Študujte na TUKE

16. 4. 2021 | Štúdium na vysokej škole

Študujte na TUKE Technická Univerzita v Košiciach patrí k verejným vysokým školám technického zamerania s uznaním na národnej a zahraničnej úrovni. Ponúka množstvo študijných možností a v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj na území strednej Európy.

TUKE ma momentálne 9 fakúlt technického a umeleckého zamerania. V akademickom roku 2019/2020 mala TUKE akreditovaných spolu 597 študijných programov v dennej a externej forme štúdia a 235 študijných programov v anglickom jazyku. Mnohé programy sú akreditované a uznávané v zahraničí, ba niektoré programy ponúkajú možnosť získať dvojitý diplom z partnerskej univerzity v zahraničí. Univerzita sa snaží o pripravenie kvalitných absolventov, ktorí budú vítaní a vzdelanie bude akceptované najmä na európskom pracovnom trhu vďaka prijatým medzinárodným dohodám, no vďaka spolupráci s inými krajinami, ako napríklad India, majú absolventi možnosť uplatnenia sa aj mimo Európy. Univerzita rovnako spolupracuje aj s domácimi inštitúciami, čoho príkladom je podpísanie memoranda o spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu či Maticou Slovenskou, a tým napomáha k perspektíve uplatnenia sa aj na domácom trhu.

Napriek zložitej situácii v oblasti vzdelávania na Slovensku sa práve TUKE podarilo v akademickom roku 2018/2019 naštartovať rastúci trend a ako jediná univerzita  zaznamenala nárast celkového počtu študentov. Rovnaký trend bol zaznamenaný aj v nadchádzajúcom akademickom roku.

TUKE sa snaží napĺňať stratégiu internacionalizácie štúdia, ktorú má vytýčenú v dlhodobom horizonte. To v minulom akademickom roku 2019/2020 predstavovalo štúdium až 1 638 zahraničných študentov, čo tvorí 17,6 %-ný podiel všetkých študentov.

Študujte na TUKE

Výskum v oblasti vedy, techniky, umenia a kultúry je na TUKE jednou z kľúčových činností popri vzdelávaní. Univerzita ponúka množstvo možností na rozvoj a kariérny rast. Škola sa zúčastňuje na veľtrhoch v zahraničí, častokrát ako jediný zástupca zo Slovenska. Len nedávno podpísala univerzita memorandum o spolupráci s čínskou technologickou značkou Huawei s cieľom vybudovať špičkové centrum umelej inteligencie.

Univerzita ponúka rôzne štrukturálne programy a granty na podporu výskumu a inovácii s víziou tvorby služieb a produktov s potencionálnym transferom do priemyselnej, hospodárskej a spoločenskej praxe.

Študenti robia svojej alma mater dobré meno, ako na lokálnej tak aj zahraničnej úrovni, kde prezentujú svoje projekty a získavajú ocenenia.

Univerzita nemá núdzu ani o mimoškolské aktivity. Pravidelne organizuje diskusie s odborníkmi, konferencie a nie je núdza o návštevy vrcholných predstaviteľov domácej a zahraničnej politiky. Univerzita naviac ponúka aj voľnočasové aktivity ako týždeň športu, podieľanie sa na letnom tábore, vianočné koncerty či nezvyčajný študentský  piknik.

Zdroje: https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke výročná správa 2019

Ďalšie články k téme

Ktorý odbor vám prinesie tú najväčšiu prestíž?

Ktorý odbor vám prinesie tú najväčšiu prestíž?

Snáď každý by si po doštudovaní vysokej školy prial získať prácu v odbore, ktorá ho bude baviť, bude mať čo najlepšie platové ohodnotenie v kombinácií so sľubnou perspektívu uplatnenia sa, však? Portál trendyprace.sk, fungujúci pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vytvoril rebríček najprestížnejších odborov slovenských univerzít z hľadiska uplatnenia sa vysokoškolských absolventov na základe štyroch …

číst více
Humanitné a spoločenské vedy – oplatí sa ich študovať?

Humanitné a spoločenské vedy – oplatí sa ich študovať?

Nelichotivo často sa stretávame so skloňovaním humanitných a spoločenských vied s prívlastkom zbytočné, neužitočné či neopodstatnené. Vedy, ktoré vám neprinesú výhodné zamestnanie, ale práve naopak, odmenia vás neadekvátnym platovým ohodnotením. Ešte stále nie je ojedinelá ani tá často kladená otázka: „a čo vlastne môžeš robiť, keď doštuduješ?“ Humanitné a spoločenské vedy sa u nás z historickej perspektívy netešia vysokej prestíži. Našťastie, v poslednej …

číst více
Vrátime sa v letnom semestri do škôl?

Vrátime sa v letnom semestri do škôl?

Mnohí už majú po skúškovom a môžu si užívať voľný čas, kým opäť nabehnú na školské povinnosti letného semestra a iných to ešte len čaká. Ani sme sa nenazdali a chtiac-nechtiac sme sa prispôsobili online dištančnej výučbe. Ako to však bude vyzerať v letnom semestri 2020/2021? To s určitosťou  nevie nik, no takmer všetci si prajú minimálne nejakú hybridnú formu …

číst více