Kde je sľúbené štipendium pre maturantov, ktorí ostali na Slovensku?

4. 12. 2022 | Aktuality

štipendium pre maturantov, ktorí ostali na SlovenskuEšte na jar tohto roku sľúbil štát motivačné štipendium pre talentovaných študentov, ktorí sa rozhodli za štúdiom na vysokú školy nevycestovať do zahraničia, no naopak, ostať na Slovensku. Doteraz však toto štipendium nebolo uchádzačom vyplatené.

Novovzniknutá štipendijná schéma z plánu obnovy sľubovala možnosť získať  štipendium vo výške až 9000 eur za celkové štúdium pre maturantov, ktorí ostali študovať na Slovensku. Štipendium malo byť vyplácané mesačne vo výške 300 eur. Samotná škola mala za každého takéhoto študenta získať 200 eur dedikovaných na systematickú prácu so šikovnými študentmi.

Schéma očakávala prihlásenie sa o štipendium približne od 1500 študentov. Ministerstvo školstva však uviedlo, že o štipendium si zažiadalo mnohonásobne viac maturantov, a to až 4000. O štipendium sa dalo zažiadať v dvoch kategóriách; v kategórii najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov a v kategórii nadpriemerní študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia.  Ministerstvo školstva uviedlo, že sa v kategórii najväčších talentov prihlásilo 3516 študentov, sociálne znevýhodnených žiadostí ministerstvo eviduje 519.

Úspešným študentom a študentkách, ktorých žiadosti boli akceptované, tak vznikol nárok poberať štipendium už od začiatku zimného semestra 2022/2023, to sa však nestalo. Ministerstvo uvádza, že k oneskorenému vyplácaniu došlo najmä z dôvodu neočakávane vysokého počtu žiadostí, a tak bola aj samotná administrácia náročnejšia, než sa pôvodne predpokladalo. S tým súvisí aj zdĺhavé posudzovanie žiadostí a kontrola ich správnosti.

Štipendiá by teda mali byť vyplácané spätne a k vyplácaniu by malo dôjsť v najbližších týždňoch. Študenti by mali byť o procese a nasledujúcich krokoch informovaní v najbližších dňoch.

Úspešným uchádzačom tak možno pristane štipendium ako „darček“ pod vianočným stromček.

 

Zdroje: www.dennikn.sk


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Mladí sú na Slovensku nespokojní. A predsa tu ostávajú.

Mladí sú na Slovensku nespokojní. A predsa tu ostávajú.

Slovenský vzdelávací systém dosahuje v mnohých prieskumných a administratívnych ukazovateľoch jedny z najhorších výsledkov v regióne strednej a východnej Európy. Spokojnosť s kvalitou vzdelávania na Slovensku je relatívne nízka. Okrem všeobecného pocitu to plynie aj z prieskumu FES Youth Study 2021. K tomu sa vnímanie kvality celkového vyučovania študentmi aj ich rodičmi počas obdobia pandémie Covid-19, a to najmä vplyvom online …

Mladí chcú byť počuť

Mladí chcú byť počuť

Vedeli ste, že všetci slovenskí vysokoškoláci majú svojho zástupcu, ktorý sa stará o ich záujmy na tej najvyššej úrovni? Tým zástupcom je Študentská rada vysokých škôl, ktorá je jediným orgánom združujúcim a práve zastupujúcim študentov vysokých škôl na Slovensku. Študentská rada nie je len tak hocijakým orgánom, ale jej existencia a právomoci sú ustanovené zákonom …

Atraktívnym študentkám sa počas dištančného vzdelávania darilo horšie

Atraktívnym študentkám sa počas dištančného vzdelávania darilo horšie

Sú vzhľad a študijné výsledky navzájom spoločne prepojené? Dištančné vzdelávanie zapríčinené pandémiou Covid-19 bolo určite náročným obdobím. Na strane druhej sa stalo podnetom mnohých prieskumov. Jedným z takýchto prieskumov sa stala aj štúdia zo Švédska, uskutočnená na vzorke 300 študentov a študentiek v rámci programov technického zamerania vo Švédsku, ktorá skúmala vplyv vzhľadu na študijne výsledky. Podľa tejto …