Letná škola digitálnych hier

11. 1. 2022 | Aktuality

Letná škola digitálnych hier Obdobie letných prázdnin je síce ešte ďaleko, zdá sa snáď i nedosiahnuteľné najmä v období prebiehajúceho skúškového, no niektoré ponuky určite stoja za povšimnutie už teraz, a bola by škoda premeškať možnosť na prihlásenie.

Takou možnosťou je jednoznačne letná škola Social Gaming. From Cooperation in (Online) Gaming to Game Co-Creation. Ide o akciu, kde sa spolu na hernom serveri a neskôr osobne stretnú študenti a profesionáli so zámerom skúmať herné praktiky a opísať nové spôsoby v oblasti spoločného kreatívneho vývoja digitálnych hier.

Možnosť prihlásiť sa majú všetci študenti ktoréhokoľvek vysokoškolského stupňa štúdia či učitelia so záujmom o výskum online hier. Letná škola reaguje na vzostup trendu digitálnych hier, ktorý zosilnej aj kvôli corona pandémii.

Letná škola sa uskutoční pod záštitou nemeckej univerzity v Kostnici a holandského mesta Utrecht. Ide o spoluprácu  viacerých vedcov a učiteľov z oblasti médií, informatiky, spoločenských vied a taktiež vývojárov.

Letná škola pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je virtuálna. Tá sa uskutoční v období od apríla do júna 2022 a bude pozostávať zo samoštúdia a samostatnej prípravy uchádzača na základe tutoriálov, oboznámenia s používaním herného serveru, digitálnych vzdelávacích modulov, no rovnako aj samoštúdia relevantnej literatúry. Všetky materiály budú uchádzačovi poskytnuté, aby tak bol plnohodnotne pripravený na druhú časť letnej školy – na praktické herné stretnutia.

V druhej časti pôjde o tri online herné stretnutia, kde sa na hernom serveri spoločne stretnú účastníci letnej školy so vzdelávacím personálom. Herné stretnutia budú nahrávané, následne analyzované a hodnotené v priebehu tretej časti letnej školy.

V tretej časti pôjde už o fyzickú prítomnosť účastníkov počas vzdelávacieho týždňa na University of Konstanz v období 24.-30- júla 2022. Projekt bude zavŕšený doprovodným programom v okolí Bodamského jazera. Agenda bude doplnená aj o dobrovoľné kultúrne aktivity ako univerzitná a mestská prehliadka, jazykový kurz a iné.

Kým sa v majoritnej miere zaoberajú výskumy v kultúrnych, mediálnych a spoločenských vedách digitálnymi hrami ako určitou hrozbou v podobe násilia či závislosti, dochádza v poslednej dobe aj k výskytu štúdií, ktoré poukazujú na pridanú sociálnu hodnotu online hier. Vďaka nim má dochádzať k posilneniu komunít, vytváraniu nových komunikačných, kooperatívnych, vyjednávacích schopností či líderských kvalít. V letnej škole chcú výskumníci prepojiť medzeru medzi pozitívnym a negatívnym nahliadaním na digitálne hry. Ma ísť o prepojenie teórie online hier s praxou a taktiež aplikovanie získaných teoretických vedomostí do praxe.

Ubytovacie a cestovné náklady budú pre zahraničných uchádzačov čiastočne hradené prostredníctvom štipendia DAAD. Výška závisí od domovskej zeme. Uzávierka na podávanie prihlášok trvá do 20.februára 2022. K prihláške je potrebné doložiť životopis a krátky motivačný list. Študent môže po úspešnom absolvovaní a splnení všetkých podmienok získať 6 ECTS kreditov.

Zdroje: fsv.cuni.cz

 

Ďalšie články k téme

Rekonštrukcia internátov

Rekonštrukcia internátov

Vysokoškolské internáty sa na Slovensku dlhodobo netešia práve z lichotivej povesti. Ako sa býva na internátoch v našom hlavnom meste či ako vyzerajú internáty po celom území Slovenska môžete zistiť vďaka našim predošlým článkom. Uplynulé mesiace prázdnin, bez prítomnosti študentov na internátoch, poskytli príležitosť pustiť sa do prerábania študentských domovov. Šance sa chopila Slovenská poľnohospodárska univerzita …

číst více
Cena sv. Gorazda

Cena sv. Gorazda

Cena sv. Gorazda je udeľovaná Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a Ministerstva športu ako ocenenie študentom základných, stredných a vysokých škôl pri príležitosti 17. novembra – Medzinárodného dňa študentstva. 17. november sa ako deň študentstva nesie v úzadí, pre Slovensko významnejšej udalosti, Nežnej Revolúcie. Ak sa však chcete dozvedieť, pri akej príležitosti a na koho počesť bol deň študentstva ustanovený, …

číst více
Zodpovedný protest za slobodné univerzity

Zodpovedný protest za slobodné univerzity

Reforma vysokého školstva je v poslednom období témou burcujúcou emócie na akademickej pôde i v kruhoch širokej verejnosti. Dôkazom bol aj tento týždňový študentský protest, vyjadrujúci nesúhlas študentov s pripravovanou novelou vysokoškolského zákona. Už od počiatkov plánovanej reformy vládne nesúhlas medzi zákonotvorcami a akademickou obcou. Kým tvorcovia uvádzajú snahu o zlepšenie a zefektívnenie fungovania vysokých škôl, študenti protestom upozorňujú na …

číst více