Verejné, štátne či súkromné vysoké školy, koľko ich máme na Slovensku?

23. 3. 2022 | Štúdium na vysokej škole

štúdium na VŠPodľa Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2020 vypracovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytovalo v roku 2020 vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku 20 verejných vysokých škôl, 11 súkromných a 3 štátne vysoké školy. K tomu bolo na Slovensku oprávnených poskytovať vzdelanie aj päť zahraničných vysokých škôl.

Najväčšie zastúpenie majú na Slovensku verejné vysoké školy. Tu spadajú všetky verejnoprávne a samosprávne inštitúcie, ktoré sú zriaďované ale i rušené zákonom. Na základe zákonu je ustanovené aj zaradenie, sídlo a názov. Financované sú dotáciami zo štátneho rozpočtu či prípadne podnikateľskou činnosťou.

K štátnym vysokým školám sa radia všetky vojenské, policajné alebo zdravotnícke vysoké školy. Prvé dve sú štátne rozpočtové organizácie, posledná je štátna príspevková organizácia. Na Slovensku sú akreditované tri: Akadémia policajného zboru v Bratislave, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.

Ďalší typ tvoria súkromné vysoké školy, ktorých bolo na Slovensku 11. Tie sú v privátnom vlastníctve, nefinancované z verejných zdrojov, no zriadené sú so súhlasom vlády.

Neštandardným typom získania vzdelania môžu byť aj zahraničné vysoké školy poskytujúce vysokoškolské vzdelanie na území Slovenska. Zodpovedajú sa však právnym predpisom štátu ich sídla. K uznávaniu vzdelania sa pristupuje rovnako, ako v prípade vzdelania so získaním titulu v zahraničí. Z piatich zahraničných vysokých škôl na Slovensku mali dve sídlo v Českej republike, a po jednej so sídlom vo Francúzskej republike, Poľskej republike a v Maďarskej republike.

Čo sa týka celkových čísel, vcelku bolo na Slovensku možné vybrať si zo 48-ich študijných odborov podľa usmernení vtedajšej sústavy študijných odborov platnej od roku 2019. V prípade len troch študijných odborov nebolo možné od seba oddeliť vzdelanie prvého a druhého stupňa, a to konkrétne v programoch farmácia, všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. V prípade štyroch obdobných programov logopédia a liečebná pedagogika, teológia, učiteľstvo a pedagogické vedy a veterinárske lekárstvo bolo možné okrem bakalárskych a magisterských programov vytvárať aj študijné programy spájajúce tieto dva stupne.

 

Zdroje: www.minedu.sk, www.skolske.sk

 


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Ako budú vyzerať univerzity budúcnosti?

Ako budú vyzerať univerzity budúcnosti?

Školské prostredie prešlo v poslednom období najmä dôsledkom pandémie prehodnotením zaužívaných vzdelávacích postupov. S toľko zmieňovanou a významnou digitalizáciou sa za posledné desaťročia obmenila realita akademického sveta, ktorý sa premenil na prostredie naplnené pokročilými technológiami formujúcimi vzdelávanie. A aké budú teda univerzity budúcnosti – také, ktoré zvládnu kombinovať tradičné metódy vyučovania s tými netradičnými. Ak si chcú vysoké školy do …

číst více
Ako na dobrú prezentáciu - časť prvá

Ako na dobrú prezentáciu - časť prvá

S koncom školského roka súvisí aj množstvo testov, skúšaní a záverečných prezentácií. Práve v prípade prezentácií nejde len o obsah, ktorý prezentuješ, ale do veľkej miery záleží aj na jej forme a tom, ako ju prezentuješ. V sérií článkov sa dozvieš niekoľko tipov, ako z obyčajnej prezentácie spraviť niečo nevídané, čo pritiahne, ale aj udrží …

číst více
Koľko stojí školné na Slovensku a koľko v zahraničí?

Koľko stojí školné na Slovensku a koľko v zahraničí?

Vysokoškolské štúdium na Slovensku, i keď nie je väčšinou priamo spoplatnené, rozhodne niečo stojí. S akou približnou sumou je potrebné operovať pri vysokoškolskom štúdiu na Slovensku priniesol náš starší článok Koľko stojí vysokoškolský život? V prípade slovenských univerzít sa študent vo väčšine prípadov vyhne platbe školného ako takého, no ostatné školné náklady nie sú zdarma, a tak stojí …

číst více