Mladí chcú byť počuť

14. 10. 2022 | Aktuality

Študentská rada vysokých škôlVedeli ste, že všetci slovenskí vysokoškoláci majú svojho zástupcu, ktorý sa stará o ich záujmy na tej najvyššej úrovni? Tým zástupcom je Študentská rada vysokých škôl, ktorá je jediným orgánom združujúcim a práve zastupujúcim študentov vysokých škôl na Slovensku.

Študentská rada nie je len tak hocijakým orgánom, ale jej existencia a právomoci sú ustanovené zákonom o vysokých školách. Študentská rada má svojich zástupcov na jednotlivých vysokých školách, ktorí sú akousi spojkou medzi radou a všetkými študentmi na univerzite. Ich úlohou je obracať sa na Študentskú radu vysokých škôl vždy, keď nie sú dodržiavané práva študentov na ich vysokej škole. Okrem tejto funkcie strážcu práv sa Študentská rada aktívne venuje aj veciam verejným, ktoré sú spojené s vysokým školstvom na Slovensku. Medzi kompetencie rady patrí pripomienkovanie rôznych dokumentov, ktoré spadajú pod Ministerstvo školstva, vedy a výskumu.

Medzi tieto dokumenty patrí napríklad rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy a výskumu o zrušení vysokej školy alebo metodika rozdelenia štátnej dotácie verejným vysokým školám. Ďalej je rada súčasťou pripomienkovania návrhov zákonov, ktoré sa týkajú vysokého školstva u nás. Študentská rada vysokých škôl by mala byť akýmsi strážcom kvalitného školstva na Slovensku.

Jej členovia sa pravidelne schádzajú a zároveň aktívne reprezentujú všetkých vysokoškolákov na tej najvyššej úrovni. O svojich aktivitách pravidelne informujú na sociálnych sieťach a webových stránkach. Vďaka takejto participácii mladí ľudia zlepšujú Slovensko a snažia sa vytvárať lepšie podmienky pre študentov, ale zároveň vďaka Študentskej rade môžu získavať veľa skúseností v oblasti aktívneho občianstva, ktoré sa im nepochybne hodia v budúcnosti.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Kde je sľúbené štipendium pre maturantov, ktorí ostali na Slovensku?

Kde je sľúbené štipendium pre maturantov, ktorí ostali na Slovensku?

Ešte na jar tohto roku sľúbil štát motivačné štipendium pre talentovaných študentov, ktorí sa rozhodli za štúdiom na vysokú školy nevycestovať do zahraničia, no naopak, ostať na Slovensku. Doteraz však toto štipendium nebolo uchádzačom vyplatené. Novovzniknutá štipendijná schéma z plánu obnovy sľubovala možnosť získať  štipendium vo výške až 9000 eur za celkové štúdium pre maturantov, ktorí …

Mladí sú na Slovensku nespokojní. A predsa tu ostávajú.

Mladí sú na Slovensku nespokojní. A predsa tu ostávajú.

Slovenský vzdelávací systém dosahuje v mnohých prieskumných a administratívnych ukazovateľoch jedny z najhorších výsledkov v regióne strednej a východnej Európy. Spokojnosť s kvalitou vzdelávania na Slovensku je relatívne nízka. Okrem všeobecného pocitu to plynie aj z prieskumu FES Youth Study 2021. K tomu sa vnímanie kvality celkového vyučovania študentmi aj ich rodičmi počas obdobia pandémie Covid-19, a to najmä vplyvom online …

Vysoké školy nelenia an počas letný prázdniny - časť druhá

Vysoké školy nelenia an počas letný prázdniny - časť druhá

Mnohé slovenské vysoké školy dbajú nie len na svoju základnú – vzdelávaciu funkciu, ale aj na verejne prospešnú či spoločenskú funkciu. Výnimku netvorí ani Slovenská technická univerzita. V areáli Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave začala 8. 8. 2022 rekonštrukcia plavárne. Plaváreň má už šesťdesiat rokov a posledné 3 roky bola kvôli havarijnému stavu …