Nový rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

10. 12. 2020 | Aktuality

Nový rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  Prezidentka Slovenskej Republiky dňa 3. decembra vymenovala nového rektora VŠZaSP sv. Alžbety, ktorým sa stal Juraj Benca zvolený akademickým senátom.

Rektor je najvyššie postaveným akademickým hodnostárom a štatutárnym orgánom vysokej školy, riadi ju a je jej oficiálnym zástupcom na verejnosti.

Dôležitosť rektorského postavenia nezabudla pri menovaní vyzdvihnúť ani prezidentka Zuzana Čaputová: „Vážený pán rektor, verím, že dobré meno nielen vašej školy, ale aj pre dobré meno nášho vysokého školstva sa vo svojej funkcii zameriate aj na to, aby na pochybnosti o udeľovaných tituloch nemala verejnosť v budúcnosti už žiaden dôvod.”

Toto vyhlásenie zaznelo v jej príhovore, po tom čo poukázala na pochybnosti v spoločnosti vzťahujúce sa k získavaniu PhD. titulov aj pre osoby, ktoré sa nevenovali odbornej práci či vedeckému výskumu v odboroch ponúkaných vysokou školou.

Ďalšia obava smerovala k počtu udelených hodností profesor v odboroch ošetrovateľstva, nakoľko udelený počet násobne prevyšuje množstvo v porovnaní napríklad so susedným Českom.

Taktiež v príhovore spomenula problém s odlivom študentov do zahraničia, častokrát z dôvodu lepšieho renomé zahraničných univerzít.

Vzniesla apel na rektora, aby sa hľadali riešenia a bolo možné pochybnosti považovať za neopodstatnené.

Prezidentka však nezabudla vyzdvihnúť ani prínos vysokej školy v oblasti početných zahraničných misií, na ktorých sa vysoká škola aktívne zúčastňuje, ako aj nový rektor Juraj Benca.

Vysoká škola sa vo veľkej miere snaží využívať svoje prostriedky aj pri zvládaní momentálnej pandémie Covid-19.

Zdroje: Kancelária prezidenta SR. Dostupné na: https://www.prezident.sk/

Ďalšie články k téme

Ktoré VŠ ešte prijímajú prihlášky?

Ktoré VŠ ešte prijímajú prihlášky?

Bratislava Vysoké školy v hlavnom meste Slovenskej republiky ešte stále prijímajú prihlášky od maturantov do mnohých zaujímavých študijných programov. Pokiaľ sa chcete v budúcnosti venovať ekonomike, vedeckej činnosti, učiteľstvu alebo svetovým jazykom, vyberte si z aktuálnej ponuky nasledujúcich vysokých škôl. 1. Akadémia Policajného zboru v Bratislave – do 31.03.2016 – bezpečnostné služby vo verejnej správe. 2. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií – do 31.03.2016 – liberálne …

číst více
Ako sa Liliii z Ukrajiny študuje na Slovensku?

Ako sa Liliii z Ukrajiny študuje na Slovensku?

1. Pochádzaš z mesta Sumy na Ukrajine. Prečo si si pre magisterské štúdium vybrala práve Slovensko? Mojim snom bolo vždy študovať v zahraničí. Myslela som si však, že je to nereálne a že by som na to potrebovala veľa peňazí. Keď som však získala bakalársky titul a našla som si prácu, jedna známa mi povedala, že jej syn …

číst více
Toto sú najlepšie slovenské fakulty

Toto sú najlepšie slovenské fakulty

ARRA sa počas tvorby tohto prieskumu opierala o informácie o vzdelávaní a výskume za rok 2014. Agentúra hodnotila 112 fakúlt. Z celkového počtu bolo 104 fakúlt verejných vysokých škôl a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl. ARRA všetky vzdelávacie inštitúcie rozdelila do 11 skupín podľa odborov – TECH (technické zameranie), PRIR (prírodovedné zameranie), MED (medicínske zameranie), AGRO (poľnohospodárske zameranie), EKONOM (ekonomické zameranie), OSTATNE SPOL (rôzne …

číst více