Mzdová nerovnosť pohlaví – ženy zarábajú o štvrtinu menej ako muži

9. 3. 2023 | Uplatnenie absolventov a študentov

Mzdová nerovnosť pohlaví Ženy zarábajú vo väčšine prípadov v porovnaní s mužskými kolegami za rovnako odvedenú prácu v priemere menej. Na Slovensku je rozdiel medzi mzdami žien a mužov až štvrtinový. Kým muži zarábajú 1896 eur, ich ženské kolegyne zarábajú na Slovensku o 25% menej, v priemere 1407 eur. Vplýva to z dát portálu Profesia.sk a analýzy portálu Platy.sk

Keď sa však priemerné celkové platy prepočítajú v kalkulačke čistej mzdy, priemerný čistý zárobok u žien nedosahuje ani 1000 eur.  Ženy zarobia mesačne v priemere 987 eur, pri mužských kolegoch je to 1330 eur. Z toho vyplýva, že muži majú vo svojich peňaženkách každý mesiac o 343 eur viac ako ženy. Čistá mzda je prepočítaná za predpokladu, že ľudia nemajú deti a uplatňujú si nezdaniteľnú časť.

plat1 Pri výpočtoch hrubých miezd boli zohľadnene aj príplatky, odmeny či trináste alebo štrnáste platy. Mzdový rozdiel medzi zamestnankyňami a zamestnancami je viditeľný vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky. Podobná situácia ako u nás je podľa Profesie aj v Česku, kde rozdiel medzi platmi mužov a žien predstavuje 24,3%, či v Maďarsku 26,8%. Horšie sa majú napríklad ženy v susednom Poľsku, kde predstavuje nepomer až 33,3%.

Kým krajiny V4 sú na tom dosť podobne, nižšiu disproporciu medzi platmi mužov a žien môžeme vidieť napríklad v krajinách Balkánu, kde sú platy pohlaví vyrovnanejšie. Rovnocennejšie platy sú napríklad v Chorvátsku, kde je rozdiel len 15,1%, v Čiernej Hore je rozdiel a nepomer o niečo vyšší, 18,20%. dôvodom vyššej rovnocennosti je najmä orientácia hospodárstva s vyváženejším zastúpením oboch pohlaví pri najžiadanejších pozíciách na trhu práce.

Dôvody mzdovej nerovnosti sú rôznorodé od diskriminácie, cez fakt, že ženy sú omnoho častejšie na materskej dovolenke. Kým ony niekoľko rokov venujú čas starostlivosti o dieťa, ich mužskí kolegovia získavajú v pracovnom živote skúsenosti, s čím prichádza kariérny ale i platový progres.

Ženy majú taktiež iné pracovné preferencie, ktoré sú ovplyvnené výchovou a spoločenskými zvykmi a normami. V niektorých regiónoch sú stále viditeľné vplyvy rodových zvykov, ktoré sa odrážajú v nižšej motivácii žien budovať si kariéru. Ženy ostávajú v domácnosti ako tie, od ktorých sa očakáva, že sa budú starať o dom a deti, kým muž bude živiteľom rodiny.

plat2

Disproporcia medzi mzdami mužov a žien je zapríčinené do veľkej miery aj orientáciou hospodárstva. Pre krajiny V4 je typické, že v odvetviach s väčšinovým zastúpením ženského pohlavia vidíme nižšie platy. Vyšší podiel žien je napríklad v sektore zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, odvetvie administratívy a ekonomiky, financií či účtovníctva. Naopak, keď sa pozrieme, v ktorých odvetviach vidíme reakcie od mužov, dominujú napríklad telekomunikácie, elektrotechnika a energetika a strojárstvo.

Podľa výskumov však za nerovnosťou platov stojí aj skutočnosť, že ženy si pri samotných pracovných pohovoroch pýtajú menej peňazí. Vo veľkej miere je táto skutočnosť viditeľná hlavne u nás a našich susedov. Zapríčinené to môže byť napríklad samotnou nižšou iniciatívou žien. Sú prípady, kedy ženy samé mnohokrát za živiteľa rodiny považujú muža. Zároveň však majú ženy často na trhu práce aj vďaka historickým súvislostiam a stereotypom menej sebavedomia a pri vyjednávaní platového ohodnotenia sa necítia tak komfortne a robí im problém.

V týchto dňoch oslavujeme MDŽ, a ak máme ženám niečo priať, nemali by to byť len dary a kvety, no najmä rovnosť príležitostí či rovnosť platu.

 

Zdroje: https://firma.profesia.sk/priemerne-platy-zien-a-muzov-su-vyrazne-odlisne/


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Na ktorých fakultách študujú najžiadanejší absolventi na trhu práce?

Na ktorých fakultách študujú najžiadanejší absolventi na trhu práce?

Portál Profesia.sk vypracoval už po šestnásty krát analýzu atraktivity absolventov vysokých škôl na Slovensku. Rebríček najviac žiadaných absolventov, fakúlt a univerzít vznikol na základe prezretí životopisov absolventov firmami v roku 2022. Analýza bola vypracovaná zo vzorky 14-tisíc životopisov. Rebríček sa v porovnaní s minulým rokom veľmi nezmenil z hľadiska atraktivity odborov, no zmeny priniesla analýza v poradí atraktivity jednotlivých fakúlt …