Pokuty pre rodičov záškolákov

1. 10. 2023 | Aktuality

Učiteľstvo pro ZŠV januári tohto roka vstúpil do platnosti nový zákon, podľa ktorého môžu rodičia žiakov vymeškávajúcich vyučovanie dostať pokutu až vo výške 30 až 331,50€. Túto pokutu môže udeliť obec podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Obec tak môže urobiť, pokiaľ rodičia neprihlásila dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak žiak vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci alebo viac ako 60 vyučovacích hodín v celom školskom roku. Zákon pracuje s predpokladom, že pokiaľ dieťa vymeškáva také množstvo výuky, rodičia ohrozujú jeho výchovu a zanedbávajú starostlivosť o povinnú školskú dochádzku.

Dokonca ak dieťa vymešká 100 hodín, vzniká podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia mravnej výchovy v dôsledku umožnenia vedenia záhaľčivého života.

Názory na tento nový zákon sa rôznia a podľa mnohých je 15 vymeškaných hodín malý počet. Pokiaľ si to človek prepočíta na dni, môže ísť o 2 až 3 vymeškané dni.

Ďalšie články k téme

Pracovný zošit Kritické myslenie je už v predaji

S ohľadom na povolebné obdobie, ktoré zažívame, ale aj na dobu, v ktorej žijeme, teda dobu obrovského množstva informácií, je kritické myslenie základnou schopnosťou, ktorú by sme mali mať. Bohužiaľ tomu tak nie je a z veľkej časti to je dôsledkom nastavenia systému školstva u nás. Našťastie sa proti tomu snaží veľa ľudí bojovať a […]

čítajte viac

Nárok na príspevok na tablet či počítač bude mať ďalšia skupina žiakov

V jarných mesiacoch obletela slovenské školstvo správa o príspevku vo výške 350€ na nákup počítača či tabletu, ako pomôcky k štúdiu a k zlepšeniu digitálnej gramotnosti. V pôvodnom znení mali na príspevok nárok všetci žiaci základných škôl, prváci stredných škôl (prváci v minulom školskom roku) a žiaci z domácností v hmotnej núdzi. Tieto skupiny boli […]

čítajte viac

Vynikáš v nejakom predmete? Zapoj sa do predmetových olympiád

Každoročne sa v priebehu školského roka koná niekoľko predmetových olympiád. Môžu sa ich zúčastniť žiaci základných aj stredných škôl. Inak tomu nebude ani v tomto roku, a preto vám prinášame základný prehľad toho, čo by ste o olympiádach mali vedieť. Z akých predmetov sú olympiády organizované?  Olympiád, v ktorých je možné súťažiť je niekoľko. Niektoré […]

čítajte viac