Online zoznamovanie – neobmedzené možnosti či strastiplná cesta?

2. 9. 2022 | Študentský život

Online zoznamovanieZoznamovanie mladých nie je to čo bývalo kedysi a postupne, ale určite sa presúva do online priestoru, čim vytvára globálny biznis, ktorý má podľa odhadov hodnotu približne 12 miliárd amerických dolárov.

Ako čokoľvek iné, aj online zoznamovanie so sebou prináša rôzne výhody a nevýhody. Podľa pozorovaní však prináša online priestor zoznamovania mnoho výhod. Online zoznamky sú miestom bez fyzických bariér, kde sa môžu ľudia zoznámiť z rôznych spoločenských skupín a nie sú obmedzení na okruh ľudí v ich práci, škole či pri voľnočasových aktivitách. Online zoznamovanie prináša naozaj širokú a pestrú paletu možností a zároveň výrazne uľahčuje prístup k širokému výberu nezadaných ľudí či už v okolí alebo v širšej spoločnosti, ktorí sú na zoznamke s podobnými pohnútkami.

Online zoznamovanie je v dnešnej dobe pomerne časté, omnoho menej stigmatizované ako tomu bolo niekoľko rokov späť a stáva sa akousi normou. Pre niektorých je dokonca online kontakt a možnosť zoznámenia prirodzenejšia ako fyzická iniciatíva. Mladí sa menej zoznamujú osobne, či len tak niekoho oslovia vonku, čo sa prehĺbilo značne aj počas pandémie Covid-19. Randenie cez online zoznamky je pre mnohých mladých bežným javom. Pre niektorých to predstavuje možnosť ísť za polrok na rande aj sedemdesiatkrát.

Vzťahy, ktoré vzišli z online zoznámenia sa aj podľa vedeckých prieskumov uberajú pozitívnym smerom. Podľa prieskumu Chicagskej univerzity, ktorá skúmala manželstvá započaté online medzi rokmi 2005 až 2012, sa zistilo, že tieto vzťahy sa javia stabilnejšie a spokojnejšie než vzťahy párov zoznámených sa mimo online priestor. Zo vzorky 19000 respondentov vyplynulo, že online páry majú o 25% nižšiu mieru rozchodov. Prečo tomu tak je, vedci s určitosťou nevedia povedať. Predpokladajú, že za tým môžu byť dva hlavné dôvody. Prvým je širší výber pri hľadaní potencionálneho  partnera/partnerky, čím je vyššia pravdepodobnosť zaistenia partneskej súhry. Druhým možným vysvetlením je aktívny prístup oboch strán pri zoznamovaní, čím dávajú najavo, že o vzťah naozaj stoja a sú na ňom ochotný pracovať.

Hľadajú si ľudia na zoznamke niekoho sebe podobného? Keď sa podobné spoločenské vrstvy dávajú dokopy medzi sebou, ako napríklad bohatí a naopak chudobnejší sa párujú medzi sebou, vznikajú spoločenské priepasti. Niektoré online zoznamovacie stránky umožňujú na profile uviesť aj detailné informácie o príjmovej kategórii či vzdelaní. Tento trend sa však podľa pozorovaní založenom na vzorke 5000 amerických a nemeckých párov zdá ako nepodložený. Internet sa javí ako spôsobom posilnenia rôznorodosti párov v porovnaní s tradičným kontextom zoznamovania v kruhoch rodiny, priateľov či v náboženských, vzdelávacích a voľnočasových okruhoch.

Online zoznamovanie však prináša aj nejedno úskalie. I keď prieskumy môžu byť optimistické a celkové výsledky prívetivé, zoznamovanie na internete dokáže byť naozaj šialenou skúsenosťou. Nájsť zaujímavého potencionálneho partnera/partnerku v záplave možností a vyselektovať   nerelevantných kandidátov vie dať pekne zabrať. Tradičné, offline spôsoby zoznamovania síce neprinášajú kvantitu výberu, ale efektívne filtruje ich kvalitu. Online zoznamovanie sa v mnohom podobá online nakupovaniu. Pri výbere je potreba zvoliť si medzi tisícami možností prevažne len na základe fotky s potrebou zohľadnenia jej marketingovej stratégie. Ľudia majú tendenciu pridať len upravené fotky z dobrého uhla, poprípade vyretušované. Úlohu zohrávajú aj algoritmy, ktoré cielene ukazujú viac len určitý typ profilov či naopak profil zobrazujú na základe reakcií a aktivity užívateľa.

Online zoznamovanie dokáže byť rozhodne aj prvotným šokom. Nie len z dôvodu kvanta ašpirantov na zoznámenie sa, ale aj kvôli stretu s realitou a zoznamovacím trhom, ktorí si neberie servítku pred ústa a dokáže byť náročným sústom na sebavedomie kvôli zoznamovaciemu neúspechu. Úlohu zohráva aj vyšší počet mužov na zoznamkách. Ženy potom filtrujú správy nemilosrdne a naopak muži rozhadzujú siete tak povediac na všetky strany so strohými správami „ako sa máš“. Priemerná miera odpísania na správu sa pohybuje v desiatkach percent. Aj preto muži dávajú do iniciatívy pomerne nízke úsilie. Dostať sa tak k obojstrannému záujmu so sebou nesie naozaj veľa energie, selekcie, času  a vlastne aj nadhľadu. Nehovoriac o ďalšom kroku kontability pri osobnom stretnutí. Onlie zoznamky tak nie sú vždy práve rýchlym spôsobom ako sa dostať k vzťahu či sexu, ako by sa to mohlo na prvý pohľad javiť.

Internet dokáže byť miestom veľkého výberu a možností, no zároveň sa stáva miestom povrchnosti, frustrácie, nevyplnených očakávaní a častého odmietnutia. I napriek tomu záujem o zoznamovanie cez internet neklesá a nezdá sa, že trend by sa mal v najbližšej dobe zastaviť. V roku 2019 sa podľa prieskumu stali oline platformy miestom, kde sa ľudia zoznamovali najčastejšie.

Zdroje: Marketa Šetinová – https://www.modernilaska.cz/online-seznamovani-boli-ale-prinasi-vysledky/


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Profil na online zoznamke – ako zaujať na prvý pohľad

Profil na online zoznamke – ako zaujať na prvý pohľad

Online zoznamovanie je populárne, no rozhodne nie jednoduché. Aké výhody a nástrahy odnáša je zhrnuté v našom článku Online zoznamovanie – neobmedzené možnosti či strastiplná cesta? Tým prvým pohľadom pri online zoznamovaní je práve profil užívateľa, no na ten sú kladené nemalé nároky. Profil má byť zaujímavý, zároveň pravdivý, autentický a mal by odzrkadľovať osobnosť a to, čo človek …