Vláda sa zasadí za lepšie financovanie vysokých škôl

15. 6. 2021 | Aktuality

financovanie vysokých škôl Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii premiér Eduard Heger po stretnutí okrúhleho stola s predstaviteľmi Slovenskej rektorskej konferencieSlovenskej akadémie vied (SAV).  Premiér sa netají, že vzdelanie, veda a výskum sú z jeho pohľadu prioritu číslo jeden.

Premiér otvoril tlačovú konferenciu poukazujúc na skutočnosť odsúvania vedy a výskumu na okraj záujmu vlád v predošlých obdobiach. I napriek tejto nepriaznivej okolnosti, však na Slovensku existujú špičkoví vedci, ktorých dôležitosť sa ukázala významnou viac ako kedykoľvek pred tým počas corona pandémie.

Premiér vidí úspešnú budúcnosť Slovenska práve vo vede a inováciách, a tam plánuje smerovať aj finančnú podporu. Rovnako predstavujú deti a študenti budúcnosť Slovenska, a preto je potrebné smerovanie financií týmto smerom.

Otázka vysokého školstva sa niesla najmä v podtóne efektivity a zvyšovania kvality štúdia, ktoré sa spája so znižovaním študijných odborov a akreditácii, čo predstavuje v spoločnosti dlhodobo pálčivú tému. Eliminovanie nekvalitných študijných odborov je vnímané ako nevyhnutná cesta, aby mohlo dôjsť k podpore a investovaniu do tých prospešných.

Kľúčovým bodom, na ktorom sa počas konferencie zhodli všetci predstavitelia, bolo zasadzovanie sa o návrat študentov zo zahraničia, a tak zamedziť ich úniku z rôznych dôvodov ako nedostatočná infraštruktúra či nekvalitné podmienky štúdia, respektíve ich následné prilákanie späť na Slovensko po pôsobení v zahraničí. Rovnako je spoločným cieľom prilákať etablovaných pedagógov.

Na ciele financovania vysokého školstva, vedy a výskumu vláda vyhradila, podľa slov premiéra, enormný  peňažný balík z plánu obnovy, kde je vyhradená čiastka 213 miliónov EUR na reformy v oblasti vysokého školstva. Na podporu vedy, výskumu a inovácií je vyčlenená čiastka 633 miliónov EUR. Financovanie bude založené aj na kritérií hodnotenia a výkonnosti vysokých škôl. Financovanie sa bude ďalej sústrediť aj na skvalitnenie pedagogickej a vedeckej činnosti v slovenskom, ale i celosvetovom konkurenčnom prostredí. Cieľom je dostať aspoň jednu slovenskú vysokú školu medzi top 500 univerzít sveta.

Zástupca Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil identifikoval na zasadaní konferencie ako kľúčový bod práve kvalitu vzdelávania a vyhlásil, že systém hodnotenia kvality vzdelávania je proreformne nastavený a momentálne prebieha, v najbližších dvoch rokoch by sme mali vidieť jeho výstupy. Súhlas rektorov tkvie okrem snahy zlepšovať celkové podmienky vzdelávania aj v zlepšovaní kvality internátov, kvalitných priestorov pre štúdium či športovísk.

Rektori sa s premiérom zhodli na dôležitosti geografickej vyrovnanosti naprieč Slovenskom, kedy musí byť kvalitné vzdelávanie prístupné naprieč všetkými časťami krajiny, rovnako ako by mali byť podmienky vyrovnané pre všetky spoločenské skupiny obyvateľstva.

Pavol Šajgalík, ako predseda a reprezentant SAV, na tlačovej konferencii poukázal, že ak sa Slovensko chce stať úspešnou krajinou, musí do obehu priniesť kvalitné vedomosti, kvalitných odborníkov  a kvalitné výsledky, ktoré môže krajina získať návratom ľudí zo zahraničia či internacionalizáciou. SAV nesmierne víta podporu vlády pri ich snahách transformácie na verejné výskumné inštitúcie, čo umožní vytvoriť priestor pre investície do výskumu a začínajúcich businessov.

Diskusia okrúhleho stola medzi predstaviteľmi vlády, SAV a konferenciou rektorov by sa mala konať na kvartálnej báze a mala by smerovať k dosahovaniu cieľov prosperity a excelentnosti vzdelávania, vedy a výskumu.

Zdroje:

https://www.tasr.sk/priame-prenosy-tasr-a-tasrtv/premier-e-heger-o-rozvoji-vedy-a-vysk/27702-clanok.html

Ďalšie články k téme

Cena Daniela Tupého – „Východiská z Nenávisti“

Cena Daniela Tupého – „Východiská z Nenávisti“

Cena Daniela Tupého nesie meno usmrteného študenta Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského, ktorý v roku 2004 zomrel po útoku neonacistov vo veku 21 rokov. Jeho vrahovia sú dodnes na slobode a prípad nie je stále uzavretý. Na jeho pamiatku vyhlasuje dekan Filozofickej fakulty UK už 11 rokov súťaž o Cenu Daniela Tupého. Tento ročník dekan spolupracuje aj so …

číst více