Univerzita J. Selyeho a Trenčianska univerzita A. Dubčeka majú staronových rektorov

27. 1. 2021 | Aktuality

Univerzita J. Selyeho v Komárne a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka majú staronových rektorov Prezidentka Zuzana Čaputová menovala rektorov pre Univerzitu J. Selyeho v Komárne, ktorým sa stal György Juhász a rektora Jozefa Habánika pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Obaja už na tomto poste pôsobili v predošlom období, no nateraz sa funkcie ujímajú v úplne novom, pandemickom období, ktoré fungovanie vysokých škôl ovplyvňuje vo výraznej miere.

Rektor je významným činiteľom na univerzite, je najvyššie postaveným akademickým hodnostárom a štatutárnym orgánom vysokej školy, riadi ju a je jej oficiálnym zástupcom na verejnosti. Menovaný do funkcie je na štvorročné výkonné obdobie.

Prezidentka si určite neidealizuje fungovanie vysokých škôl, no aj v svojom prejave sa snažila vyzdvihnúť práve pozitívne stránky samotných univerzít. Poukázala na narastajúci počet záujemcov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka, čo môže byť vďaka akreditovaniu viacerých technických odborov, tak aby spĺňali európske štandardy.

Prezidentka v prejave pri menovaní vyzdvihla jazykovú jedinečnosť Univerzity J. Selyeho v Komárne, keďže je jedinou vysokou školou na Slovensku, kde sa dá štúdium absolvovať v jazyku národnostnej menšiny, čo umožňuje rozvoj a integráciu národnostnej menšiny na juhu Slovenska skrz školstvo. Rovnako však táto jedinečnosť predstavuje pre univerzitu určitú zodpovednosť, kedy sa kladie ešte väčšia požiadavka, aby bolo poskytnuté naozaj kvalitné vzdelanie v jazyku menšiny, a tak sa aj národnostná menšina dokázala cítiť ako plnohodnotná súčasť národa.

Z prezidentského paláca vo všeobecnosti prichádza apel na zlepšovanie a skvalitňovanie ako výučby tak samotného školského systému, poskytnutie kvalitného vzdelania nadnárodných štandardov a vyvrátenie akýchkoľvek pochybností ohľadom akademickej integrity a etiky, ktoré sú tak častým problémom v spoločnosti.

Zdroje: https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vymenovala-rektorov-dvoch-vysokych-skol/

Ďalšie články k téme

U10+ - Konzorcium Slovenských Univerzít

U10+ - Konzorcium Slovenských Univerzít

Reforma školstva, akreditácie univerzít, ich spájanie a zanikanie, tieto veci počúvame pravidelne z  rôznych strán, no už ste počuli o U10+, zoskupení desiatich slovenských univerzít? A čo si vôbec treba pod Konzorciom Slovenských Univerzít predstaviť? Význam slova konzorcium v Slovnik.sk nájdeme ako: „spoločenstvo na jednorazovú realizáciu určitej obchodnej alebo finančnej transakcie; správny orgán účelovej organizácie.“ V našom prípade sa …

číst více
Nový rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Nový rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Prezidentka Slovenskej Republiky dňa 3. decembra vymenovala nového rektora VŠZaSP sv. Alžbety, ktorým sa stal Juraj Benca zvolený akademickým senátom. Rektor je najvyššie postaveným akademickým hodnostárom a štatutárnym orgánom vysokej školy, riadi ju a je jej oficiálnym zástupcom na verejnosti. Dôležitosť rektorského postavenia nezabudla pri menovaní vyzdvihnúť ani prezidentka Zuzana Čaputová: „Vážený pán rektor, verím, že dobré …

číst více
Na letnú brigádu ešte nie je neskoro

Na letnú brigádu ešte nie je neskoro

Študenti môžu mať často pocit, že ak si nenájdu brigádu do leta, je už neskoro. Podľa riaditeľky pracovne-personálnej agentúry Index Nosluš Dariny Mokráňovej to však nie je pravda. „Samozrejme tí, ktorí si nájdu brigádu skôr, už majú miesto istejšie. Brigády však pribúdajú i v priebehu leta,“ vysvetľuje Mokráňová v telefonickom rozhovore. Ponuka podľa nej siaha od výpomoci na …

číst více