Staň sa stážistom či stážistkou pre Stále zastúpenie SR pri EÚ

11. 10. 2023 | Štúdium v zahraničí

stáž pri EUAk chcete byť v centre diania a pri tvorbe politik Európskej únie, ktoré majú dopad na každodenný život občanov, neváhajte sa prihlásiť na stáž Stáleho Zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli a získajte cenné skúsenosti do osobného a profesijného života.

Stáž je určená pre študentov a študentky vysokých škôl minimálne druhého ročníku bakalárskeho štúdia a vyššie, vrátane doktorandského štúdia. Prihlásiť sa však môžu aj čerství absolventi vysokých škôl, a to v rámci Erasmus+ absolventskej stáže.

Záujemci a záujemkyne musia poslať všetky potrebné náležitosti do polnoci 31. októbra 2023. Pozície budú vykonávané na Stálom Zastúpení SR v Bruseli. Trvanie stáže sa pohybuje od 2 do 5 mesiacov v období od 1. februára 2024 – 31.januára 2025. Termín nástupu a ukončenia môže byť po vzájomnej dohode flexibilný.

Ako stážista/stážistka sa budete spolu po boku diplomatov zúčastňovať na zasadnutiach prípravných orgánov Rady EÚ a Coreperu (výbor stálych zástupcov), analyzovať legislatívne dokumenty, vypracovávať správy z rokovaní či sa podieľať na príprave podkladov na rokovania.

Stážisti a stážistky sa hľadajú primárne pre oblasti: Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ a rozširovanie EÚ; Vnútorné záležitosti; Právo EU; Finančná politika; Životné prostredie; Doprava; Vnútorný trh a priemysel; Digitálna a kybernetická agenda; Média, sociálne siete a verejná diplomacia.

Stáž nie je platená, no na jej financovanie je možné využiť granty Erasmus+ a v prípade čerstvých absolventov granty Erasmus+ absolventská stáž.

Pre prihlásenie je potrebné zaslať 7 samostatných povinných príloh vo formáte Word alebo pdf:

  1. Potvrdenie o štúdiu – záujemca musí mať počas celej doby výkonu stáže štatút študenta – od 2. ročníka bakalárskeho stupňa. V prípade záujmu o Erasmus+ absolventskú stáž musí byť uchádzač v čase podania prihlášky študentom posledného ročníka daného stupňa vysokoškolského štúdia;
  2. Štruktúrovaný životopis;
  3. Certifikát znalosti anglického jazyka minimálne na úrovni B2;
  4. Odporúčanie na stáž – referencia z akademického alebo profesionálneho prostredia;
  5. 5.      Súhlas so spracovaním osobných údajov;
  6. 6.      Osobný dotazník;
  7. Motivačný list – v podobe odpovede na 3 otázky;
  8. Osobitné aktivity (nepovinné, ale budú zohľadňované pri výbere) – v niektorej alebo viacerých zo štyroch oblastí: Ocenenie alebo vyznamenanie (akademické, športové, umelecké, resp. iné), mimoškolská aktivita, dobrovoľnícka aktivita, vlastný projekt alebo iniciatíva.

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii zohráva ústrednú rolu v komunikácii medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami. Jeho úlohou je čo najefektívnejšie obhajovať a presadzovať slovenské pozície a pripravovať pravidelné zasadnutia ministrov a zasadnutia hláv štátov, alebo vlád – summity EÚ.

Medzi hlavné ciele stáže patrí formovať tzv. pool of talents (databázu talentovaných ľudí) pre možnú ďalšiu spoluprácu v štátnej správe, pozitívne podporovať záujem študentov vrátiť sa po absolvovaní štúdia v zahraničí späť na Slovensko, prispieť k šíreniu povedomia o fungovaní EÚ a úlohách štátnej správy vo vzťahu k inštitúciám EÚ či aktívne pracovať s mladými ľuďmi a ponúknuť možnosť stáže záujemcom z rôznych akademických oblastí.

Zdroje: www.mzv.sk

 


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Na Erasmus nemusíte ísť len študovať

Na Erasmus nemusíte ísť len študovať

Cesta na študijný či iný zahraničný pobyt je významnou súčasťou vysokoškolských rokov mnohých mladých ľudí. Nie je to také nevídané, vzhľadom na to, že pre mnohých to predstavuje možnosť vycestovať aj do krajín, do ktorých by sa inak nedostali. Zásadnú úlohu hrá aj chuť zažiť novú kultúru a vyskúšať si samostatný život v cudzej krajine …

Na čo si dať pozor na zahraničnom pobyte. 1. časť

Na čo si dať pozor na zahraničnom pobyte. 1. časť

Čaká ťa po lete cesta na zahraničný pobyt? Ideš študovať či stážovať? V každej krajine, ktorú nepoznáš môže na teba čakať niekoľko nástrah. Dobrá správa je, že sa im dá s dobrou prípravou vyhnúť. Pripravili sem preto pre vás dvojdielny seriál o tom, s čím sa môžete v zahraničí stretnúť a čo vás môže prekvapiť. …

Na čo si dať pozor na zahraničnom pobyte. 2. časť

Na čo si dať pozor na zahraničnom pobyte. 2. časť

Cesta do zahraničia môže priniesť niekoľko prekvapení. Bohužiaľ niektoré z nich môžu byť nemilé, a preto ti prinášame dvojdielny seriál o tom, na čo si dať pozor pri pobyte v zahraničí. Nižšie sa bližšie dočítaš o bezpečnosti a o verejnej doprave v zahraničí. Kým prvý diel sa venoval čisto téme aktuálnej pre dlhodobé pobyty, špecifikom …