Hľadá sa nový mládežnícky delegát pri OSN

11. 5. 2023 | Uplatnenie absolventov a študentov

Hľadá sa nový mládežnícky delegát pri OSNNárodný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačnou službou OSN vo Viedni vypisuje po roku lukratívnu ponuku. Hľadajú mládežícku delegátku/mládežníckeho delegáta Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov. Súčasnému delegátovi Michalovi Salínimu bude ročný mandát končiť už čoskoro a preto je nevyhnuté nájsť nového zástupcu, ktorý bude reprezentovať Slovensko.

Pozícia je vhodná pre mladých ľudí vo veku 18 až 25 rokov, ktorí chcú zastupovať slovenskú mládež na medzinárodnej úrovni, majú záujem o medzinárodné vzťahy, o témy ako Agenda 2030 či Ciele udržateľného rozvoja. Agenda delegáta či delegátky zahŕňa účasť na mnohých aktivitách a podujatiach, ale výnimočnou príležitosťou je účasť na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku alebo inom medzinárodnom fóre v kompetencii OSN a príprava prejavu pre túto príležitosť.

Podmienok, ktoré musia záujemcovia o túto pozíciu splniť nie je málo, ale zároveň sú adekvátne vytvorené k tomu, čo sa od tejto pozície očakáva a zároveň aj čo od tejto pozície delegát či delegát dostanú. Všetky podmienky sú zverejnené na webe Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Výberové konanie je dvojkolové. V prvom kole musia záujemcovia vyplniť formulár, ktorý obsahuje otázky na základné údaje, ale zároveň aj obsiahlejšie otázky, ktoré overujú splnenie kritérií. Súčasťou prvého kola je aj štruktúrovaný životopis. Záujemcovia musia vyplniť formulár a odoslať životopis do 17. 5. 2023. Druhé kolo je ústny pohovor pred komisiou zloženou zo zástupcov MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, UNIS Viedeň, NIVAM-u a predchádzajúceho mládežníckeho delegáta SR pri OSN.

Tak neváhaj a využi príležitosť svojho života.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Stážuj v Kancelárii NR SR

Stážuj v Kancelárii NR SR

Kancelária Národnej rady Slovenskej Republiky každoročne umožňuje študentom vysokých škôl absolvovať stáž a získať jedinečnú životnú skúsenosť. Ide už o XXVI. ročník možnosti zúčastniť sa stáže v Kancelárii NR SR. Cieľom stáže je pre umožniť vysokoškolským študentom získať nové odborné zručnosti, a tak spojiť teoretické vedomosti zo školy s praktickým využitím v praxi. Stážisti majú možnosť podieľať sa na príprave schôdzí …

Merali vzdelanosť Slovákov a Sloveniek

Merali vzdelanosť Slovákov a Sloveniek

Len nedávno boli zverejnené výsledky analytickej štúdie Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR. Tá prináša informácie o vzdelanostnom diferenciáli, ako už názov napovedá, ale aj o medziregionálnom úniku mozgov, o kariérnom potenciáli a diferenciáli a aj analýzu pracovnej mobility. Štúdia prináša obsiahle dáta, ktoré sa venujú jednotlivým skupinám z pohľadu pohlavia, zamestnania aj regionálneho rozloženia. …

Mzdová nerovnosť pohlaví – ženy zarábajú o štvrtinu menej ako muži

Mzdová nerovnosť pohlaví – ženy zarábajú o štvrtinu menej ako muži

Ženy zarábajú vo väčšine prípadov v porovnaní s mužskými kolegami za rovnako odvedenú prácu v priemere menej. Na Slovensku je rozdiel medzi mzdami žien a mužov až štvrtinový. Kým muži zarábajú 1896 eur, ich ženské kolegyne zarábajú na Slovensku o 25% menej, v priemere 1407 eur. Vplýva to z dát portálu Profesia.sk a analýzy portálu Platy.sk Keď sa však priemerné celkové platy …