Hľadanie práce pôjde ľahšie vďaka správnemu životopisu

2. 8. 2021 | Uplatnenie absolventov a študentov

ako napísať správny životopis Hľadanie práce a rozposielanie životopisu, zjednodušene len CV, dokáže byť ťažkým orieškom. Pre niektorých študentov sa končí posledné pokojné, študentské leto a od septembra či dokonca skôr začína kolobeh pracovného života.

Životopis predstavuje pre uchádzača prvý kontakt s potencionálnym zamestnávateľom a je strategické sa v stručnom formáte vedieť predať a spoločnosť zaujať v obsahovo obmedzenom formáte. Ale ako na to?

Príručiek a rád ako napísať ten správny životopis sa na internete dá nájsť mnoho. Veľmi užitočné dokážu byť práve rôzne online šablóny, do ktorých môže potencionálny uchádzač o prácu jednoducho vyplniť svoje osobné údaje a systém vytvorí prehľadný dokument, vhodný na odoslanie štruktúrovanej formy životopisu, no opomínajúci autenticitu uchádzača, dôležitú pre odlíšenie sa od iných, potencionálnych kandidátov.

Menej je v prípade vytvárania životopisu viac, a tak je pri formálnej stránke tvorenia životopisu vhodné  použiť primerané písmo s vhodnou veľkosťou a adekvátnym množstvom typov a fondov písma.

Pred napísaním čohokoľvek je dôležité si uvedomiť, že životopis sa dostane do rúk HR personalistu danej spoločnosti, a preto treba informácie vypĺňať korektne, starostlivo a najmä pravdivo, nakoľko bude pravé na ich základe postavený prvý dojem.

Základom je uviesť správne osobné informácie, a to aj pre prípad budúceho možného kontaktovania zo strany zamestnávateľa. Netreba uvádzať adresu trvalého bydliska v prípade, ak sa kandidát zdržuje na mieste pobytu, kde žiada o pracovnú pozíciu.

Obohatením dokáže byť aj pridanie fotky do životopisu, ľudský mozog funguje na základe obrazov, personalista si tak ľahšie zapamätá údaje priradené k fotografii. Veľmi dôležitý je však výber autentickej, portrétovej fotografie, netreba zabúdať, že sa jedná o dokument oficiálneho rázu.

Ďalším bodom uvádzaným v životopise je dosiahnuté vzdelanie. Má ísť o postupnosť v chronologickom poradí, kedy sa najvyššie uvádza posledné dosiahnuté vzdelanie. Je vhodné uviesť iba ukončené vzdelanie a nie to, ktoré z akýchkoľvek dôvodov uchádzač neukončil. Uviesť neukončené vzdelania stojí za zváženie, podľa dôvodov, žiadanej pozície a vyhodnotenia adekvátnosti. Ak sa uchádzač rozhodne uviesť aj neukončené vzdelanie, v prípade osobného pohovoru sa treba pripraviť čeleniu pravdepodobných aj nepríjemných otázok a vysvetľovaniu.

Zaujímavou možnosťou je aj uvedenie názvu kandidátovej diplomovej práce, ak súvisí s pracovnou pozíciou, o ktorú má uchádzač záujem. Bonusom je uvedenie získaných kvalifikácii, kurzov a seminárov vzťahujúcich sa k špecializácii pracovnej pozície.

Kandidát môže nadobudnúť pocit, že nemá dostatočnú kvalifikáciu, vlastnosti, vzdelanie či nespĺňa do bodky všetky body požadované od spoločnosti v inzeráte. Práve v možnostiach mimoškolských aktivít, zručnostiach, pracovných pozíciách, ktoré sa konkrétne netýkajú danej pracovnej pozície, môžete uchádzač poukázať na svoje silné stránky a prepojiť svoje kvality s požiadavkami spoločnosti. Vlastnosti netreba vymenovávať stroho, lakonickými pojmami, uchádzač môže kľudne podložiť svoje znalosti a vlastnosti konkrétnymi príkladmi. Viacej priestoru na okomentovanie svojich kvalít môže kandidát využiť pri písaní motivačného listu alebo pri osobnom pohovore.

Nie je na škodu napísať aj svoje dlhodobé hobby, obľúbené aktivity, čo prispeje k diferenciácii uchádzačovho profilu.

Referencie z predošlých relevantných pracovných pozícií dokážu byť určite prínosom životopisu a sú nadmieru vítané.

Ak ide o odosielanie životopisu na rôzne pracovné miesta, a to najmä v dlhšom časovom rozmedzí, treba si skontrolovať a aktualizovať miesto a čas uvádzaný na konci životopisu, hneď vedľa podpisu. Nechať si životopis skontrolovať od nestrannej tretej strany vie určite dopomôcť odhaliť gramatické či štylistické chyby, a tak dotiahnuť finálnu verziu životopisu do úspešného konca.

Ďalšie články k téme

Vysoký dopyt po absolventoch odborných škôl

Vysoký dopyt po absolventoch odborných škôl

Slovenské školstvo dlhé desaťročia opomínalo odborné vzdelávanie technického a remeselného zamerania, ktorého potreba a dopyt neustále stúpa. Krajina nepotrebuje len univerzitne vyštudovaných ľudí, ale aj šikovných a zručných remeselníkov a odborne vyučených pracovníkov. Už v predošlom článku, Ktorých povolaní bude v budúcnosti nedostatok a ktorých prebytok, sme poukázali na analytikmi predpovedateľný trend záujmu o stredoškolských študentov odborného vzdelania …

číst více
Ktorí absolventi vysokých škôl majú problém zamestnať sa?

Ktorí absolventi vysokých škôl majú problém zamestnať sa?

Centrum vedecko-technických informácií SR vypracovalo analýzu nezamestnanosti absolventov vysokých škôl denného štúdia za rok 2020. Poďme sa spoločne pozrieť na výsledky. Štatistiky pracovali so vzorkou vo veľkosti 2505 uchádzačov o zamestnanie registrovaných ku dňu 31.12.2020 na ÚPSVaR (Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny). Z celkového počtu čerstvých absolventov vysokých škôl bolo 2 214 zo slovenských univerzít, ostatní, …

číst více
Hľadanie práce pôjde ľahšie vďaka správnemu motivačnému listu

Hľadanie práce pôjde ľahšie vďaka správnemu motivačnému listu

Blížiaci sa september pre niektorých znamená nové výzvy v podobe začiatku vysokoškolského štúdia, pre iných predstavuje realitu pracovného života. Nájsť si vhodnú pracovnú pozíciu nie je vôbec ľahké. Dopomôcť k tomu môže článok Hľadanie práce pôjde ľahšie vďaka správnemu životopisu. Mnohé spoločnosti však okrem životopisu požadujú aj dodanie motivačného listu. Čo je v motivačnom liste vhodné uviesť, a naopak, …

číst více