vysokej škole

štúdium zadarmoV terajších dňoch pandémie, možno ešte o niečo viac rozmýšľame, za čo všetko by sme mali byť vďační a nebrať to ako samozrejmosť. Štúdium by jednoznačne malo byť jednou z takýchto vecí. Slovenský študent si pravdepodobne ani len neuvedomí, že poplatky za štúdium na slovenských univerzitách, ktoré predstavujú len určité poplatky spojené s prihláškami a neskôr s ubytovaním či cestovným, predstavujú vlastne štúdium „zadarmo“ v porovnaní so zahraničím, kde okrem bežných výdavkov musia v určitých krajinách študenti platiť školné ako poplatok vzdelávacím inštitúciám za výučbu či iné služby. Aj v prípade Slovenska hovoríme len o verejných vysokých školách, nakoľko sa k súkromným vzťahujú iné podmienky a ak by vás zaujímal rozdiel medzi verejnými a súkromnými školami prečítajte si článok „Ako si vybrať: Súkromná alebo verejná vysoká škola?“

S poplatkami a školným je tomu u niektorých našich susedov obdobne. V Česku či Rakúsku sa rovnako neplatí školné, len poplatky spojené so štúdiom. V Poľsku sa však už školné platí pre zahraničných študentov vo výške niekoľko stoviek eur, domáci majú určité úľavy, no je len obmedzený počet finančne dotovaných miest, a tak sa plateniu školného mnohí nevyhnú. Viacej na Sever, v krajinách Pobaltia, je tomu podobne a na vysokých školách je určitý počet miest dotovaní štipendiami na základe študijných výsledkov, čo samozrejme ženie študentov dosiahnuť čo najlepšie výsledky, aby im bolo pridelené štipendium a mohli študovať zadarmo. Idúc opačným smerom na Západ, v Británii sa poplatky pohybujú rôzne, okolo niekoľko tisíc libier. Pre študentov zo zahraničia platí, že si môžu požiadať o pôžičku so splatnosťou až v období, keď budú pracovať. Školné v USA sa na naše pomery môže zdať vysoké, pohybuje sa nad rámec niekoľko desiatok tisíc amerických dolárov. V mnohých prípadoch však musíme dodať, že školné zodpovedá za kvalitu poskytnutého štúdia.

Netreba sa však preľaknúť, v krajinách s povinnosťou uhradenia školného sa vyskytujú možnosti od úľavy z platenia. Sú to rôzne formy štipendií, mimoškolských aktivít či prihliadnutiu k výnimočnej situácii.

V prípade Slovenska sa ale taktiež môžeme s platením školného stretnúť, a konkrétne prípady, kedy sa to deje nájdete v našom staršom článku „Takéto sú poplatky na vysokých školách“.

Určite by bolo na objektívnu debatu diskutovať o kvalite štúdia, ktoré nie je hnané potrebou získať štipendium a cesta na vysokú školu je tak o niečo jednoduchšia. No nie je na zahodenie si uvedomiť aké privilégium je vyštudovať univerzitu bez týchto poplatkov a nezabúdať, že najdôležitejšia je osobná húževnatosť a snaha rozvíjať sa.

Ďalšie články k téme

Top 10 slovenských univerzít

Top 10 slovenských univerzít

Rozhodovanie kam smerovať svoje vysokoškolské vzdelanie môže byť rôzne. Mnohí sú rozhodnutí už od strednej školy, iní sa rozhodnú podľa názoru ich rodičov a potom sú tu ďalší,  ktorí ani len netušia kam na vysokú školu a pri výbere tápu. Tým pádom môže rozhodovanie začať aj typickou otázkou napísanou v internetovom vyhľadávači: „najlepšia slovenská univerzita.“ Googlite, hľadáte, čítate, skúmate …

číst více
Na podanie prihlášky ostáva stále dostatok času

Na podanie prihlášky ostáva stále dostatok času

Pre tých, ktorí sú už dávno rozhodnutí kam na vysokú školu, určite patrilo podávanie prihlášok k prioritám posledných mesiacov. Každá škola si upravuje podmienky prijímacieho konania samostatne, a teda aj termíny podávania prihlášok. Rozhodne je však stále široký výber v ponuke škôl, ktoré ešte prijímajú prihlášky na vysokoškolské štúdium. Niektoré univerzity mali stanovený dátum podávania prihlášok do konca …

číst více
Ako správne napísať email profesorovi

Ako správne napísať email profesorovi

Štúdium na vysokej škole sa nezaobíde bez emailovej konverzácie s profesormi, kedy sa s prechodom zo strednej na vysokú školu zmení aj oslovovanie pedagógov. V článku „SŠ vs. VŠ: Aké zmeny vás čakajú?“  nájdete aj ďalšie veci, ktoré nováčika na vysokej škole postretnú. Písanie emailu na akademickej pôde dokáže priniesť dávku neistoty. Obavy, aby ste profesora neurazili …

číst více