Staň sa stážistom či stážistkou pre Stále zastúpenie SR pri EÚ

11. 10. 2023 | Štúdium v zahraničí

stáž pri EUAk chcete byť v centre diania a pri tvorbe politik Európskej únie, ktoré majú dopad na každodenný život občanov, neváhajte sa prihlásiť na stáž Stáleho Zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli a získajte cenné skúsenosti do osobného a profesijného života.

Stáž je určená pre študentov a študentky vysokých škôl minimálne druhého ročníku bakalárskeho štúdia a vyššie, vrátane doktorandského štúdia. Prihlásiť sa však môžu aj čerství absolventi vysokých škôl, a to v rámci Erasmus+ absolventskej stáže.

Záujemci a záujemkyne musia poslať všetky potrebné náležitosti do polnoci 31. októbra 2023. Pozície budú vykonávané na Stálom Zastúpení SR v Bruseli. Trvanie stáže sa pohybuje od 2 do 5 mesiacov v období od 1. februára 2024 – 31.januára 2025. Termín nástupu a ukončenia môže byť po vzájomnej dohode flexibilný.

Ako stážista/stážistka sa budete spolu po boku diplomatov zúčastňovať na zasadnutiach prípravných orgánov Rady EÚ a Coreperu (výbor stálych zástupcov), analyzovať legislatívne dokumenty, vypracovávať správy z rokovaní či sa podieľať na príprave podkladov na rokovania.

Stážisti a stážistky sa hľadajú primárne pre oblasti: Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ a rozširovanie EÚ; Vnútorné záležitosti; Právo EU; Finančná politika; Životné prostredie; Doprava; Vnútorný trh a priemysel; Digitálna a kybernetická agenda; Média, sociálne siete a verejná diplomacia.

Stáž nie je platená, no na jej financovanie je možné využiť granty Erasmus+ a v prípade čerstvých absolventov granty Erasmus+ absolventská stáž.

Pre prihlásenie je potrebné zaslať 7 samostatných povinných príloh vo formáte Word alebo pdf:

  1. Potvrdenie o štúdiu – záujemca musí mať počas celej doby výkonu stáže štatút študenta – od 2. ročníka bakalárskeho stupňa. V prípade záujmu o Erasmus+ absolventskú stáž musí byť uchádzač v čase podania prihlášky študentom posledného ročníka daného stupňa vysokoškolského štúdia;
  2. Štruktúrovaný životopis;
  3. Certifikát znalosti anglického jazyka minimálne na úrovni B2;
  4. Odporúčanie na stáž – referencia z akademického alebo profesionálneho prostredia;
  5. 5.      Súhlas so spracovaním osobných údajov;
  6. 6.      Osobný dotazník;
  7. Motivačný list – v podobe odpovede na 3 otázky;
  8. Osobitné aktivity (nepovinné, ale budú zohľadňované pri výbere) – v niektorej alebo viacerých zo štyroch oblastí: Ocenenie alebo vyznamenanie (akademické, športové, umelecké, resp. iné), mimoškolská aktivita, dobrovoľnícka aktivita, vlastný projekt alebo iniciatíva.

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii zohráva ústrednú rolu v komunikácii medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami. Jeho úlohou je čo najefektívnejšie obhajovať a presadzovať slovenské pozície a pripravovať pravidelné zasadnutia ministrov a zasadnutia hláv štátov, alebo vlád – summity EÚ.

Medzi hlavné ciele stáže patrí formovať tzv. pool of talents (databázu talentovaných ľudí) pre možnú ďalšiu spoluprácu v štátnej správe, pozitívne podporovať záujem študentov vrátiť sa po absolvovaní štúdia v zahraničí späť na Slovensko, prispieť k šíreniu povedomia o fungovaní EÚ a úlohách štátnej správy vo vzťahu k inštitúciám EÚ či aktívne pracovať s mladými ľuďmi a ponúknuť možnosť stáže záujemcom z rôznych akademických oblastí.

Zdroje: www.mzv.sk

 


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme