Mayské hieroglyfy aj slávne rozprávky. Toto sú nezvyčajné vysokoškolské predmety

11. 1. 2016 | O študijných programoch

nezvyčajné vysokoškolské predmetyÚkony, ktoré sa týkajú začiatku akademického roka, sú každý rok úplne rovnaké. Musíte si zvoliť nové predmety, spočítať všetky kredity, skontrolovať množstvo povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, s ktorými sa v slovenskom školstve stretnete aj pod označením A, B a C.

Okrem odporúčaného študijného plánu, ktorý je vopred vypracovaný pre každý jeden vysokoškolský študijný program, si tak môžete do svojho rozvrhu zaradiť aj ľubovoľné predmety, ktoré sa vyučujú v rámci inej fakulty a katedry danej vysokej školy, nech majú akýkoľvek obsah alebo tematiku. Zaraďujú sa tak pod písmenko C, my študenti ich medzi sebou nazývame aj ako „výberovky“. Počas prehľadávania vysokoškolského informačného systému tak môžete začať nachádzať predmety, ktoré vás zaujmú už podľa názvu. Bonusom je, keď sa vám presne hodia do niektorého z voľných miest vo vašom rozvrhu. Niekedy postačí jedno navštívenie vybranej prednášky a hneď sa rozhodnete, že predmet chcete absolvovať.

V prípade, že vás ale úvodná hodina nezaujme, môžete si predmet v čase, keď je ešte informačný systém vysokej školy otvorený, pokojne odpísať a ďalej sa mu už vôbec nevenovať. Univerzita Komenského, ktorá ja najstaršou vysokou školou na území Slovenskej republiky, ponúka každoročne množstvo nezvyčajných predmetov a tým aj možnosť, ako svoj rozvrh spestriť niečím novým, zaujímavým a hlavne náučným. Prinášam vám preto prehľad štyroch predmetov, ktoré by ste mali v hlavnom meste Slovenskej republiky rozhodne vyskúšať!

Rozprávka – jej pedagogický význam a využitie

Univerzita Komenského v Bratislave ponúka na príklad aj nezvyčajný predmet venujúci sa slávnym rozprávkam, ktoré poznajú ľudia na Slovensku a taktiež vo svete. Veď práve na tie nie je človek nikdy pristarý. Prostredníctvom tohto psychologického a pedagogického fenoménu sa môžete dozvedieť, ako podporovať individuálnu výchovu detí a využiť silu rozprávky počas riešenia rôznych výchovných problémov. Taktiež sa zoznámite so skrytou symbolikou, ktorá sa ukrýva napríklad v známych tituloch – Snehulienka a sedem trpaslíkov, Janko a Marienka alebo Šípková Ruženka. Na konci semestra sa rozdelíte do skupín, spoločne vytvoríte pestré rekvizity a pred pedagógom zahráte jednu, vami zvolenú rozprávku.

Literárna exkurzia

Cestujte a spoznávajte krásy európskych štátov, ich metropol ale aj ďalších tamojších lokalít a to všetko za kredity a v rámci vyučovania. Univerzita Komenského v Bratislave vám ponúka aj možnosť výberu predmetu, ktorý sa nazýva Literárna exkurzia. Jeho cieľom je počas troch až štyroch dní priblížiť históriu, významné miesta a osobnosti napríklad takého Slovinska. Počas výkladu informácií o minulosti štátu sa tak vydáte na prechádzku okolo nádhernej tyrkysovej rieky Soča, ktorá bola počas prvej svetovej vojny ťažiskom krutých bojov a večer si pred hotelom so spolužiakmi užijete voľný čas sedením pri mori v meste Portorož. Môžete tu ochutnať slávne slovinské krémeše, alebo si zajazdiť na bicykloch. Oddýchnutí a zároveň posilnení tak v posledný deň vyrazíte do hlavného mesta – Ľubľany, kde sa po prehliadke ulíc a trhov oficiálna časť exkurzie končí. Potom vás čaká už len cesta domov.

Reálie Chorvátska

Pri cestovaní ešte na chvíľu zostaneme. Ako študenti Univerzity Komenského v Bratislave si môžete zapísať aj predmet, ktorý sa primárne venuje Reáliám Chorvátska. Túto krajinu tak môžete spoznávať úplne inak, než ako obľúbenú destináciu horúcej letnej dovolenky. Slnečnú pláž a morskú vodu na chvíľu vymeníte za kompletné informácie o demografickom a tiež geografickom členení tejto krajiny, o významných medzníkoch jej dejín, dôležitých osobnostiach chorvátskej kultúry, mestách a ich dominantných pamiatkach ale taktiež o lokalitách, ktoré sa nachádzajú na zozname Svetového dedičstva UNESCO. Ďalej sa dozviete informácie o ľudovom ale aj súčasnom umení, turizme a tamojšej gastronómii či o chorvátskych zvykoch, tradíciách a ich kontraste so súčasným životným štýlom obyvateľov.

Seminár ku štúdiu mayských hieroglyfov

Svoj rozvrh si môžete počas štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave aj výberom predmetu, ktorý sa v akademickom informačnom systéme nachádza pod názvom – Seminár ku štúdiu mayských hieroglyfov. Jeho cieľom je oboznámiť vás s históriou mayskej civilizácie a kultúry a naučiť vás pracovať s číselnými údajmi a ich sústavou, starými zápismi a ďalšími informáciami, ktoré sa vám všetkým postupne odkrývajú počas „lúštenia“ mayských hieroglyfov. Môžete sa tak počas vyučovania dopátrať k tomu, že napríklad slovo „Pakal“ znamená štít alebo vládca a žaba, ktorú počas prednášok niekto neustále vidí v zápise je hieroglyfom pre sloveso – narodiť sa.

Je to všetko len na vás, vyberajte si, kombinujte, vzdelávajte sa a zároveň sa zabavte!

Hlavná stránka Univerzity Komenského v Bratislave Portál centrálnych služieb IT na Univerzite Komenského v Bratislave Akademický informačný systém Univerzity Komenského v Bratislave

Ďalšie články k téme