Uskutočnia sa tento rok promócie?

3. 6. 2021 | Štúdium na vysokej škole

promóciePandémia Covid-19 ovplyvnila mnoho životných udalostí, promócie nevynímajúc. Minulý rok došlo kvôli zlej epidemiologickej situácii k odloženiu ceremónie odovzdávania diplomov, a tak si absolventi nemohli, za účasti rodiny a kamarátov, slávnostne prebrať symbol ukončenia ich vysokoškolského úsilia.

Zatiaľ vyzerá, že tento rok by sa mohli promócie uskutočniť vďaka zlepšujúcej sa pandemickej situácii, kedy mnoho okresov prechádza do lepších farieb covid automatu, a fakulty budú môcť promócie uskutočniť za predpokladu dodržiavania hygienických opatrení a rešpektovania aktuálnych epidemiologických pravidiel.

Niektoré univerzity už informovali, ako budú promócie v najbližších mesiacoch prebiehať. Technická Univerzita v Košiciach avizovala, že sa promócie uskutočnia tak, ako tomu bolo minulý rok. Promócie sa odohrajú  v areáli štadiónu SLÁVIA TU Košice. Momentálne univerzita dovoľuje každému študentovi pozvanie dvoch hostí, v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie, môže dôjsť k navýšeniu.

Rovnako aj rektor Univerzity Komenského oznámil, že tento rok sa promócie uskutočnia, aspoň tie magisterské a doktorské, konanie bakalárskych promócií odporúča regionálny hygienik prehodnotiť.  Rektor umožnil dekanom slobodu pri rozhodovaní, či promócie na svojej fakulte uskutočnia alebo dôjde k ich preloženiu respektíve zrušeniu. V prípade, že sa dekani rozhodnú promócie uskutočniť, bude možnosť sa na promócie prihlásiť aj pre absolventov, ktorí ukončili štúdium v minulom akademickom roku, a tak absolvovať promócie v náhradnom termíne. Promócie, ktoré sa odohrajú v uzatvorenom priestore, ktorým aula univerzity je, budú musieť dodržiavať momentálne epidemiologické opatrenia. To znamená, že si študenti budú môcť pozvať len limitovaný počet hostí a pravdepodobne bude nevyhnutnosť preukázať sa negatívnym testom či jemu obdobným ekvivalentom. Promócie však budú v mnohých prípadoch streamované online, a tak si ich budú môcť pozrieť aj tí, ktorí sa z bezpečnostných dôvodov do auly nevojdú.

Zdroje:

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-1/article/promocie-na-univerzite-komenskeho-rektor-predstavil-plan/

http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/aktuality

Ďalšie články k téme

Aké je písanie bakalárky počas dištančnej výučby

Aké je písanie bakalárky počas dištančnej výučby

V tomto článku sme sa opýtali študentov tretieho ročníka, s akými útrapami sa musia popasovať pri písaní bakalárskej práce počas online formy vyučovania, čo v mnohých prípadoch predstavuje zavreté knižnice, minimálny kontakt s vedúcim práce či nedostatok motivácie a sústredenia. Filip, Žilinská Univerzita, Fakulta Elektrotechniky a Informačných Technológii Bakalárskej práce som sa veľmi obával už z toho dôvodu, že som nevedel, …

číst více
Študujte na TUKE

Študujte na TUKE

Technická Univerzita v Košiciach patrí k verejným vysokým školám technického zamerania s uznaním na národnej a zahraničnej úrovni. Ponúka množstvo študijných možností a v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj na území strednej Európy. TUKE ma momentálne 9 fakúlt technického a umeleckého zamerania. V akademickom roku 2019/2020 mala TUKE akreditovaných spolu …

číst více
Študuj predmety ako včelárstvo či chov rýb

Študuj predmety ako včelárstvo či chov rýb

V oblasti prírodných vied je výber zaujímavých odborov a predmetov naozaj široký. V poslednej dobe ide napríklad o stále obľúbenejšie odbory typu ekológia, ochrana ekosystémov či environmentalistika. Odbor priamo asociovaný so zvieracou ríšou bude jednoznačne veterina, určite však nie je jediný. S tou rastlinnou ríšou sa k najznámejším radí botanika či lesníctvo. Čo však ak nechcete študovať priamo prírodovedný odbor, no …

číst více