Potvrdenia o návšteve školy - všetko, čo potrebuješ vedieť

4. 9. 2022 | Štúdium na vysokej škole

Potvrdenia o návšteve školyS prichádzajúcim novým školským a akademickým rokom prichádza aj niekoľko byrokratických povinností, ktoré súvisia s preukázaním statusu študenta. Je to tu znova, aj tak by sa dalo popísať toto obdobie v roku, kedy s opätovným nástupom do školy je potrebné dokázať niektorým inštitúciám, že študent je ešte stále študentom. V zásade to znamená, že si študent zistí, aké potvrdenie potrebuje, dá si ho potvrdiť v škole na študijnom oddelení, na skretariáte alebo na inom poverenom mieste a zanesie ho na príslušné miesto. Samozrejme pre šetrenie času je najlepšie nechať si potvrdiť všetky potrebné dokumenty naraz, a preto vám prinášame prehľad tých, na ktoré  netreba nezabudnúť a čo je dobré vedieť.

Typy tlačív

V prvom rade je dôležité vedieť, aký formát má tlačivo mať. To znamená, že je potrebné si vopred zistiť, či je predpísaný formulár, ktorý si treba v danej inštitúcii vyzdvihnúť a až následne nechať potvrdiť alebo je dostupný na stiahnutie na internete a postačí si ho doma vytlačiť a nechať potvrdiť. V prípade, že inštitúcia vyžaduje vlastné predpísané potvrdenie, je nutné to dodržať a nebude stačiť len univerzálne potvrdené. Pokiaľ je pre inštitúciu dôležitý len doklad o štúdiu a nevyžaduje, aby bolo potvrdené nejaké ich unikátne potvrdenie, stačí si vyžiadať univerzálne potvrdenie zo školy. V tomto prípade to na stredných školách väčšinou funguje tak, že ho vystavuje a potvrdzuje poverená osoba. Môže sa však stať a je to aj prípad väčšiny vysokých škôl, že potvrdenie o návšteve školy má študent dostupné vo svojom informačnom systéme študenta odkiaľ si ho môže vytlačiť a následne nechať potvrdiť originálnou pečiatkou na študijnom oddelení.

Papierových potvrdení už nie je treba toľko ako kedysi

Od 1. 9. 2019 sa počet potrebných papierových potvrdení o návšteve školy značne znížil, a to vďaka antibyrokratickému zákonu. Práve vďaka nemu majú Orgány verejnej moci prístup do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov a do centrálneho registra študentov a vysokých škôl, odkiaľ čerpajú informácie o statuse študenta. Tento register čerpá informácie od samotných škôl, ktoré ich centrálne aktualizujú. To platí napríklad pre účely prídavku na dieťa, kedy už Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny získava informácie zo systému Ministerstva školstva a teda je tento príspevok automaticky priznaný oprávneným osobám. Rovnaký postup je uplatňovaný aj u potvrdení pre Sociálnu poisťovňu, Finančnú správu, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Už viac nie je potrebné im každý rok toto potvrdenie dodávať. V prípade uplatňovania nároku na daňový bonus si musí každý zamestnanec u svojho zamestnávateľa overiť, či má prístup do centrálneho registra. V prípade, že má, opäť nie je potrebné dodávať žiadne papierové potvrdenie. V prípade ale že nie, toto potvrdenie bude zamestnávateľ potrebovať v papierovej forme. Preto je dôležité sa rodičov spýtať, či takéto papierové potvrdenie o návšteve školy budú v práci potrebovať a pokiaľ áno, je prvé na tvojom zozname. Všetko vyššie spomenuté platí pre žiakov a študentov študujúcich na Slovensku. Pre študentov študujúcich v zahraničí platí výnimka! Údaje do centrálnych registrov poskytujú iba slovenské školy, preto v prípade štúdia v zahraničí je stále potrebné poskytovať papierové potvrdenie o návšteve školy, a to na základe výzvy príslušného úradu práce.

Potvrdenie pre Železnice Slovenskej republiky

Inštitúcia, ktorá zaručene bude vyžadovať papierové potvrdenie sú naše železnice. Aj keď len v prípade uplatnenia nároku na bezplatnú dopravu. Ten ale má uplatnený asi každý žiak a študent na Slovensku. V tomto prípade je najväčšou istotou vyzdvihnúť si papierové potvrdenie na ktorejkoľvek železničnej stanici, dôkladne ho vyplniť, v škole si ho nechať potvrdiť a spolu s fotkou  ho zaniesť naspäť.

Odpustenie poplatku za komunálny odpad

Na záver máme malý tip pre žiakov a študentov, ktorí počas svojho štúdia už viac nebývajú trvalo doma. Teda navštevujú školu mimo bydliska a využívajú internát či podnájom. V takomto prípade môže obec odpustiť poplatok za komunálne odpady osobám, ktoré sa viac ako 90 dní preukázateľne nezdržujú na území obce. Ako doklad o tejto skutočnosti slúži potvrdenie o návšteve školy spolu s potvrdením o ubytovaní na internáte či potvrdenie o prechodnom pobyte so zaplateným poplatkom v mieste prechodného pobytu.

Aj keď tých potvrdení už nie je toľko ako kedysi a takmer všetko ide automaticky, stále je dobré overiť si, ktoré skutočne žiaci a študenti potrebujú. Práve vďaka nim sa dá ušetriť nemálo peňazí.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Zápis do štúdia sa netýka len prvých ročníkov

Zápis do štúdia sa netýka len prvých ročníkov

Máš už aspoň rok na vysokej škole za sebou? To znamená, že už vieš ako to chodí, čo kde nájsť, kde si vybaviť predĺženie študentskej karty, kde si ju nabiť. Už je to celé akosi jednoduchšie. Je ale jedna vec, na ktorú budúci prváci myslia ako prvú, no starším študentom zvykne uniknúť. Je to zápis …

Ako sa pripraviť na prvý ročník na vysokej škole

Ako sa pripraviť na prvý ročník na vysokej škole

Nástupu na vysokú školu sa častokrát hovorí aj nová etapa života a aj keď sa to môže zdať, ako klišé, niečo na tom predsa bude. Vysoká škola a život popri nej sa u väčšiny študentov zmení v mnohých ohľadoch v porovnaní s tým na strednej škole. Pre mnohých to je šok alebo zmena, s ktorou …

Koho osloviť inžinier či docent? Prehľad vysokoškolských titulov

Koho osloviť inžinier či docent? Prehľad vysokoškolských titulov

Na akademickej pôde sa tituly používajú viac ako kdekoľvek inde. Z toho dôvodu sa tak stretávame aj s takými, ktoré nie sú v spoločnosti také bežné a preto nám môžu spôsobovať potiaže pri oslovovaní, písaní či pri znalosti úrovne vzdelania potrebného pre získanie daného titulu. Bakalár Najzákladnejším a aj najnižším vysokoškolským titulom je bakalár. Ten …