Maturanti majú za sebou prvý maturitný týždeň. Ako maturity fungujú?

26. 3. 2023 | Rady maturantom

maturitný týždeňPre štvrtákov a niektorých piatakov na stredných školách sa mesiac marec vždy spája s prvou vlnou maturít. Ide totiž o kolo maturít z povinných aj nepovinných predmetov. Každý maturant musí absolvovať maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka a voliteľných predmetov (minimálne z 2, maximálne z 5).

Maturitná skúška je zložená z dvoch častí:

Externá časť

inak nazývaná aj písomná, je časť maturitnej skúšky, ktorú maturanti absolvujú v jarnom termíne svojho posledného (prípadne predposledného, pokiaľ ide o bilingválne gymnáziá) ročníka stredoškolského štúdia. V praxi ide o rovnaké testy, ktoré riešia študenti po celom Slovensku a zadáva ich akoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Predmety, z ktorých je možné absolvovať externú časť maturity sú: slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický, nemecký francúzsky, španielsky, ruský a taliansky jazyk, slovenský jazyk a literatúra (pre školy s maďarským vyučovacím jazykom), maďarský jazyk a literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra. Tento rok sa tieto maturity konali v týždni od 14. marca. Medzi otázkami z angličtiny sa maturanti mohli stretnúť napríklad s:

Wexfort is steeped in history and is ____ on Greco-Roman geographer Ptolemy ´s second century map as Menapia.

a) noted

b) labelled

c) marked

d) entered

Alebo maturantov z matematiky čakala napríklad táto úloha:

Aritmetická postupnosť má šesť členov. Ich súčet je 108. Prvý člen postupnosti je 3. Vypočítajte posledný člen postupnosti.

a) 30

b) 35

c) 33

d) 27

*Správne odpovede nájdete na konci článku.

Súčasťou marcového maturitného týždňa je aj jedna interná časť, ktorá je tiež písomná a ktorej zadanie je z dielne Ministerstva školstva, ale jej oprava prebieha na domovských školách, preto sa označuje ako interná. Ide o slohovú prácu zo slovenčiny. Tá sa píše v deň externej časti maturity zo slovenského jazyka a literatúry po obede. Je to jedno

z najočakávanejších zadaní celých maturít. Tento rok na maturantov čakali tieto témy:

1. V zime na vidieku (umelecký opis)
2. Bezpečne na sociálnych sieťach (výklad)
3. Hľadel/hľadela som ako vyoraná myš! (rozprávanie)
4. Má zmysel kandidovať do školského parlamentu? (diskusný príspevok)

Tak čo, ktorú by ste si vybrali vy?

Teraz už viete, čo znamená, keď sa stretnete so skratkami EČ (externá časť) a PFIČ (písomná forma internej časti).

Interná časť

inak častokrát nazývaná aj ústna časť. Toto pomenovanie je z polovice chybné, a to z dôvodu, že v rámci internej časti môže ísť aj o písomný test. Čo však všeobecne platí je, že internú časť (okrem už spomenutého slohu) zadáva a aj opravuje či skúša vaša stredná škola. V niektorých prípadoch je súčasťou aj test, ktorý sa však týka voliteľných predmetov maturity. Všetci žiaci v každom prípadne absolvujú práve tú ústnu časť. Ide o ústnu odpoveď pred komisiou, na ktorú sa každý žiak pripravuje 20 minút a ďalších 20 minút odpovedá na zadanú tému, ktorú si na mieste pred komisiou vylosuje.

Táto časť maturitnej skúšky sa koná pred záverom školského roka a posledná maturitná odpoveď býva aj pomyselným posledným dňom stredoškolského štúdia. Termín je vždy stanovený na dlhšie obdobie a preto sa jednotlivé maturitné dni líšia medzi školami. Tento rok je stanovený na 22. mája až 9. júna 2023.

To, ako fungujú maturity vyzerá pre každého budúceho maturanta ako spleť komplikovaných skratiek, dátumov a ďalších informácií. Dobrá správa je, že akonáhle sa človek dostane do celého procesu, už to nepôsobí tak komplikovane a každý sa vždy zorientuje.

 

Správne odpovede: 

Úloha z angličtiny – C

Úloha z matematiky – C


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Začali maturity. Čo robiť pri odpovedi, keď…

Začali maturity. Čo robiť pri odpovedi, keď…

Ústne maturity na Slovensku trvajú od 22. mája do 9. júna. Každá škola má v tomto období stanovené vlastné termíny, ktoré maturantom vždy včas oznamujú. Maturitná skúška a špecificky tá ústna ja pre mnohých žiakov veľmi stresujúcim momentom. Z toho môže plynúť niekoľko situácii, ktoré môžu nastať pri odpovedi. Ako zachovať chladnú hlavu a nenechať …

Dobrá správa pre maturantov

Dobrá správa pre maturantov

Ako každý rok, tak aj tento, čaká, už o pár mesiacov, mnohých stredoškolákov skúška dospelosti. Prvá hneď na jar a druhá tesne pred ukončením štúdia, teda v lete. Externá časť a písomná forma internej časti sa koná 14. až 17. marca a termín ústnej maturitnej skúšky určujú regionálne úrady školskej správy v období od 22. …

Online veľtrh vysokých škôl už aj na Slovensku

Online veľtrh vysokých škôl už aj na Slovensku

Veľtrhy rôzneho druhu určite poznáte a možno ste niekedy aj na nejaký zavítali. Veľtrhy sú miestom, kde sa na jednom mieste dozviete informácie od rôznych zdrojov. Môže ísť o prezentáciu firiem, ktoré sa venujú jednej oblasti, môže ísť o zamestnávateľov, ale napríklad aj o školy. Rovnako je tomu aj v prípade unikátnej novinky, ktorá prichádza …