Na odbornú činnosť nemusíte čakať až na vysokú. Časť 1.

21. 1. 2023 | Prijímacie konanie

SOČČaká vás budúci rok prihláška na vysokú školu a prijímacie skúšky? Váhate, akú vysokú školu si vybrať? Alebo máte vybranú, ale potrebujete na prijímačky nejakú aktivitu navyše? Prípadne zvažujete po vysokej akademickú kariéru a chcete si vyskúšať, aké to je? Pokiaľ ste si odpovedali áno na prvú otázku a ešte aspoň jedno áno na niektorú z ďalších, tak práve pre vás je skvelou voľbou SOČ – Stredoškolská odborná činnosť. Možno ste o nej počuli, ale častokrát to záleží aj na vašej strednej škole, nakoľko túto aktivitu podporuje a ponúka ju svojim študentom. Ale aj v prípade, že ste sa s takzvanou SOČkou ešte nestretli alebo nie je na vašej škole tak rozšírená, vám to nemusí brániť v zapojení sa do súťaže. V tomto článku sa dozviete základné informácie o stredoškolskej odbornej činnosti a v druhej časti si môžete bližšie prečítať o postupe, ako sa práca spracováva, ako má vyzerať a čo všetko treba splniť pre úspech v súťaži.

Čo je to SOČ?

Stredoškolská odborná činnosť je celoštátna súťaž odborných prác stredoškolských študentov bez ohľadu na typ školy, ktorú navštevujú. Takže nech si z gymnázia, strednej odbornej školy, stredného odborného učilišťa či konzervatória, môžeš sa ponoriť do skúmania niečoho nového. Tento rok je už 45. ročník súťaže a na Slovensku ju vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

Ide o samostatnú písomnú prácu, vedenú odborným konzultantom, ktorú súťažiaci prezentujú pred odbornou porotou na 4 úrovniach – školské a okresné kolá, krajské prehliadky a celoštátna prehliadka. Súťažiaci si vyberajú jednu zo 17 oblastí – Problematika voľného času; Matematika, fyzika; Chémia, potravinárstvo; Biológia; Životné prostredie, geografia, geológia; Zdravotníctvo, farmakológia; Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo); Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia; Strojárstvo, hutníctvo, doprava; Stavebníctvo, geodézia, kartografia; Informatika; Elektrotechnika, hardware, mechatronika; História, filozofia, právne vedy; Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie; Ekonomika a riadenie; Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba a Pedagogika, psychológia, sociológia.

Ako postupovať, keď sa chceš do súťaže prihlásiť?

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že prvým krokom v súťaži je registrácia. Avšak v tomto prípade zvyčajne začínajú súťažiaci pracovať na svojich prácach aj niekoľko mesiacov pred spustením prihlasovania. Je to z toho dôvodu, že prihlasovanie na SOČ prebieha zvyčajne od začiatku kalendárneho roka, teda napríklad pre súčasný ročník bolo prihlasovanie spustené 1. 1. 2023, ale väčšina súťažiacich pracuje už od septembra 2022 a práce majú naplánované niekoľko mesiacov predtým.

Vyššie spomenuté oblasti, rámujú témy zo širšieho hľadiska. Každý súťažiaci si však musí stanoviť presnú tému, ktorej sa bude venovať a tá by mala spadať do jednej zo 17 oblastí. Rovnako ako v prípade vysokoškolských prác, je vhodné, aby téma bola od začiatku užšie zameraná a dostatočne špecifická. Vďaka tomu sa samotná práca aj jednoduchšie spracováva.

Každý súťažiaci by si zároveň mal vybrať garanta či konzultanta práce. Ten síce nie je povinný, ale jednoznačne odporúčaný, vzhľadom na to, že garanti vedia byť pre prácu významne prínosní z pohľadu odbornosti, ale aj samotného spracovania práce.

S konzultantom sa viaže aj vedecké pracovisko, na ktorom súťažiaci realizujú svoju prácu a ktoré im poskytuje v istom zmysle zázemie. Môže ísť napríklad o nejaké výskumné centrum, ale samozrejme aj o vysokú školu či konkrétnu fakultu.

Následne je na základe zvolenej témy dôležité prácu zaradiť do jednej zo sedemnástich oblastí, v rámci ktorých sa následne aj práce hodnotia.

Kedy prebiehajú jednotlivé kolá?

Vzhľadom na to, že žiaci na svojich prácach v tejto chvíli pracujú už niekoľko mesiacov, v najbližších týždňoch ich čakajú práve školské a okresné kolá súťaže. Ich dátumy sa môžu líšiť naprieč celým Slovenskom a stanovujú ich krajské komisie. Krajské prehliadky musia prebehnúť do 31. marca 2023. Prehliadka, ktorá majú už svoj pevný dátum, ktorý platí pre všetkých súťažiacich, ktorí postúpia z krajských kôl, je celoštátna prehliadka. Tá sa bude v tomto ročníku konať 25. – 28. apríla 2023 v Modre.

Tento článok teda nie je primárne určený záujemcom pre tento rok, keďže práca vyžaduje pomerne veľa času a práce, ale práve potenciálnym súťažiacim v 46. ročníku, teda v budúcom roku. Možno sa to môže na prvý pohľad zdať skoro, no keď si predstavíte, že je nutné si poriadne premyslieť tému práce, nájsť konzultanta a pracovisko, tak nie je lepší čas začať o tom uvažovať, ako rok pred prihlásením a prezentáciou. SOČka určite nie je jednoduchou voľnočasovou aktivitou, ale určite stojí za to.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Na odbornú činnosť nemusíte čakať až na vysokú. Časť 2.

Na odbornú činnosť nemusíte čakať až na vysokú. Časť 2.

Čo by SOČka mala obsahovať? Ako by mala vyzerať? Čo ťa okrem napísania práce bude ešte čakať? To všetko sa dozvieš v našom druhom diely o Stredoškolskej odbornej činnosti. Pokiaľ si o tejto súťaži predtým ešte nepočul(a), určite si prečítaj náš prvý článok na túto tému. Plánovanie Jedným z predpokladov úspechu súťažnej práce je dôkladné …

Čo tento rok čakať od Testov studijních předpokladů

Čo tento rok čakať od Testov studijních předpokladů

Prijímacie skúšky môžu byť strašiakom pre mnohých uchádzačov o štúdium na vysoké školy. Mnohé prijímačky sa ešte k tomu všetkému organizujú v podobnom období ako maturity a môže toho byť odrazu veľa. Stres a strach z prijímacích skúšok (a samozrejme aj z maturity) sa však dá do značnej miery odstrániť pripravenosťou. Vďaka tomu študenti vedia, …

Prihlášky na české vysoké školy

Prihlášky na české vysoké školy

V prechádzajúcom článku ste si mohli prečítať základný prehľad dôležitých informácií v súvislosti s prihláškami na niektoré vysoké školy na Slovensku. Pokiaľ by ste ale zvažovali štúdium za hranicami Slovenska, ale zasa nie až tak ďaleko, prinášame vám podobný prehľad prihlášok na niektoré české vysoké školy. Masarykova univerzita v Brne Pokiaľ sa uvažujete nad štúdium …