Nepremeškajte podávanie prihlášok na Erasmus+

2. 2. 2021 | Štúdium v zahraničí

Nepremeškajte podávanie prihlášok na Erasmus+ Na väčšine univerzít sa blíži deadline pre podávanie prihlášok na výmenný študijný pobyt Erasmus+. Rozhodne ho nepremeškajte!

Určite o Erasme nepočujete prvýkrát. Viac o programe nájdete aj v našich starších textoch Ako na Erasmus“  alebo Rozhovor: Na Erasmu vo Varšave. Je to výnimočná možnosť vycestovať v rámci dohôd európskej únie a s podporou finančných grantov a študovať na zahraničnej univerzite prevažne na území európskych štátov a tak absolvovať časť vysokoškolského štúdia v zahraničí.

Je veľmi dôležité neprešvihnúť podávanie prihlášok a doručenie všetkých potrebných dokumentov. Termín podávania prihlášok sa väčšinou pohybuje v rozmedzí pol roka pred plánovaným vycestovaním. Ak si želáte mobilitu uskutočniť v budúcom zimnom semestri, koncom aktuálneho zimného semestru by ste mali začať riešiť formality. Koniec letného semestra predstavuje výberové konanie pre budúcoročný letný semester.

Prihlášky sa podávajú na každej univerzite a niekedy dokonca aj v rámci každej fakulty rôzne. Napríklad pre Slovenskú Technickú Univerzitu musí byť prihláška nahraná v univerzitnom systéme do 31. januára 2021, na Univerzite Komenského je možnosť poddávania prihlášok až do 15. februára, Žilinská Univerzita má deadline pre uchádzanie sa o mobilitu až do konca marca, Trnavská Univerzita či Univerzita Mateja Bela nemajú dátum na podávanie prihlášok stanovený paušálne pre celú univerzitu, ale každá fakulta si termín reguluje samostatne. Niektoré univerzity dátum menia priebežne, napríklad Prešovská Univerzita mala pôvodne dátum pre prihlásenie stanovený na 15. januára, no momentálne je možnosť prihlásiť sa až do odvolania.

Univerzity poskytujú podrobné informácie ohľadom mobility Erasmus+ na svojich stránkach so všetkými potrebnými informáciami ohľadom partnerských univerzít, získavania kreditov, výšky štipendia či zážitkov z mobilít. Mnohé usporadúvajú v týchto časoch aspoň online stretnutia, kde sa môžete pýtať na veci, ktoré vám nie sú jasné.

Podmienky prijatia si taktiež upravuje každá univerzita samostatne, no prevažne sa berie do úvahy priemer študijných výsledkov, motivácia k štúdiu v zahraničí a dôvody pre výber konkrétnej univerzity. Často je medzi kritériami hodnotenia jazyková kompetentnosť. Inde treba doložiť motivačný list či uviesť mimoškolské aktivity.

A k by ste z nejakého dôvodu nechceli využiť tuto skvelú možnosť, univerzity ponúkajú aj rôzne iné možnosti štúdia či stáží v zahraničí ako napríklad Erasmus+ pracovná stáž, početné lokálne štipendiá a granty ako Vyšehradský Fond či viaceré univerzitné rámcové dohody.

Výber je široký a bola by naozaj obrovská škoda aspoň nejakú z možností nevyužiť.