Maturita nebude ani tento rok

23. 3. 2021 | Rady maturantom

Maturita nebude ani tento rok Informoval o tom minister školstva Branislav Gröhling na tlačovej konferencii 22. marca.

Minister ohlásil zrušenie maturitne skúšky týkajúcej sa všetkých stredoškolákov kvôli epidemiologickej situácii spojenej s ochorením Covid-19 na Slovensku.

Čo to pre maturantov znamená v praxi?

Maturita bude aj tento rok prebiehať obdobne ako tomu bolo minulý rok. Písomná časť skúšky dospelosti sa jednoducho neuskutoční. Ústna časť maturity, teoretická a praktická časť, bude nahradená spriemerovanou známok na základe aritmetického priemeru koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov z maturitného predmetu. Čo sa týka osemročných gymnázií, budú sa brať do úvahy priemery známok z posledných štyroch rokov štúdia. Minister školstva uviedol, že: „známka žiaka na maturite bude odrážať celú jeho prácu počas štyroch rokov a jeho kontinuálne výsledky počas celého štúdia na strednej škole.“ Hodnotenie prebehne do 10. mája a výsledky by mali študenti obdržať najneskôr 19. mája. Tieto podmienky sa vzťahujú k štyrom povinným predmetom.

Minister sa vyjadril aj k niektorým výnimkám vymykajúcim sa hlavnému prúdu. Ak žiak maturuje z predmetu, ktorý bol počas štúdia hodnotený slovne: „absolvoval“, čiže nemá známku, študent z neho bude musieť absolvovať ústnu maturitnú skúšku. V prípade piateho či šiesteho dobrovoľného predmetu sa môžu študenti do 30. apríla rozhodnúť a predmet si odhlásiť. Ak sa ho však študent rozhodne aj tak absolvovať, rovnako z neho maturuje ústne.

Mysleli však aj na tých, ktorí s takýmto ukončením strednej školy nie sú práve spokojní. Výnimku si môžu študenti uplatniť jednotlivo a o prípadné preskúšanie požiadať, či už preto, že nie sú spokojní s ich spriemerovanou výslednou známkou alebo sa chcú z akéhokoľvek iného dôvodu nechať preskúšať.

Študenti sú povinní sa aj naďalej zúčastňovať online vyučovania až do stanoveného konca školského roku a byť klasifikovaní, v opačnom prípade budú musieť absolvovať komisionálne skúšky.

Šéf rezortu uviedol, že k zmenám, a teda ku konaniu maturitnej skúšky, nedôjde ani v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie.

Do akej miery táto forma maturitnej skúšky ovplyvní prijímacie skúšky, ministerstvo doposiaľ nespresnilo, ide o závažný krok, a tak by malo k rozhodnutiu dôjsť v najbližších týždňoch.

Zdroje: TASR:  https://www.tasr.sk/

Ďalšie články k téme