Počas pandémie narastá u študentov riziko depresií

25. 3. 2021 | Aktuality

Počas pandémie narastá u študentov riziko depresiíPodľa výskumu Univerzity Komenského až tretina vysokoškolákov trpí depresiou, štvrtina študentov požíva alkohol v rizikovej miere, mnohí ostali bez peňazí, priateľov, žijú doma u rodičov a prechádzajú si veľmi ťažkým obdobím.

Výskum univerzity, pod vedením psychológa Michala Hajdúka, bol vykonaný v decembri na vzorke 1800 vysokoškolských študentov. Obdobný výskum bol vykonaný v roku 2018, a vďaka podobnej vzorke študentov slúži ako adekvátne porovnanie s výskumom, ktorý univerzita uskutočnila v decembri. V porovnaní s výskumom z roku 2018 narástol počet depresií až dvojnásobne, zo 16 na 32 percent. Hlavný faktor zmeny je v tomto prípade pandémia covid-19. Nárast v počte depresií môže byť pripísaný práve tejto situácii.

Negatívnych vecí spojených s pandémiou, okrem úmrtí ako tej najvážnejšej, je omnoho viac. V prípade študentov je práve pandémia covid-19 situácia, kedy po prvýkrát zažívajú stresovú situáciu takéhoto rozmeru a musia sa s ňou vysporiadať.

Depresia sa prejavuje u študentov rozdielne na základe veku či aktuálneho ročníka štúdia. Krivka má tvar písmena „U“, kedy najťažšie môžu situáciu zvládať práve prvé ročníky a tie posledné. Prváci čelia strachu z nepoznaného, hľadajú si ťažšie identitu a vlastne pravú vysokú školu ešte vôbec nezažili. Posledné ročníky čelia strachu z neznámeho, hľadania si práce, zo vstupu do „dospelého“ života.

Odborníci natrafili pri prieskume aj na problémy študentov s požívaním alkoholu. Samozrejme, je rozdiel medzi normálnym vzťahom k požívaniu alkoholu a stavom, kedy si už študent škodí na zdraví a problém s pitím je rizikový, až sa dá hovoriť o možnej závislosti. Počas pandémie došlo k zmene požívaniu alkoholu, nakoľko podniky sú zavreté, no problém nevymizol. Obdobne je taktiež u študentov stále prítomný problém s fajčením. V tomto prípade dochádza aj ku kurióznym prípadom, kedy dištančná výučba priniesla okrem iného aj zmenu v praktizovaní fajčenia, a tak sa stane, že si študenti dovolia zapáliť aj počas online hodiny.

K zvládaniu pandémie a predchádzaniu jej prejavov neprispieva obmedzená možnosť spoločenského života či nájdenie balansu v rámci osobného a univerzitného života. V časoch, keď študenti doma trávia väčšinu času, je veľmi ťažké nastoliť si určitú štruktúru dňa, ktorá je tak veľmi dôležitá pre psychickú rovnováhu. Okrem iného, práve správne stanovená štruktúra dňa prináša režim do spánkového cyklu, ktorý býva úplne rozhádzaný, keďže netreba vstávať skoro ráno do práce či školy. Treba si utriediť deň, nastoliť si plán dňa, vedieť, čo študenta počas dňa čaká. Aj keď to nemusí znieť zvlášť lákavo, podľa slov psychológa Hajdúka z UK, je presne toto dôležitým krokom k psychickej pohode.

Už aj na Slovensku začínajú študenti vyhľadávať odbornú pomoc pri duševných problémoch a depresiách, no je to stále veľmi ťažké. Vyhľadať pomoc odborníka je v našej spoločnosti stále stigmou. Ľudia si nechcú priznať, že majú problém, že miera požívania alkoholu už môže byť v ich prípade riziková. Myslia si, že problémy si najlepšie vyriešia sami a nechcú nikoho otravovať. Najviac odstrašujúcim faktorom pri vyhľadaní pomoci u študentov bol podľa prieskumu strach z toho, čo si o nich pomyslí okolie.

K psychickým problémom počas pandémie ľudia upadnú omnoho ľahšie. Sú to často elementárne a malé problémy ako deadliny, veľa povinností, ktoré sa však nakopia a spôsobujú úzkosti, závažné psychické problémy až depresie. Jedno z riešení je jednoznačne neváhať vyhľadať pomoc odborníka či mať vybudovanú sieť kontaktov, ktoré vám pomôžu udržať si duševnú pohodu.

Zdroje: Rozhovory ZKH: Psychológ Hajdúk: Mladých zasiahla druhá vlna veľmi vážne, majú silné depresie (https://www.youtube.com/)

Ďalšie články k téme

COVID a vysoké školy

COVID a vysoké školy

Už je to nejaký ten týždeň, čo si študenti museli zvyknúť na neštandardný spôsob výučby. Vládne opatrenia, v snahe zamedziť šíreniu pandémie, opäť uzatvorili takmer všetky typy škôl až na pár výnimiek, akými sú napríklad prvé stupne základných škôl a pod. Snáď takmer každý dúfal, že k tomuto kroku sa nebude nutné uchýliť, no stalo sa, …

číst více
Deň otvorených dverí (DOD) – Jeseň 2020

Deň otvorených dverí (DOD) – Jeseň 2020

Pri rozhodovaní sa o budúcej vysokoškolskej dráhe nie je nikdy na škodu, ešte pred podaním prihlášky, navštíviť univerzitu počas DOD a pozisťovať si ako sa veci majú. DOD sa konajú prevažne dvakrát do roka, začiatkom letného a zimného semestra, samozrejme za osobnej účasti záujemcov o štúdium, čo však v tomto pandemickom období neprichádza do úvahy. Ako sa však celé školstvo …

číst více
Výnimka zo zákazu vychádzania pre niektorých študentov

Výnimka zo zákazu vychádzania pre niektorých študentov

Výnimka z vychádzania, ktorá vznikla ako reakcia na zákaz vychádzania počas núdzového stavu, bola na rokovaní vlády prijatá s platnosťou k dátumu 15. februára. Výnimka sa vzťahuje k ceste do školy, na internát, do univerzitných priestorov či iných zariadení spojených s výučbou, konkrétne k týmto študentom: -          študenti 4., 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva -          2. a 3. ročník ošetrovateľstva -          2. …

číst více