Výhody a nevýhody PhD štúdia

24. 11. 2022 | Štúdium na vysokej škole

PhD štúdiumVysoká škola získaním bakalárskeho či nadväzujúceho magisterského respektíve inžinierskeho titulu automaticky nemusí skončiť. Je tu možnosť pokračovať na PhD štúdium. To so sebou prináša určité výhody a nevýhody. Vo svojom príspevku na Instagrame ich zhrnula magistra farmácie Karin Marček Malenovská, ktorá si robí PhD na Lekárskej fakulte UK.

Čo sú teda výhody a nevýhody PhD štúdia?

Flexibilita

Tá môže byť pri PhD štúdiu zároveň výhodou ale i nevýhodou. Vo všeobecnosti je pracovná doba PhD študenta pomerne dosť flexibilná. To samozrejme záleží najmä na dohode s vedením, na pracovisku či konkrétnom výskume. PhD práca si častokrát vyžaduje pracovať aj mimo pracovnú dobu, hlavne v prípade výskumov vyžadujúcich si vedecké experimenty. Pri práci nie je študent limitovaný nutnosťou pracovať len na pracovisku. Prácu a hodiny si vie študent do veľkej miery naplánovať podľa vlastných preferencií. Zároveň si však môže výskum vyžadovať pracovať aj počas sviatkov a víkendov či neskoro do noci, a to najmä v prípade, že treba stihnúť nejaký deadline.

Peniaze

PhD štúdium nie je na Slovensku rozhodne spôsob ako zbohatnúť. Študent PhD štúdia dostáva mesačné štipendiu. Na Univerzite Komenského je to štipendium vo výške 800 eur. Po úspešnom absolvovaní dizertačnej skúšky, ktorá je v polovici štúdia, sa táto suma navýši približne o 100 eur. Výška štipendia je v čistom, nakoľko sa PhD študentka nepovažuje za zamestnanca, a tak nie sú odvádzane odvody do sociálnej poisťovne. Taktiež sa počas PhD štúdia nerátajú odpracované roky, čo stojí zvlášť na zváženie v prípade žien plánujúcich ísť na materskú. Popri PhD štúdiu je možné aj pracovať, no to je nielen časovo, ale aj psychicky a fyzicky veľmi náročné.

Možnosť cestovať či absolvovať stáž v zahraničí

Štúdium PhD so sebou prináša možnosť zúčastniť sa či vystupovať na vedeckých konferenciách v rôznych kútoch sveta. Na týchto miestach je tak možné stretnúť sa s ľuďmi vysokej intelektuálnej kvality, s rovnakým pracovným záujmom, vybudovať si kontakty a predať si vedomosti v komunite ľudí, ktorí sú nadšencami vedy. Náklady na cestovanie sú preplácané z grantov. Popri konferencii sa nájde čas aj na spoznávanie danej krajiny.

K tomu je počas PhD štúdia možnosť vycestovať do zahraničia a absolvovať niekoľko mesačnú stáž prakticky kdekoľvek na svete.

Školitelia

Ako to mnohí poznajú možno už z obdobia svojich bakalárskych a diplomových prác, nájsť si školiteľa s rovnakou víziou, ktorý bude práci venovať produktívny čas a prácu naozaj povedie, nie je vôbec samozrejmosť. Vzťah medzi školiteľom a študentom PhD je počas 4 rokov výskumu naozaj dôležitý, keďže spoločne veľmi úzko spolupracujú.

Preto je na zvážení a odporúča sa vybrať si pracovisko nie tak podľa témy ako podľa konkrétneho školiteľa. Pri pohove je dôležité zaujímať sa o praktické, každodenné záležitosti a zistiť si pracovné podmienky pracoviska. Je dobré zistiť ako napríklad vyzerá bežný deň či samotný výskum. Či je možné popri výskume pracovať. Aká je predstava školiteľa a samotného študenta. Téma sa dá upraviť, všetko sa dá doučiť, no pracovné podmienky sa dajú zmeniť len ťažko.

Vlastné výsledky

Jednou z najväčších výhod PhD štúdia je samotný výskum s prinesením vlastných výsledkov, ktoré sú podmienkou získania PhD titulu. PhD štúdium by malo byť v prvom rade niečím, čo študenta baví s túžbou stať sa expertom v danom odbore, priniesť nové informácie, vyvodiť nové závery a mať príležitosť významne prispieť k rozvoju svojho odboru.

PhD nie je jednoduché

Z predchádzajúceho štúdia príde síce študent/ka s balíčkom vedomosti, no každé pracovisko je odlišné a bude potrebné sa naučiť prax, ktorá sa líši od pracoviska k pracovisku. Nálož, ktorú práca PhD obnáša je taktiež dosť veľká. PhD štúdium je o neustálom posúvaní sa, zlepšovaní a učení sa nových vecí. Môže sa taktiež stať, že celý projekt padne a bude treba výskum urobiť nanovo. Experiment nemusí vyjsť na druhý ani desiaty pokus, a preto dá PhD štúdium zabrať najmä psychike, aby sa študent nezrútil, nevystresoval a udržal si motiváciu pokračovať v štúdiu či výskum opakovať. Veľmi ľahko môže dôjsť k frustrácii.

Neustále zlepšovanie sa

PhD štúdium preverí limity, kam až je študent schopný posunúť sa a čo všetko dokáže. Nejde len o nadobudnutie a zdokonalenie zručností ako je analýza dát, štatistika, riešenie technických problémov ale i o zlepšenie si takzvaných „soft skills“. Ide o zlepšenie práce v kolektíve, zdokonalenie prezentačných schopností, tímový a časový manažment, skúsenosť v písaní odborných článkov, zdokonalenie analytického a kritického myslenia či schopnosť prispôsobiť sa a venovať sa viacerým projektom naraz.

Izolácia

PhD štúdium je veľmi konkrétne zamerania, a tak si prirodzene PhD študentka o svojej práci len tak nepokecá pri pive s niekým, kto pracuje mimo odbor. Ľudia v okolí PhD študentov získavajú v práci povýšenia, odmeny, kým sa študent/ka PhD po niekoľkých rokoch výskumu stresuje nad publikovaním článku a dokončením dizertačnej práce.

Uplatnenie sa s PhD na Slovensku

Je to tu, študent/ka úspešne dokončí PhD štúdium. No čo potom? V našej krajine pre absolventov PhD nasleduje facka. Na Slovensku sú mimo univerzitné prostredie len minimálne možnosti uplatnenia sa. Nájde sa pár pracovných pozícií vyžadujúcich si III. stupeň štúdia, no vo väčšine prípadov sa môže stať, že absolventi PhD sú odmietnutí pretože sú prekvalifikovaní.

Štúdium PhD stojí určite za zváženie! V mnohých krajinách v zahraničí sa PhD vysoko cení, na Slovensku to tak však nie je. PhD by naozaj nemalo byť len plánom B, ale prvou voľbou, inak môže študent/ka stratiť minimálne štyri roky bez praxe a skúseností, ktoré mohli byť získané prácou v nejakej firme.

 

Zdroje; Instagram: @karin_science


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Prečo sa študenti častokrát nevedia učiť?

Prečo sa študenti častokrát nevedia učiť?

Podčiarkovanie či zvýrazňovanie textu alebo jeho opakované čítanie nie sú vhodné techniky na dlhodobé zapamätanie si informácie. Kamila Urban je vedeckou pracovníčkou na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a odbornou asistentkou na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity a skúma efektívne spôsoby učenia sa. V stratégii podčiarkovania textu vidí problém v tom, že žiaci a študenti nevedia …

Introvert má na vysokej škole vyšší predpoklad študijného úspechu

Introvert má na vysokej škole vyšší predpoklad študijného úspechu

To, že sa ľudia delia na rôzne typy na základe rozličných znakov je všeobecne známe. Mnohé výskumy sa zameriavajú práve na rozdiel medzi ľuďmi, ktorí vykazujú určité znaky introvertnosti v porovnaní s tými, čo sa pokladajú za extrovertov. Introverti a extroverti sa líšia, nie len v spôsobe vystupovania, ale aj v spôsobe ako pristupujú k životným situáciám, ako sa rozhodujú …