Na stáž do Európskeho parlamentu sa môžeš dostať aj Ty

6. 11. 2022 | Štúdium v zahraničí

Na stáž do Európskeho parlamentuEurópske inštitúcie v rámci komunikácie s mladými ľuďmi poskytujú mnoho príležitostí, ako ich navštíviť, vidieť zblízka a stretnúť sa s ich zamestnancami. Jednou z nich sú aj stáže v Európskom parlamente, ktoré sú určené práve absolventom stredných škôl a vysokoškolským študentom. Tieto stáže sú skvelou príležitosťou na získanie pracovných skúseností, ale aj na zoznámenia sa s chodom a fungovaním Európskej únie a jej inštitúcií. Európsky parlament ponúka 2 druhy stáží, a to stáže u poslancov Európskeho parlamentu a na sekretariáte Európskeho parlamentu. Zaujíma vás aký je v nich rozdiel a ako sa na ne hlásiť? Tak čítajte ďalej.

Stáže u poslancov Európskeho parlamentu

Každý poslanec Európskeho parlamentu má v parlamente pridelenú kanceláriu, kde má spolu so spolupracovníkmi svoju základňu. Na istý čas má zároveň možnosť svoj tým rozšíriť o stážistu, ktorým sa môžeš stať aj ty. Táto stáž je určená už aj mladším záujemcom a môžu sa o ňu uchádzať už absolventi stredných škôl. Stáž je platená vo forme grantu a v prípade práce v rozsahu plného pracovného času sa odmena môže pohybovať od 858 až do 1 407 EUR. Stážisti sa počas nej môžu venovať širokému spektru oblastí. Konkrétne úlohy však zadáva samotný poslanec či poslankyňa na základe svojho uváženia a potreby. Úloha to preto môžu byť rôznorodé a odvíjajú sa od aktuálnej potreby samotných poslancov. Trvanie takejto stáže môže byť od 6 týždňov až do 5 mesiacov. O jej dĺžke rozhoduje samotný poslanec. Zároveň nemajú tieto stáže stanovený dátum nástupu, ale možné je nastúpiť kedykoľvek počas roka. Výber stážistov je plne na poslancoch, ale všetci uchádzači musia spĺňať nasledovné kritériá:

 • minimálny vek 18 rokov
 • štátna príslušnosť v niektorom z členských štátov alebo v niektorej z prístupových/kandidátskych krajín
 • osvedčenie o absolvovaní stredoškolského vzdelania/vyššieho alebo technického štúdia či univerzity diplom
 • veľmi vysoká znalosť aspoň jedného z úradných jazykov Európskej únie
 • stážisti nemôžu mať počas stáže uzatvorenú inú pracovnú zmluvu
 • uchádzači neabsolvovali rovnakú stáž či neboli asistentom poslanca už v minulosti

Stáže na sekretariáte Európskeho parlamentu – Schumanove stáže

Druhou možnosťou je stáž na sekretariáte, ktorá je pomenovaná jednom zo zakladateľov európskeho integračného projektu. Robert Schuman bol ten, ktorý navrhol spojiť nemeckú  a francúzsku výrobu uhlia a ocele, z čoho vzniklo známe Európske spoločenstvo uhlia a ocele, ktoré bolo predchodcom dnešnej Európskej únie. Schumanove stáže sú určené už starším záujemcom s vysokoškolským diplomom. Táto stáž už nespadá pod jednotlivca, ako je tomu v prvom prípade, ale stážisti sú súčasťou sekretariátu, kde sa opäť ale môžu venovať veľkému množstvu oblastí v Bruseli, Luxemburgu či v Štrasburgu. Napríklad politikám Európskej únie, financiám, právu, administratíve, komunikácii, IT, infraštruktúre, logistike či mnohým ďalším. Príkladom môžu byť veľmi aktuálne stáže na Generálnom riaditeľstve pre komunikáciu, ktoré sú venované pamiatke novinára Jána Kuciaka. Ponuku všetkých stáží nájdete na stránkach Európskeho parlamentu. V rámci prihlášky sa môžu uchádzači hlásiť až na 3 stáže. V tomto prípade je čas stáže stanovený na 5 mesiacov a prebiehajú 2 turnusy, od októbra do februára a od marca do júla. Prijímací proces prebieha trochu inak ako v prvom prípade a základný rozdiel je v tom, že si stážistu nevyberá jedna osoba, ale ide o komisiu. Tá na základe vyplnenej prihlášky, vybraných pozícií, životopisu a motivačného listu zúži výber kandidátov a od postupujúcich si vyžiada ďalšie dokumenty a na základe nich vyberie stážistov pre dané obdobie. Rovnako aj u tejto stáže je potrebné spĺňať niekoľko podmienok:

 • minimálny vek 18 rokov
 • štátna príslušnosť v niektorom z členských štátov alebo v niektorej z prístupových/kandidátskych krajín
 • univerzitný diplom
 • veľmi vysoká znalosť aspoň jedného z úradných jazykov Európskej únie a veľmi dobrá znalosť druhého jazyka EÚ
 • poskytnutie výpisu z registra trestov
 • uchádzači neabsolvovali stáž v rámci inštitúcií, orgánov alebo agentúr EÚ po dobu 2 alebo viac mesiacov
 • uchádzači neabsolvovali študijnú návštevu na sekretariáte Európskeho parlamentu 6 mesiacov pred začiatkom stáže

Veríme, že sme vám týmto článkom priblížili skvelú príležitosť, v rámci ktorej môžete získať mnoho skúseností, ale aj zážitkov a dozvedieť sa viac o živote v rámci takého veľkého kolosu ako je Európska únia.

Ďalšie články k téme

Na Erasmus nemusíte ísť len študovať

Cesta na študijný či iný zahraničný pobyt je významnou súčasťou vysokoškolských rokov mnohých mladých ľudí. Nie je to také nevídané, vzhľadom na to, že pre mnohých to predstavuje možnosť vycestovať aj do krajín, do ktorých by sa inak nedostali. Zásadnú úlohu hrá aj chuť zažiť novú kultúru a vyskúšať si samostatný život v cudzej krajine […]

čítajte viac