Rozhovor: Pracoval v nemeckom Whirlpoole, vrátil sa však do školy

22. 6. 2019 | Štúdium pri práci

Je mladý, inteligentný a v živote najviac túži po tom, aby robil čo ho baví. Michal Hubeňák vyštudoval vysokú školu na Slovensku a potom sa rozhodol, že bude pracovať v nemeckom Whirlpoole. Svoj názor však zmenil a nebál sa vrátiť sa domov, opäť do školy, tentokrát však ako doktorand.

Rozhovor: Pracoval v nemeckom Whirlpoole, vrátil sa však do školy

1. Podľa čoho ste si vyberali vysokú školu?

Školu som si vyberal podľa toho, čo ma baví. Počas štúdia na strednej škole som mal rád chémiu a biológiu, najskôr som si myslel, že pôjdem študovať medicínu, v treťom ročníku ma to však (našťastie) prešlo. Tak som si vybral chémiu.

2. Rozhodli ste sa pre štúdium v Bratislave, nepremýšľali ste aj nad štúdiom v zahraničí?

Áno, rozmýšľal som. Chcel som ísť študovať do Českej republiky a to genetiku. Podcenil som však prípravu a potom ma prijali na odbor chémia v Bratislave.

3. Aký bol rozdiel v štúdiu na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK?

Pre mňa bol tento rozdiel naozaj obrovský. Na bakalárskom stupni štúdia ma väčšina predmetov až tak nezaujímala a preto som mal s nimi problém. Avšak po výbere konkrétnej katedry išlo všetko oveľa lepšie. Zrejme v živote platí, že keď niečo človeka baví, tak to ide samo. Dokonca som na magisterský stupeň štúdia nastupoval dvakrát. Prvýkrát som si vybral katedru, ktorá pre mňa nebola vhodná.

4. Pracovali ste aj v Nemecku a to ako vývojár pracích programov, ako ste sa k tejto práci dostali?

Bolo to cez pracovný portál. Ešte pred štátnicami som sa snažil osloviť veľa firiem, vzali ma však tam, kde som to najmenej čakal. Netreba sa preto báť vystreliť aj mimo terč.

5. Čo všetko zahŕňala práca vývojára pracích programov?

Naozaj všeličo. Nebolo to len o chémii, ako som si pôvodne myslela. Musel som sa rýchlo učiť nové veci, s ktorými som sa v škole nestretol. Dôležitejšou schopnosťou však bolo logické uvažovanie.

6. Ako vyzeral váš deň počas práce pre spoločnosť Whirlpool?

Mnoho záležalo aj od konkrétneho dňa v týždni, v princípe bol však zložitý deň vyzeral asi takto:

 • 7:00 Príchod do práce
 • 7:10 Príprava testovacej bielizne a naloženie do práčky (predtým ešte odváženie a našitie testovacích pásikov)
 • 7:45 Prvé pranie
 • 8:00 Analýza vzoriek vody z predchádzajúceho dňa
 • 9:00 Analýza predchádzajúcich cyklov: určenie spotreby vody, elektrickej energie, vyhodnotenie účinnosti prania, prípadne ďalšie analýzy: pohyb a rýchlosť bubna, kontrola priebehu jednotlivých krokov prania, vykonávanie zmien v pracom programe, prípadne porada
 • 11:15 Koniec prvého prania, odber vzoriek vody z bielizne na určenie zvyšku pracieho prostriedku v ňom
 • 12:00 Obed
 • 13:30 Druhé pranie
 • 13:30 Analýza predchádzajúcich cyklov ako pri prvom praní
 • 16.30 Koniec druhého prania a odber vzoriek ako pri prvom praní
 • 17:00 Koniec

7. Dokázala vás vysoká škola pre túto prácu dostatočne pripraviť?

Na vysokej škole má študent možnosť naučiť sa kreatívne a samostatne premýšľať. Je potom už len na ňom, či bude opakovať rôzne poučky alebo sa rozhodne uvažovať samostatne. Niečo ma naučila škola, niečo ďalšie ma naučil život.

8. Vrátili ste sa na Slovensko, kde aktuálne pôsobíte ako doktorand. Aký bol dôvod vášho návratu do školy?

Práca v Nemecku ma nenadchla tak, ako som očakával. Nebolo to ono. Myslím si, že to bol podobný príklad ako ten s magisterským stupňom štúdia. Človek by proste mal robiť to, čo ho baví. Začal som sa preto pozerať po niečom inom, v tom čase sa však posielali prihlášky na doktorandské štúdium a kolega z pracoviska Univerzity Komenského vedel, že hľadám niečo nové, a tak ma oslovil so zaujímavou ponukou. A opäť to išlo celkom samo.

9. Kde by ste sa po ukončení vysokej školy chceli zamestnať?

Ideálnu možnosť pre mňa predstavuje komerčná sféra, kde sa spája výskum a potreba trhu. Veľmi rád by som aplikoval získané poznatky na reálne potreby firiem.

ZDROJ FOTOGRAFIE: Archív M. Hubeňáka