Štipendium pre absolventov prestížnych univerzít

10. 4. 2014 | Aktuality

Ministerstvo školstva chce prilákať absolventov prestížnych svetových univerzít na pracovné pozície vo verejnej správe. Vybraných uchádzačov podporí štipendiom, ktorí sa za to zaviažu, že vo verejnej správe odpracujú aspoň tri roky. Tento návrh podalo Ministerstvo školstva, vláda o ňom má čoskoro rokovať.

Zažiadať o štipendium môžu slovenskí študenti, ktorí už sú prijatí alebo študujú na vybraných vysokých školách v zahraničí na Mgr. alebo PhD. stupni štúdia v dennej forme. Maximálna dĺžka čerpania štipendia je dva akademické roky.

Tento grantový program organizačne a administratívne zabezpečuje ministerstvo školstva. Ostatné ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy každoročne do 31. januára písomne oznámia ministerstvu školstva, že majú záujem o štipendistu a špecifikujú pozíciu, na ktorej by mal po ukončení štúdia pracovať.

Následne bude každý rok do konca marca vypísaná výzva a uchádzači vybraní výberovou komisiou. Vybraní uchádzači uzatvoria zmluvu o udelení štipendia a o spolupráci, ktorou sa štátne orgány zaviažu poskytnúť im po ukončení štúdia pracovné miesto.

Výber štipendistov bude prebiehať vo dvoch kolách.

  • V prvom sa posúdi kvalita vysokej školy, kde žiadateľ študuje alebo o štúdium ktorej sa uchádza. Malo by ísť o univerzitu, ktorá je v rebríčku univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities a v rebríčku inštitúcií Project RePEc umiestnená do 200. miesta. Hodnotiť sa bude aj kvalita študijného programu a jeho vhodnosť vzhľadom na budúcu pracovnú pozíciu.
  • V druhom kole bude pre rozdelenie grantu najdôležitejšie rozhodnutie budúceho zamestnávateľa. Počet tých, ktorí postúpia do ďalšieho výberu bude závisieť od počtu voľných pozícií.

Tí študenti, ktorým bude štipendium priznané, by sa mali zamestnať najmä v analytických útvaroch – napríklad v Inštitúte finančnej politiky na ministerstve financií, Analytickom centre na ministerstve práce, Inštitúte zdravotníckej politiky na ministerstve zdravotníctva či Inštitúte vzdelávacej politiky na ministerstve školstva.

Zdroj: http://skolskyservis.teraz.sk/…-clanok.html

Zdroj fotografie: www.sxc.hu

Ďalšie články k téme

Noc výskumníkov 2020

Noc výskumníkov 2020

Už ste o nej počuli? Noc výskumníkov ako vedecko – popularizačný festival prebieha pod záštitou Európskej Únie každý rok a je financovaný programom pre výskum, vývoj a inovácie. Noc výskumníkov sa koná paralelne v štátoch Európy v rovnaký  deň. Kvôli pandemickej situácii bol festival tento rok presunutý z regulárneho dátumu koncom septembra na neskorší dátum, a tak sa Noc Výskumníkov  uskutoční  dňa 27. …

číst více
Prihláška na vysokú školu zdarma v prípade zlej sociálnej situácie

Prihláška na vysokú školu zdarma v prípade zlej sociálnej situácie

Takúto možnosť ponúka najväčšia a najstaršia univerzita u našich susedov v Čechách – Univerzita Karlova. Žiadosť o nestanovenie poplatkov za úkony spojené s prijímacím konaním je však možné podať len do 31.12.2020! Čo je pomerne skôr ako sme tomu zvyknutí pri prihláškach, ktoré sa najčastejšie odovzdávajú v prvom štvrťroku kalendárneho roka. Pre prihlášku zdarma je nutné, aby sa uchádzač hlásil …

číst více
Navýšenie objemu peňazí pre vysoké školy

Navýšenie objemu peňazí pre vysoké školy

Slovenská Rektorská Konferencia (SRK), združujúca rektorov slovenských vysokých škôl, sa 23. februára stretla s ministrom školstva a štátnym tajomníkom, aby vyzvali ministerstvo k väčšej dôvere vo vysoké školstvo. Týmto krokom reagovali na ohlásené prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci Plánu Obnovy na reformy vysokého školstva, čo predstavuje obnos 200 miliónov eur, ktorý sa hlavám univerzít nezdá adekvátny, ba dokonca demotivujúci. …

číst více