Hľadá sa nový mládežnícky delegát pri OSN

11. 5. 2023 | Uplatnenie absolventov a študentov

Hľadá sa nový mládežnícky delegát pri OSNNárodný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačnou službou OSN vo Viedni vypisuje po roku lukratívnu ponuku. Hľadajú mládežícku delegátku/mládežníckeho delegáta Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov. Súčasnému delegátovi Michalovi Salínimu bude ročný mandát končiť už čoskoro a preto je nevyhnuté nájsť nového zástupcu, ktorý bude reprezentovať Slovensko.

Pozícia je vhodná pre mladých ľudí vo veku 18 až 25 rokov, ktorí chcú zastupovať slovenskú mládež na medzinárodnej úrovni, majú záujem o medzinárodné vzťahy, o témy ako Agenda 2030 či Ciele udržateľného rozvoja. Agenda delegáta či delegátky zahŕňa účasť na mnohých aktivitách a podujatiach, ale výnimočnou príležitosťou je účasť na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku alebo inom medzinárodnom fóre v kompetencii OSN a príprava prejavu pre túto príležitosť.

Podmienok, ktoré musia záujemcovia o túto pozíciu splniť nie je málo, ale zároveň sú adekvátne vytvorené k tomu, čo sa od tejto pozície očakáva a zároveň aj čo od tejto pozície delegát či delegát dostanú. Všetky podmienky sú zverejnené na webe Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Výberové konanie je dvojkolové. V prvom kole musia záujemcovia vyplniť formulár, ktorý obsahuje otázky na základné údaje, ale zároveň aj obsiahlejšie otázky, ktoré overujú splnenie kritérií. Súčasťou prvého kola je aj štruktúrovaný životopis. Záujemcovia musia vyplniť formulár a odoslať životopis do 17. 5. 2023. Druhé kolo je ústny pohovor pred komisiou zloženou zo zástupcov MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, UNIS Viedeň, NIVAM-u a predchádzajúceho mládežníckeho delegáta SR pri OSN.

Tak neváhaj a využi príležitosť svojho života.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

3. ročník Letnej školy diplomacie Štefana Osuského

3. ročník Letnej školy diplomacie Štefana Osuského

V dňoch 25. júna až 1. júla prebehol už 3. ročník sviatku mladých diplomatov. Letná škola diplomacie je projektom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Prvý ročník sa konal v roku 2021 a od tej doby sa stretávajú študenti, študentky a mladí profesionáli a profesionálky so záujmom o medzinárodné vzťahy a o slovenskú zahraničnú a európsku …

Stážuj v Kancelárii NR SR

Stážuj v Kancelárii NR SR

Kancelária Národnej rady Slovenskej Republiky každoročne umožňuje študentom vysokých škôl absolvovať stáž a získať jedinečnú životnú skúsenosť. Ide už o XXVI. ročník možnosti zúčastniť sa stáže v Kancelárii NR SR. Cieľom stáže je pre umožniť vysokoškolským študentom získať nové odborné zručnosti, a tak spojiť teoretické vedomosti zo školy s praktickým využitím v praxi. Stážisti majú možnosť podieľať sa na príprave schôdzí …

Na ktorých fakultách študujú najžiadanejší absolventi na trhu práce?

Na ktorých fakultách študujú najžiadanejší absolventi na trhu práce?

Portál Profesia.sk vypracoval už po šestnásty krát analýzu atraktivity absolventov vysokých škôl na Slovensku. Rebríček najviac žiadaných absolventov, fakúlt a univerzít vznikol na základe prezretí životopisov absolventov firmami v roku 2022. Analýza bola vypracovaná zo vzorky 14-tisíc životopisov. Rebríček sa v porovnaní s minulým rokom veľmi nezmenil z hľadiska atraktivity odborov, no zmeny priniesla analýza v poradí atraktivity jednotlivých fakúlt …