Medzinárodné jazykové certifikáty z angličtiny - prehľad a rozdiely

30. 5. 2022 | Štúdium v zahraničí

štúdium cudzích jazykovHlásiš sa na vysokú školu do zahraničia? Tak si sa určite stretla/stretol s tým, že jednou z podmienok prijatia je doklad o úrovni tvojej angličtiny. V praxi často označované ako certifikáty z angličtiny či medzinárodné skúšky z angličtiny však nie sú využiteľné iba pri prijímacom konaní na vysokú školu, ale aj pri mmohých ďalších príležitostiach. Napríklad pokiaľ plánuješ pobyt v zahraničí počas vysokej školy, vo väčšine prípadov budú od teba vyžadovať potvrdenie o úrovni tvojej angličtiny. Ďalším prípadom, kedy sa ti môže takýto certifikát hodiť sú pohovory. Zamestnávatelia častokrát očakávajú dobrú znalosť druhého jazyka a toto medzinárodné potvrdenie ti môže byť konkurenčnou výhodou oproti iným uchádzačom.

Na trhu je však viac typov testov, ktoré všetky testujú úroveň angličtiny, no líšia sa v mnohých aspektoch a práve v tomto článku ti prinášame základný prehľad a rozdiely medzi nimi.

Cambridge English Qualifications

Skúška Cambridge English zaručuje objektívne a odborné vyhodnotenie úrovne tvojej angličtiny na základe viacerých testov. Cambridge skúšky sú rozdelené do troch kategórií. Prvá je určená deťom a mládeži, druhá dospelým a mládeži, ktorá testuje všeobecnú znalosť angličtiny a tretia rovnako dospelým, ale je zameraná na obchodnú angličtinu. Najuniverzálnejšie a najžiadanejšie sú skúšky pre dospelých a mládež zo všeobecnej angličtiny. Tie môžeš skladať až na piatich jazykových úrovniach CEFR od A2 po C2. Záleží len na tebe, ktorú úroveň si vyberieš. Za každý test získaš určité skóre, ktoré definuje tvoju úroveň. Preto pokiaľ si vyberieš skúšku na B1, ale tvoje skóre bude odpovedať úrovni B2, bude na certifikáte uvedené, že si skladal(a) skúšku z úrovne B1, ale zároveň tam bude aj presné skóre, ktoré deklaruje tvoju skutočnú úroveň. Každá skúška je prispôsobená vybranej úrovni, preto napríklad v prípade úrovne A2, skúška obsahuje jeden test z čítania a písania, jeden test z počúvania a rozprávanie. Na druhú stranu skúška na úrovni C2 trvá približne 4 hodiny a obsahuje jeden test z čítania a gramatiky, jeden test z písania súvislých textov, jeden test z počúvania a rozprávanie. Rozprávanie je testované na základe rozhovoru so skúšajúcim, ktorý pochádza z anglicky hovoriacej krajiny. Skúšku môžeš robiť papierovo aj na počítači, no vždy v nejakom certifikovanom centre. Tých po celom Slovenskou nájdeš niekoľko. Cena skúšky sa pohybuje od 100 do 250 € podľa úrovne a ceny daného centra. Výhodou tohto certifikátu je to, že jeho platnosť je neobmedzená. To znamná, že pokiaľ raz urobíš túto skúšku, certifikát o tvojej úrovni ti bude platiť navždy.

International English Language Testing System (IELTS)

Skúška IELTS je podobne často využívaná ako Cambridge skúšky. Rovnako objektívne zobrazuje schopnosti používať angličtinu pri štúdiu, zamestnaní či pri pobyte v anglicky hovoriacej krajine. IELTS skúšky nerozlišujú, pre akú vekovú kategóriu sú určené, ale pre aký účel. Preto más na výber zo skúšky IELTS Academic pre vysokoškolské štúdium, IELTS General training, ktorá preukazuje tvoje všeobecné jazykové znalosti a pokiaľ máš záujem o víza do Veľkej Británie, tak je pre teba určená skúška IELTS for UKVI. V prípade IELTS testov sa prihlasuješ bez ohľadu na tvoju úroveň angličtiny, ale tvoja úroveň je vypočítaná na základe výsledkov. Súčasťou skúšky je test zameraný na počúvanie, dva testy na čítanie s porozumením, dva testy na písanie a rozprávanie. Najväčším rozdielom oproti Cambridge testom je, že IELTS skúška neobsahuje gramatickú časť. Rovnako ako u Cambridge skúšok, môžeš skúšky absolvovať v papierovej aj počítačovej forme a rovnako je po celom Slovensku niekoľko centier, kde môžeš túto skúšku skladať. Cena sa tiež pohybuje okolo 200 €. Zásadným rozdielom oproti Cambridge English Qualifications je, že platnosť certifikátu je obmedzená na 2 roky.

Skúšky TOEIC a TOEFL spoločnosti ETS

Rovanko ako v predošlých dvoch prípadoch ide o medzinárodne uznávané Skúšky. Aj v tomto prípade záleží, pre aký účel skúšku potrebuješ. Pokiaľ potrebuješ certifikát pre akademické použitie, je pre teba test TOEFL, pokiaľ pre pracovné využitie, je pre teba vhodná skúška TOEIC. Pre študentov je zväčša relevantnejšiá skúška TOEFL. Tá sa delí ešte na dva typy. TOEFL® iBT (internet-Based Test) posudzuje čítanie, počúvanie, rozprávanie a písanie. Ústna časť prebieha na počítači, kde nahráš svoju odpoveď a tá je následne zaslaná na posúdenie externým hodnotiteľom. To je napríklad rozdiel oproti Cambridge skúške, kde ťa skúšajú a hodnotia priamo na mieste. Druhým typom testu je TOEFL® ITP (Institutional Testing Programme), ktorý pozostáva iba z počúvania, čítania, slovnej zásoby a gramatiky. Preto nemá rovnakú výpovednú hodnotu ako test TOEFL® iBT, ktorý znalosť anglického jazyka hodnotí komplexnejšie. Skúšky sa konajú v štyroch mestách, a to v rôznych termínoch. Cena za skúšku je najvyššia zo všetkých spomenutých a jej výška je 245 amerických dolárov, čo je približne 230 €. Rovnako ako IELTS test, majú testy spoločnosti ETS platnosť 2 roky.

Nech už sa rozhodneš pre ktorúkoľvek zo skúšok, najdôležitejšie je, aby si si skontroloval(a), či nemáš zo svojej vysokej školy uvedenú preferenciu či podmienku niektorej z nich. Následne je už len na tebe, ktorý formát ti bude vyhovovať najviac a čo si určíš ako priority, na základe ktorých sa rozhodneš. Dobré je aj vedieť, že na každú zo skúšok sú rôzne prípravné kurzy či literatúra, ktoré ti pomôžu osvojiť si formát testu a zlepšiť tak tvoje skóre.


podpora@vysokeskoly.cz