To si nemôžeš nechať ujsť! Dasato Academy spustilo prihlášky

29. 3. 2023 | Rady maturantom

Dasato AcademyChcete počas strednej zažiť niečo, čo vám zmení život? Tak teraz je vaša príležitosť, Desato Academy má otvorené prihlášky do ďalšieho ročníka.

Čo je Desato Academy? 

Ide o ročný program neformálneho vzdelávania pre stredoškolákov a stredoškoláčky, ktorí chcú ešte počas strednej zažiť niečo, čo sa ani vysokoškolákom len tak nepodarí. Počas jedného roka získajú účastníci vlastného mentora, zažijú desiatky workshopov, dostanú sa k práci na reálnom projekte v neziskovo, verejnom či súkromnom sektore a v neposlednom rade spoznajú ďalších inšpiratívnych mladých ľudí.

Camp

Na začiatku akadémie čaká všetkých účastníkov trojdňový sebarozvojový camp, ktorý je akousi vstupnou bránou do celého programu. Účastníci na ňom spoznajú svojich spolubojovníkov na najbližší ročník akadémie, celý tím Dasato Academy či absolventov akadémie z predchádzajúcich ročníkov. Takýchto spoločných networkingových aktivít čaká účastníkov počas roka niekoľko.

Práca na reálnom zadaní 

Nie je samozrejmosťou, aby sa mladí stredoškoláci a stredoškoláci mali možnosť, počas svojho štúdia, dostať k projektom a zadaniami, ktoré môžu mať reálny dopad. V rámci Desato Academy si môžu účastníci vyskúšať projekt v rámci neziskového sektoru a bližšie nazrieť do jeho fungovania, alebo si na vlastnej koži vyskúšať, ako sa dajú meniť veci vo verejnom sektore alebo zažiť niečo úplne iné v súkromnej firme. V každom prípade pôjde o reálne zadanie, s reálnym výstupom pre reálnu inštitúciu.

Workshopov nikdy nie je dosť 

Workshopy sú ideálny spôsob, ako sa dozvedieť niečo nové a zároveň si to rovno aj vyskúšať. Väčšinou je to dynamickejšia a interaktívnejšia forma prednášky, netreba od toho rozhodne očakávať typický frontálny výklad. V rámci Dasato Academy absolvujú účastníci viac ako tri desiatky takýchto workshopov od inšpiratívnych lektorov na rôzne témy ako napríklad kritické myslenie, prezentačné zručnosti, time management, práca v tíme, marketing, dizajn vlastnej budúcnosti a ďalšie.

Diskusie a debaty 

Nemalým prínosom Desato Academy je aj sieť zaujímavých ľudí, ktorých môžu účastníci stretnúť a spoznať. Na diskusiách sa účastníci môžu tešiť na úspešných ľudí zo Slovenska aj zo zahraničia a ich inšpiratívne príbehy. Základom dobrej debaty nie sú len dobre pripravené a podložené argumenty, ale najmä pripravení účastníci, ktorí majú v téme prehľad. To neminie ani účastníkov Dasato Academy.

Mentoringový program 

Svojho mentora či mentorku alebo inak kouča či koučku majú v súčasnosti už mnohí. Patria k ním úspešné a vysokopostavené osobnosti, ale aj mnohí mladí ľudia, ktorí sa chcú rozvíjať. Práve k nim patria aj účastníci Dasato Academy a teda mentoringový program je jej neodmysliteľnou súčasťou. Úlohou mentorov nie je menteem hovoriť, čo majú robiť, ale ukázať im možnú cestu a podať im ruku vo vlastnom rozvíjaní sa.

Vlastný projekt 

Dobrovoľným výstupom celej akadémie je vlastný projekt každého účastníka. Jeho cieľom je zlepšiť niečo v okolí, ale najmä poskytnúť skúsenosť jeho riešiteľovi či riešiteľné. Všetky aktivity, ktoré sú súčasťou akadémie majú prispievať aj k tomuto úspešnému výstupu a navyše veľkou pridanou hodnotou je aj mentor či mentorka, s ktorí vedia s projektom veľmi pomôcť a poradiť.

Účasť v takomto projekte môže zmeniť v živote mladého človeka mnohé, od výberu vysokej školy až po celkové smerovanie. Miest v každom ročníku je však obmedzené množstvo a zároveň sa organizátori snažia vyberať takých mladých ľudí, ktorých môže akadémia posunúť ďalej. Preto musí každý záujemca vyplniť prihlášku, ktorá okrem základných údajov obsahuje aj 3 otázky, ktoré organizátorom pomôžu nájdeného účastníčka či účastníčku spoznať. Pri vypĺňaní je dôležité odpovedať pravdivo, od srdca a čo najkonkrétnejšie. Na prihláške je dobré si dať záležať a venovať jej čas. Môže to byť práve ona, ktorá rozhodne o vašej budúcnosti.


podpora@vysokeskoly.cz