Učíte sa podľa toho, aký ste študijný typ? Možno by ste mali.

1. 11. 2022 | Štúdium na vysokej škole

študijný typMáte pocit, že učením sa trávite príliš veľa času? Nezostáva vám dostatok času na iné aktivity či častokrát počujete od spolužiakov, že sa učili o polovicu času menej než vy? Alebo máte jednoducho pocit, že vám to nejde do hlavy? Možno je chyba v tom, že nepoznáte, aký ste učiaci typ. Vďaka znalosti toho, ktorý učiaci typ u vás prevažuje, si môžete ľahko prispôsobiť techniky učenia sa sebe na mieru a zefektívniť tak proces učenia.

Aký typy poznáme?

Poznáme 3 základné študijné typy, a to vizuálny typ, auditívny typ a kinestetický typ. Nedá sa povedať, že každý sme iba jeden konkrétny typ. Takmer vo všetkých prípadoch ide o spojenie aspoň dvoch typov s tým, že jeden zvykne byť ten dominantný. Preto je dobré neupínať sa na jeden typ a jeho techniky učenia sa, ale skôr sa nimi inšpirovať, či hľadať ten, ktorý vám bude najviac vyhovovať. Patria sem fotografie, obrázky, tabuľky, grafy, rôzne schémy či mapy. To všetko vizuálnemu študijnému typy pomáha pri učení.

Vizuálny typ

Ľahko si pamätáte tváre, ale mená vám už zvyknú robiť problém? Pamätáte si, čo ste videli na obrazovke, ale už váhate, keď si máte spomenúť na komentár k videu? Pokiaľ ste sa v tom našli, pravdepodobne patríte k tým, ktorých označujeme ako zrakové študijné typy. Pre týchto ľudí sú vizuálne podnety dôležitou súčasťou procesu učenia sa. Na hodinách v škole tomuto typu vyhovuje najmä práca s textom a obrázkami. Následne doma pri opakovaní si študenti informácie najlepšie zapamätajú, keď si robí poznámky, či si zvýrazňujú dôležité časti alebo si vytvárajú myšlienkové mapy. Klasickou črtou u tohto typu je aj to, že členovia tejto skupiny potrebujú mať prehľadne zorganizované poznámky. Práve vizuálny typ je v populácii najzastúpenejším.

Tipy na efektívne učenia sa:

-     keď sa učíte slovíčka, vytlačte si ich na kartičky, ľahšie si ich zapamätáte

-     náročnejšie graficky zobraziteľné látky, ako napríklad gramatiku, sa učte z prehľadných materiálov

-     nové informácie si predstavujte, či dokonca vizualizujte, neváhajte pri tom zatvoriť oči

-     nové informácie si podčiarkujte či zvýrazňujte alebo si ich zapisujte

Auditívny typ

Už ste sedeli s niekým, kto si akoby pre seba niečo popod nos rozprával? Alebo si ľahko zapamätáte meno človeka, s ktorým ste sa práve zoznámili? Nemusíte si na hodinách toľko zapisovať, ale preberanú látku si aj tak dobre pamätáte? Pokiaľ áno, je to jeden zo znakov, ktorý môže napovedať, že ide o auditívny študijný typ. Tento typ si pamätá skôr informácie, ktoré počul, ako videl. Preto si títo študenti radi opakujú pri učení sa nahlas a na hodinách im vyhovuje, keď vyučujúci vysvetľuje látku nahlas a nepotrebujú k tomu ani vizuálny poklad ako napríklad prezentáciu.

Tipy na efektívne učenia sa:

-     pokiaľ máte možnosť, preberanú látku počúvajte, čítanie si sám pre seba nemusí stačiť

-     na teste si otázky čítajte špetom, samozrejme ale tak, aby ste nerušili ostatných

-     dbajte na to, aby ste v triede vždy sedeli na mieste, kde budete dobre počuť

-     nájdite si miesto, kde sa budete môcť učiť nahlas

Kinestetický typ

Najlepšie si niečo pamätáte, keď ste to zažili tzv. na vlastnej koži? Radi tvoríte projekty, ktorý sa dá dotknúť alebo si ich vyskúšať? Raz si niečo vyskúšate vlastnými rukami a ľahko to viete zopakovať?  Tak potom ste dotykový študijný typ. Tento typ veľmi ľahko stráca pozornosť, pokiaľ má počas učenia len sedieť a čítať alebo pozerať. Dôležité je, aby pri procese učenia sa mohol byť v pohybe. V triede je pre tento typ najvhodnejšie pokiaľ sa môže zapojiť, a to napríklad vo forme role-play aktivity či realizácie nejakého projektu. Doma sa tento typ najčastejšie pri učení pohybuje z miesta na miesto. Tento typ je v populácii najmenej zastúpený.

Tipy na efektívne učenia sa:

-     pri učení sa pokojné vykonávajte inú aktivitu, ako napríklad žujte žuvačku, klepte si nohou či čokoľvek, čo vám je príjemné

-     pri čítaní si ukazujte prstom na miesto, kde práve ste

-     neváhajte si v priebehu učenia robiť časté, ale krátke prestávky

Nech u vás prevláda ktorýkoľvek typ, určite sa oplatí ho poznať. Vďaka tomu si viete prispôsobiť prostredie a postupy, ktoré vám v učení sa vedia veľmi dobre pomôcť. Pokiaľ svoj študijný typ ešte nepoznáte, na internete nájdete množstvo testov, ktoré vám v jeho identifikácii môžu pomôcť.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme