Navýšenie objemu peňazí pre vysoké školy

25. 2. 2021 | Aktuality

Plán obnovySlovenská Rektorská Konferencia (SRK), združujúca rektorov slovenských vysokých škôl, sa 23. februára stretla s ministrom školstva a štátnym tajomníkom, aby vyzvali ministerstvo k väčšej dôvere vo vysoké školstvo. Týmto krokom reagovali na ohlásené prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci Plánu Obnovy na reformy vysokého školstva, čo predstavuje obnos 200 miliónov eur, ktorý sa hlavám univerzít nezdá adekvátny, ba dokonca demotivujúci. „SRK vyzýva predsedu vlády SR Igora Matoviča a ministra školstva Branislava Gröhlinga, aby sa zasadili za významné navýšenie objemu financií vyčlenených pre oblasť vysokého školstva z Plánu Obnovy.“  

Rektori svoju žiadosť odôvodňujú prehlbovaním zaostávania za vysokými školami v zahraničí, ak nedôjde k navýšeniu finančných prostriedkov. Nedostatok finančných zdrojov môže následne vyústiť v odlev talentovaných študentov či výskumníkov práve do zahraničia, a tak dôjde k ochudobňovaniu domáceho trhu. Poukazujú, že zvyšovanie finančných prostriedkov z európskych zdrojov by nemalo znamenať znižovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

SRK nesúhlasí s novelou zákona o vysokých školách i keď sa v nej vyskytujú dobré návrhy a iniciatívy. Novela neponúka riešenia primárnych problémov, ktorým vysoké školy na Slovensku musia čeliť, a to konkrétne na oko deklarovaná podpora vysokým školám, v realite však neuskutočnená, finančná poddimenzovanosť ako personálnej tak materiálnej infraštruktúry, či negatívny marketing.

SRK a akademická obec sú pripravení na konštruktívny a veľmi potrebný dialóg s kompetentnými funkcionármi za účelom zlepšenia situácie vysokých škôl na Slovensku. Žiadajú o vypočutie ich hlasu, ktorý má čo povedať, prejavenie dôvery a určitej autonómie zo strany vlády univerzitám a nie len ich podriaďovanie štátu.

Zdroje: https://www.srk.sk/sk/aktuality/478-tlacova-sprava-z-97-zasadnutia-srk

Ďalšie články k téme