Univerzita Komenského zabodovala v prestížnom rebríčku vysokých škôl

30. 4. 2021 | Štúdium na vysokej škole

Univerzita Komenského zabodovala v prestížnom rebríčku vysokých škôl Univerzita Komenského sa ako jediná zo Slovenska umiestnila medzi 400 najlepšími univerzitami v rebríčku Times Higher Education Impact Rankings 2021, ktorý meria trvalo udržateľné zdroje Organizácie spojených národov OSN na základe 17 indikátorov ako rovnosť pohlaví, dostupná a čistá energia, klimatické aktivity či mier a spravodlivosť.

Spomedzi 1115 univerzít v 94 krajinách sveta obsadila univerzita 301. miesto v celkovom hodnotení. Rebríček hodnotí vplyv univerzít na ekonomiku a v širšom kontexte na udržateľný rozvoj spoločnosti. V niektorých indikátoroch univerzita vedie na najvyšších priečkach, konkrétnejšie napríklad v oblasti kvality zdravia a života získala 29. miesto. Zo všetkých susediacich krajín sa lepšie umiestnila už len Univerzita v Pécsi u našich maďarských susedov.

Univerzita Komenského sa častokrát umiestňuje ako jediná zo Slovenska a pomerne častokrát je najlepšie hodnotenou v najrozličnejších celosvetových meraniach, ako napríklad Šanghajský rebríček či rebríček Best Global Universities a mnohé ďalšie.

Zdroje: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/tlacove-spravy-3/