Top 10 slovenských univerzít

30. 11. 2020 | Štúdium na vysokej škole

rebricek slovenskych skolRozhodovanie kam smerovať svoje vysokoškolské vzdelanie môže byť rôzne. Mnohí sú rozhodnutí už od strednej školy, iní sa rozhodnú podľa názoru ich rodičov a potom sú tu ďalší,  ktorí ani len netušia kam na vysokú školu a pri výbere tápu. Tým pádom môže rozhodovanie začať aj typickou otázkou napísanou v internetovom vyhľadávači: „najlepšia slovenská univerzita.“ Googlite, hľadáte, čítate, skúmate a častokrát možno zistíte, že ste vlastne nič nezistili.

V tomto článku sa pozrieme na rebríček najlepších slovenských univerzít zostavený portálom uniRank™ pre rok 2020, ktorý vytvára hodnotenie vysokých škôl na základe týchto kritérií:

  • Univerzita je uznaná, akreditovaná či licencovaná miestnymi orgánmi pre uznávanie vysokoškolského vzdelania, čo pre Slovensko predstavujú inštitúcie ako napríklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenská Rektorská Konferencia a podobne.
  • Univerzita ponúka buď minimálne štvorročné bakalárske štúdium alebo ponúka postgraduálne štúdium s nadväzujúcimi stupňami –Mgr./Ing./PhD.
  • Štúdium prebieha najmä v tradičnej, nedištančnej forme za predpokladu osobnej prítomnosti.

Rebríček slovenských univerzít pre rok 2020:

1.            Univerzita Komenského v Bratislave

2.            Slovenská technická univerzita v Bratislave

3.            Technická univerzita v Košiciach

4.            Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

5.            Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

6.            Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

7.            Prešovská univerzita v Prešove

8.            Žilinská univerzita v Žiline

9.            Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre

10.          Ekonomická univerzita v Bratislave

Táto stránka môže byť užitočná aj preto, že vám dokáže poskytnúť prieskumy na základe rôznych kritérií vyhľadávania, ak vás napríklad zaujímajú top univerzity v Európe či Afrike.

V rebríčku top 200 univerzít v Európe sa neumiestnila ani jedna slovenská, zato naši českí susedia majú na 58. mieste Karlovu Univerzitu v Prahe a na 95. Masarykovu Univerzitu v Brne. Na čele rebríčka stoja tri univerzity z Veľkej Británie: University of Oxford, University of Cambridge a University College London.

Čiže ak si vyberáte vysoké školy, určite nazrite do prieskumov vyhotovených agentúrami, no nezabúdajte, že to pre vás predstavuje len nejakú vôdzku a štartovaciu čiaru, od ktorej sa pri hľadaní tej správnej školy treba odraziť. Sám portál  uniRank™, o ktorý sme sa v texte opierali, vyhlasuje že rebríčky netvorí na základe kvality vzdelávania či programov. Rebríčky sú častokrát všeobecné a hovoria o univerzite ako celku. No my vieme, že univerzita je obrovský kolos a kvalita sa môže líšiť od fakulty k fakulte. Najlepšie je, samozrejme, si o škole pozisťovať podrobnejšie informácie či už z webových stránok, počas dňa otvorených dverí a najlepšie od študentov a absolventov, lebo nikto vám nedá takú pravdivú recenziu ako oni, no ani tu nezabúdajte, že to je subjektívne a preto je to užitočné kombinovať s objektívnymi prieskumami agentúr ako sme uviedli v tomto článku.

Veľa šťastia pri výbere! J

Zdroje:  UniRank. Dostupné na: https://www.4icu.org/

Lucia Beňušová

benusova.lucia2@gmail.com