Na letnú brigádu ešte nie je neskoro

1. 6. 2015 | Aktuality

S blížiacim sa letom, odovzdanými prácami a pribúdajúcimi známkami v indexoch sa mnohým študentom v hlave vynára otázka, čo s nadchádzajúcimi mesiacmi voľna. Tí, ktorí mysleli na letnú brigádu už mesiace dopredu, sú síce vo výhode, ani pre oneskorencov však ešte nič nie je stratené.

Študenti môžu mať často pocit, že ak si nenájdu brigádu do leta, je už neskoro. Podľa riaditeľky pracovne-personálnej agentúry Index Nosluš Dariny Mokráňovej to však nie je pravda. „Samozrejme tí, ktorí si nájdu brigádu skôr, už majú miesto istejšie. Brigády však pribúdajú i v priebehu leta,“ vysvetľuje Mokráňová v telefonickom rozhovore. Ponuka podľa nej siaha od výpomoci na letných festivaloch, cez rôzne marketingové aktivity a ochutnávky až po brigády vo výrobe, keď si zamestnanci továrni berú dovolenky.

Ako sa k ním teda dostať? Najväčšou pomocou je zdravotný preukaz, alebo preukaz pre prácu s potravinami (dvomi menami sa tu nazýva rovnaký doklad). Ten vydáva obvodný lekár a potvrdzuje ním, že je študent zdravý. Požadovaný je v podstate na všetkých miestach, kde brigádnik príde do styku s potravinami. Pokiaľ študent nedávno absolvoval preventívnu prehliadku, je možné ho za menší poplatok vybaviť i na počkanie. V opačnom prípade to môže byť otázka niekoľkých dní a vyšetrení. Pozor si je potrebné dať i keď zdravotný preukaz doma máte už od minulého leta – jeho platnosť je pre brigádnikov totiž obmedzená iba na jeden rok.

I v letných mesiacoch je jednou z najširších ponúk práca pokladníka v supermarkete či hypermarkete. Klimatizovaný obchod bez okien síce nemusí byť to, čo väčšine študentov pri spojení „letná brigáda“ napadne, podľa Mokráňovej však ani takáto možnosť nemusí byť zlá. „Je potrebné zistiť si ponuky a možno začať i s menej lukratívnou brigádou. Tým si študent zabezpečí, že ho v agentúre už poznajú, má podpísanú zmluvu a vedia ho poslať i na iné brigády.“

Na juh Európy

O trochu komplikovanejšie je to s túžbou dostať sa na poslednú chvíľu na brigádu do zahraničia. Tu je totiž obvyklejšie vybavovať miesta týždne až mesiace dopredu. „S blížiacimi sa letnými prázdninami sú možnosti obmedzenejšie, stále je ale možné prácu nájsť – záujemca ale musí byť flexibilný a nemôže si klásť príliš mnoho požiadaviek,“ vysvetľuje manažérka au pair a pracovných pobytov v STUDENT AGENCY Martina Květoňová. Atraktívne destinácie ako Island alebo Nórsko sú podľa nej obvykle naplnené už vo februári, alebo marci. S predstihom šiestich až ôsmich týždňov je potrebné počítať i u Spojených štátov – zahraniční partneri túto rezervu vyžadujú pre vybavenie víz.

Podľa Květoňovej je však ešte i teraz možné zaregistrovať sa do au pair programu vo Francúzsku a Taliansku alebo pracovného programu Prax v Taliansku alebo Španielsku. Dôležité je pre každý pobyt hovoriť aspoň minimálne anglicky, alebo jazykom danej krajiny. Potrebné je tu počítať i s trochu dlhšou dobou brigády – minimálne obdobie pobytu býva dva až tri mesiace.

Brigáda a dane

Úspešným ukončením brigády povinnosti často nekončia a na rad prichádza otázka, čo s príjmom, ktorý brigádnik získal. Na Slovensku je študent povinný podávať daňové priznanie, pokiaľ zarobí viac ako 1901,67 eur ročne. To, či nakoniec a v akej sume bude daň platiť, závisí od jeho celkového zárobku. Veľkú úlohu tu totiž hrá nezdaniteľná časť príjmu, teda časť zárobku, na ktorú sa dane nevzťahujú.

K zahraničným brigádam uvádza webová stránka Finančné správy SR, že „ak študent pracuje v zahraničí, obyčajne už daň z tohto príjmu na Slovensku neplatí, nakoľko tieto príjmy vo všeobecnosti podliehajú zdaneniu v zahraničí a študent vo svojom daňovom priznaní na Slovensku uplatní príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia.“ Tajomná veta o príslušnej metóde znamená to, že študent svoj zahraničný príjem síce v daňovom priznaní uvedie (pokiaľ jeho príjmy za rok prekročili 1901,67 eur), zároveň však využije „metódu vyňatia príjmu.“ Tá v praxi znamená, že príjem už zdanený v zahraničí bude vyňatý z príjmov, ktoré sa majú zdaniť na Slovensku. Pre využitie tejto metódy je dôležité mať doklady o svojich príjmoch v zahraničí a byť schopný ukázať, že tam boli zdanené. A i keď sa daňové priznanie podáva až v marci 2016, sú správne doklady niečo, na čo je dobré u brigády myslieť už teraz.

Eva Mošpanová

Zdroj fotografie. http://www.freeimages.com/

Ďalšie články k téme

Noc výskumníkov 2020

Noc výskumníkov 2020

Už ste o nej počuli? Noc výskumníkov ako vedecko – popularizačný festival prebieha pod záštitou Európskej Únie každý rok a je financovaný programom pre výskum, vývoj a inovácie. Noc výskumníkov sa koná paralelne v štátoch Európy v rovnaký  deň. Kvôli pandemickej situácii bol festival tento rok presunutý z regulárneho dátumu koncom septembra na neskorší dátum, a tak sa Noc Výskumníkov  uskutoční  dňa 27. …

číst více
Prihláška na vysokú školu zdarma v prípade zlej sociálnej situácie

Prihláška na vysokú školu zdarma v prípade zlej sociálnej situácie

Takúto možnosť ponúka najväčšia a najstaršia univerzita u našich susedov v Čechách – Univerzita Karlova. Žiadosť o nestanovenie poplatkov za úkony spojené s prijímacím konaním je však možné podať len do 31.12.2020! Čo je pomerne skôr ako sme tomu zvyknutí pri prihláškach, ktoré sa najčastejšie odovzdávajú v prvom štvrťroku kalendárneho roka. Pre prihlášku zdarma je nutné, aby sa uchádzač hlásil …

číst více
Navýšenie objemu peňazí pre vysoké školy

Navýšenie objemu peňazí pre vysoké školy

Slovenská Rektorská Konferencia (SRK), združujúca rektorov slovenských vysokých škôl, sa 23. februára stretla s ministrom školstva a štátnym tajomníkom, aby vyzvali ministerstvo k väčšej dôvere vo vysoké školstvo. Týmto krokom reagovali na ohlásené prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci Plánu Obnovy na reformy vysokého školstva, čo predstavuje obnos 200 miliónov eur, ktorý sa hlavám univerzít nezdá adekvátny, ba dokonca demotivujúci. …

číst více