Podľa čoho si vybrať odbor?

10. 11. 2015 | O študijných programoch

Vybrať si odbor vysokoškolského štúdia nie je jednoduché. Vždy ste hovorili, čím chcete byť, keď budete veľkí, no keď už zrazu veľkí ste, neviete, ktorým smerom sa vydať. Podľa čoho si teda vybrať ten správne? Ovplyvniť to môže viacero faktorov.

Záujmy

Keď už máte možnosť výberu, určite si nezvolíte odbor, ktorý vás nebude baviť. Viete, že vám nejde matematika? S určitosťou môžete vylúčiť ekonomické odbory. Viac ako maľovať obrazy alebo hrať divadlo vás láka technika? Potom je to jasné. Na základe toho, čo vás zaujíma, si viete vyselektovať určité zamerania odborov, ktorých štúdium by pre vás nemuselo byť takým utrpením a mohli by sa zhodovať s vašou osobnosťou.

Mesto

Dajme tomu, že už máte vybratých pár odborov, ktorých štúdium si celkom viete predstaviť. Teraz je na čase rozhodnúť sa, kde by ste ich chceli študovať. Či chcete do školy radšej dochádzať, a tak sa budete obzerať po vysokých školách čo najbližšie, alebo chcete ísť bývať na internát/privát a je vám jedno, ako ďaleko to bude. Či chcete ísť študovať do stredu Slovenska, alebo radšej na západ či východ. Do hlavného mesta alebo do trochu menšieho. Alebo ísť dokonca do zahraničia? Odpovedzte si na tieto otázky a budete opäť o niečo bližšie finálnemu rozhodnutiu.

Financie

S mestom úzko súvisia financie. Ak sa rozhodnete pre vzdialenejšie mesto, bude vás to stáť viac financií. Ubytovanie, cesta, stravovanie… Určte si dopredu, koľko peňazí viete, resp. ste ochotní vynaložiť na svoje štúdium mesačne. S financiami súvisí aj ďalšie rozhodnutie – verejná vysoká škola alebo súkromná? Kým štúdium na verejnej VŠ je bezplatné, na súkromnej si za každý rok musíte zaplatiť.

Čas

Chcete chodiť do školy denne alebo len cez víkend? Chcete popri škole pracovať? Potom by ste mali pouvažovať, či sa prihlásiť na denné (interné) štúdium, alebo externé. Počas externého štúdia chodíte do školy len jeden – dva dni v týždni (väčšinou piatok, sobota), no takáto forma štúdia je spoplatnená. Rozhodnúť sa musíte tiež v tom, či budete mať jednoodborové štúdium alebo dvojodborové, ako je napríklad učiteľstvo dvoch predmetov alebo prekladateľstvo dvoch jazykov. Ak chcete popri škole pracovať, je vhodné mať jednoodborové štúdium alebo menej náročný odbor (medzi ne nepatria napr. technické či lekárske odbory).

Uplatnenie

Už máte odbor, ktorý by vás mohol baviť, viete, kde ho budete študovať a v akej forme. No čo potom, keď ho úspešne dokončíte? Budete sa mať ako uplatniť na trhu práce? Treba si zistiť, ktorých profesií je na trhu prebytok a ktoré, naopak, chýbajú. Vaše rozhodnutie môže ovplyvniť aj orientačný prehľad platov v danom odbore. Dôležité je aj zistiť si, aká je možnosť praxe v danom odbore už popri škole. Či ju ponúka vysoká škola alebo má nejaké spriatelené inštitúcie, či je prax k štúdiu povinná, alebo je len na báze dobrovoľnosti. Práve na to, aké máte pracovné skúsenosti už počas štúdia, sa bude pozerať váš potenciálny zamestnávateľ.

Ostatné

Základné kroky, podľa ktorých sa treba rozhodovať, sme si vymenovali. No ten finálny verdikt môžu ovplyvniť aj ďalšie veci. Jednou z nich je napríklad šanca na prijatie, resp. štatistiky prihlásených a prijatých študentov. Aj keď vyhliadky možno nie sú optimistické, určite to netreba vzdávať dopredu, skôr sa svedomitejšie na prijímacie skúšky pripravovať. No vhodné je v takom prípade nájsť si „poistku“ – odbor, na ktorý máte väčšiu šancu prijatia a viete si predstaviť študovať ho, ak vám vaša prvá voľba nevyjde. Ďalšími faktormi môžu byť možnosť štúdia cudzích jazykov (alebo možnosť študovania v inom jazyku), zahraničné pobyty, vybavenie školy, pedagógovia, jej povesť, ale aj celkový dojem, aký na vás urobí (napr. počas dňa otvorených dverí).

Ďalšie články k téme