Peer Pressure – Nátlak rovesníkov

1. 6. 2022 | Študentský život

Nátlak rovesníkov Peer pressure alebo nátlak rovesníkov je bohužiaľ úzko spätým fenoménom so školským prostredím. Ide o vplyv, ktorý majú na jednotlivca jeho rovesníci či už ide o kamarátov alebo ľudí v širšom okolí. Peer pressure vyvíja na jednotlivca tlak a vedome či podvedome ho núti robiť veci, ktoré by za iných okolností a z čisto vlastného presvedčenia neurobil.

Dôvodov prečo jednotlivec nátlaku rovesníkov podľahne je viacero. Jedinec cíti potrebu byť akceptovaný, mať uznanie od rovesníkov, zapadnúť, začleniť sa a stať sa súčasťou väčšieho celku. Potreba zapadnúť je prirodzená, a nie je na nej nič zlé. Ľudia sa identifikujú s rovesníkmi v každom veku. Robia to, čo robia iní a chcú to, čo majú iní, aby zapadli. Samotný pojem peer pressure alebo nátlak rovesníkov je neutrálny, a tak existujú aj pozitívne formy nátlaku, ktoré môžu jednotlivcovi dodať odvahu, zvýšiť sebavedomie či dopomôcť pri štúdiu. Pozitívny nátlak od rovesníkov môže jednotlivca priviesť k novým koníčkom, záľubám či vytvoreniu zdravých návykov.

Nátlak rovesníkov sa však častokrát odzrkadľuje práve na negatívnej úrovni správania, pretože jednotlivec má potrebu zapadnúť a tak robí to, čo robia ľudia okolo neho aby sa začlenil. „Poď s nami na jednu cigaretku.“ „Kašli na učenie a pod s nami von.“ „Daj si aspoň jeden pohárik.“ Aj takto môže vyzerať a znieť peer pressure. Nátlaku rovesníkov je bežné a normálne podľahnúť, ale problém môže nastať, keď dôjde k nezvládnutiu situácie a jej podceneniu. Medzi ďalšie extrémnejšie negatívne formy nátlaku od rovesníkov môže patriť napríklad užívanie drog a alkoholu, fajčenie, zanedbávanie školy, kradnutie, porušovanie pravidiel a zákonov, agresia, násilie, šikana a mnohé ďalšie.

Ako zvládnuť negatívny nátlak rovesníkov?

Negatívny nátlak od rovesníkov je ťažké odhaliť a ešte ťažšie zvládnuť. Treba počúvať svoju intuíciu. I keď sa môžu kamaráti tváriť v pohode s tým čo sa deje, daná situácia nemusí byť komfortná pre každého rovnako, a keď jednotlivec cíti, že pre neho niečo nie je v poriadku, rozhodne nemusí pokračovať. Rozhodovanie v takýchto situáciách, i keď môže byť ťažké, pomáha k sebestačnosti a lepšiemu spoznaniu samého seba.

Čeliť negatívnemu nátlaku od rovesníkov sa dá aj vďaka vytvoreniu vlastného plánu a premysleniu ako reagovať ocitnúc sa v možnej nátlakovej situácii. Ak sa jednotlivec napríklad niekam chystá, niekam, kde bude podávaný alkohol a vie, že kamaráti ho budú presviedčať, aby si vypil, je dobré si už predom vytvoriť a nacvičiť ako takúto situáciu zvládnuť a alkohol odmietnuť.  V prípade, ak je obyčajné odmietnutie nedostačujúce, opäť si je možné predom pripraviť určité výhovorky či frázy, ktoré môžu dopomôcť k vyhnutiu sa nátlaku od rovesníkov. Príklad odmietnutia alkoholu môže byť osobná skúsenosť či už ozajstná alebo vmyslená, ako napríklad, že určitý člen rodiny zomrel na cirhózu pečene, a preto sa jednotlivec rozhodne nepiť, aby neskončil ako on.

Ďalšou možnosťou ako sa dostať z negatívneho nátlaku rovesníkov je vytvorenie si určitého tajného hesla s niekým komu jednotlivec dôveruje. Použitím záchranného kódu sa môže jedinec vyvarovať, aby pred rovesníkmi vyzeral trápne, pretože osoba, ktorej sa dá veriť, môže prísť na pomoc.

Veľmi dôležité je naučiť sa povedať nie. I keď je to určite náročné, je v poriadku nesúhlasiť s rovesníkmi a nezdieľať ich názory a správanie. Ide o proces formovania vlastných postojov a zastávania hodnôt, ktoré sa nemusia vždy zhodovať s okolím.

Praví kamaráti by nemali potrebovať vysvetlenie a ospravedlnenie a hlavne by nemali nikoho nútiť do niečoho, na čo sa necíti. Je dôležité sa obklopiť kamarátmi, ktorí sa na svet pozerajú podobne a zdieľajú podobné hodnoty. Ak sa v nátlakových situáciách jednotlivec necíti príjemne, pravdepodobne v tom nebude sám a treba len nájsť rovnako naladených rovesníkov vo svojom okolí, pretože spoločne sa dá nátlaku odolať jednoduchšie. Je dobré si vybrať kamarátov, ktorí sa vedia  jeden za druhého postaviť a zastať sa jeden druhého v ťažkých chvíľach.

Iným spôsobom ako sa dostať z negatívneho nátlaku je vyhovorenie sa na autority, najčastejšie sú to rodičia, ktorí môžu byť použití ako zámienka na odmietnutie. Spomenutím dospelého, nejakej autority, môže nátlak poľaviť. Môže ísť o nacvičenú frázu ako napríklad: „neblázni, to nemôžem! Keby sa to môj otec dozvedel, tak mám zarácha. On sa vždy všetko dozvie“. V skutočnosti to rodičia nemajú ako zistiť, no ako dôvod na odmietnutie to môže postačiť.

V neposlednom rade je určite na mieste kontaktovať pomoc, ak sa jednotlivec ocitne v nátlakovej situácii, v ktorej sa cíti ohrozený a cíti sa v nebezpečí. Či už niekoho dospelého v okolí alebo kompetentné osoby telefonicky, ale i inou online platformou. Vždy je lepšie, ak sa nebezpečným situáciám predchádza skôr než dôjde k nešťastiu.


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Zapojte sa do súťaže „Ľudia mimo šablónu“

Zapojte sa do súťaže „Ľudia mimo šablónu“

Študentská súťaž Ľudia mimo šablónu Denníka N vznikla so záujmom zistiť, aké majú mladí ľudia osobné skúsenosti s diskrimináciou vychádzajúcou z vonkajšej či vnútornej odlišnosti. Je v našej spoločnosti akceptovaná inakosť a dostáva sa dostatok priestoru rôznorodosti a originalite? Názov súťaže Ľudia mimo šablónu reprezentuje všetkých ľudí, ktorí nekonajú, nemyslia alebo nevyzerajú ako väčšinová časť spoločnosti. Sú medzi nami …

číst více
Znaky zhoršujúceho sa duševného zdravia (nie len u mladých)

Znaky zhoršujúceho sa duševného zdravia (nie len u mladých)

Tabuizovaná téma duševného zdravia sa i keď pomaly, no postupne stáva diskutovanejšou a začína sa jej prikladať náležitá pozornosť. V priemere 1 z 5 dospievajúcich trpí určitými problémami spojenými s duševným zdravím. Preto určite nie sú namieste niekdajšie postoje nazerajúce na duševné zdravie mladistvých ako obyčajný efekt puberty a názor, že mladí z toho vyrastú, a ide len o ich výmysel. Mnoho duševných …

číst více
Koľko času trávime sociálnych sieťach?

Koľko času trávime sociálnych sieťach?

Svet internetu sa stal neodmysliteľnou súčasťou takmer každého z nás. Dokonca už malé deti si samy vedia bez pomoci rodičov nájsť video na YouTube a starí rodičia s vami telefonujú cez video hovor. Online svet nás pohltil úplne všetkých, bez ohľadu na vek. Môžeme asi bez preháňania povedať, že zásadnú rolu zohrala pandémia, ktorá nás …

číst více