Počuli ste už o suchom februári?

20. 3. 2023 | Študentský život

Suchý február Ten podľa výskumu spoločnosti GTS Alive mohol robiť nemálo študentom v Čechách problém. Suchý február je akési predsavzatie o nepití alkoholu v tomto mesiaci. Práve pri príležitosti tohto mesiaca boli nedávno publikované výsledky, z ktorých vyplynulo, že až 90 % z opýtaných českých študentov (vo veku 18 a viac rokov) pije alkohol.

To číslo je síce vysoké, ale ešte horšie znie zistenie, že takmer polovica študentov sa s alkoholom stretla ešte pred dosiahnutím plnoletosti. Zarážajúce sú aj sumy, ktoré sú študenti ochotní na alkohol utratiť. 10 % študentov je ochotných naň minúť aj viac ako 100 € za mesiac a každý štvrtý viac ako 20 €. Skúste si predstaviť svoje mesačné vreckové a spočítajte si, koľko by vám zostalo na účte.

Významný problém predstavuje v tejto súvislosti aj sociálny tlak. Práve na ten upozorňujú aj abstinenti medzi opýtanými študentami. Až polovica z nich sa vyjadrila, že cíti tlak na požívanie alkoholu, a to predovšetkým na rôznych akciách z okruhu svojich známych. Akýkoľvek takto vyvíjaný tlak je problematický, nakoľko mu ľudia častokrát podliehajú aj proti svojej vôli, len s cieľom zapadnúť. Aspoň čiastočným liekom na takýto tlak môže byť práve suchý február, ktorý je spoločensky rozšírený a vďaka tomu sa aspoň tento mesiac k abstinentom pridajú aj ďalší.

Najlepšie by bolo, pokiaľ by sme sa s takýmito témami v spoločnosti nemuseli vôbec zaoberať. Pokiaľ tomu už tak je, dôležité je piť alkohol zodpovedne a rešpektovať prístup okolia k nemu.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme