Uskutočnia sa tento rok promócie?

3. 6. 2021 | Štúdium na vysokej škole

promóciePandémia Covid-19 ovplyvnila mnoho životných udalostí, promócie nevynímajúc. Minulý rok došlo kvôli zlej epidemiologickej situácii k odloženiu ceremónie odovzdávania diplomov, a tak si absolventi nemohli, za účasti rodiny a kamarátov, slávnostne prebrať symbol ukončenia ich vysokoškolského úsilia.

Zatiaľ vyzerá, že tento rok by sa mohli promócie uskutočniť vďaka zlepšujúcej sa pandemickej situácii, kedy mnoho okresov prechádza do lepších farieb covid automatu, a fakulty budú môcť promócie uskutočniť za predpokladu dodržiavania hygienických opatrení a rešpektovania aktuálnych epidemiologických pravidiel.

Niektoré univerzity už informovali, ako budú promócie v najbližších mesiacoch prebiehať. Technická Univerzita v Košiciach avizovala, že sa promócie uskutočnia tak, ako tomu bolo minulý rok. Promócie sa odohrajú  v areáli štadiónu SLÁVIA TU Košice. Momentálne univerzita dovoľuje každému študentovi pozvanie dvoch hostí, v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie, môže dôjsť k navýšeniu.

Rovnako aj rektor Univerzity Komenského oznámil, že tento rok sa promócie uskutočnia, aspoň tie magisterské a doktorské, konanie bakalárskych promócií odporúča regionálny hygienik prehodnotiť.  Rektor umožnil dekanom slobodu pri rozhodovaní, či promócie na svojej fakulte uskutočnia alebo dôjde k ich preloženiu respektíve zrušeniu. V prípade, že sa dekani rozhodnú promócie uskutočniť, bude možnosť sa na promócie prihlásiť aj pre absolventov, ktorí ukončili štúdium v minulom akademickom roku, a tak absolvovať promócie v náhradnom termíne. Promócie, ktoré sa odohrajú v uzatvorenom priestore, ktorým aula univerzity je, budú musieť dodržiavať momentálne epidemiologické opatrenia. To znamená, že si študenti budú môcť pozvať len limitovaný počet hostí a pravdepodobne bude nevyhnutnosť preukázať sa negatívnym testom či jemu obdobným ekvivalentom. Promócie však budú v mnohých prípadoch streamované online, a tak si ich budú môcť pozrieť aj tí, ktorí sa z bezpečnostných dôvodov do auly nevojdú.

Zdroje:

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-1/article/promocie-na-univerzite-komenskeho-rektor-predstavil-plan/

http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/aktuality