Takmer 20 % slovenských študentov študuje v zahraničí

13. 9. 2022 | Štúdium v zahraničí

students-doing-štúdium v zahraničíhomework-campus - kopieTáto informácia a mnoho ďalších vyplynulo z novej štúdie Reformný kompas, ktorú predstavil Inštitút finančnej politiky (IFP). Štúdia skúma a pomenúva oblasti, v ktorých Slovensko zaostáva za inými vyspelými krajinami EÚ.

Zaoberá sa ekonomickými otázkami, ale aj otázkami kvality života a odpovedá na 2 základné otázky: Čo sú najväčšie výzvy slovenskej ekonomiky a slovenskej spoločnosti? Kam by sme sa mali pri cielení týchto výziev do roku 2030 posunúť?

V oblasti kvality života sa zaoberá otázkou bývania, zdravia a vzdelania. Práve z časti o vzdelaní vyplynulo, že 19,2 % mladých šikovných ľudí odchádza študovať na vysokú školu do zahraničia. Štúdia tento údaj porovnáva s výsledkami uznávanej štúdie OECD, z ktorej vyplýva, že priemerný počet v európskych  krajinách OECD je 8,4 % študentov študujúcich mimo domovskú krajinu. Okrem samotného faktu, že u nás je to dvojnásobok priemeru, je alarmujúci odhad, že asi polovica sa z nich už na Slovensko nevracia. Podiel vysokoškolských študentov, ktorí sa vrátia je odhadovaný na 44 %.

Najčastejšími dôvodmi odchodu do zahraničia je podľa študentov výrazne lepšia skúsenosť s kvalitou výuky a aj s materiálno-technickým vybavením a službami. V dôsledku toho dochádza k odlivu mozgov, ktoré slovenskej spoločnosti značne chýbajú.

Zdroj: Inštitút finančnej politiky (2022), Reformný kompas Slovenskej republiky


podpora@vysokeskoly.cz