Vysokoškolák, over si, či sa tvoj odbor otvorí aj v ďalšom roku

9. 5. 2022 | Aktuality

študijný odborObava je na mieste po vyhláseniach Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ), ktorá informovala o plánovanom rušení približne tisícky neperspektívnych študijných odborov.

Rušenie by malo zasiahnuť všetky vysoké školy a všetky študijné programy, o ktoré je dlhodobo prejavovaný minimálny študentský záujem. Špeciálne čistky by sa mali udiať v odboroch cudzích menej populárnych jazykov. V odbore filológia je registrovaných okolo 380 študijných programov vysokých škôl zameraných na cudzie jazyky a v učiteľských odboroch viac ako 220 programov. Naviac na tretine študijných odborov v tejto oblasti nie je zapísaný ani jeden študent. Z toho vyplýva, že školy už pristúpili k selekcii a postupne pripravujú programy na ich zrušenie.

V prípade, že k zrušeniu študijného odboru od 1.septembra dôjde, vysoká škola by mala študentom umožniť pokračovanie na vysokej škole v príbuznom programe. Ak taký program vysoká škola neposkytuje, mala by sprostredkovať podobný študijný program na inej vysokej škole. O zrušení odboru by mali informovať webové stránky univerzít, študijné oddelenia či reprezentanti študentských parlamentov a akademických senátov.

Postupný útlm neperspektívnych programov súvisí okrem demografického znižovania počtu uchádzačov o vysokoškolské štúdium aj so znižovaním financovania a prípravou škôl na nové akreditácie. Ašpiranti na vysokoškolské štúdium sa tak presúvajú na iné vysoké školy a volia iné študijné programy, o ktoré je väčší záujem, a tak dochádza k eliminácií programov, o ktoré je prejavený len nízky záujem.

S informáciou o redukcii študijných odborov vystalo aj znepokojenie zo strany francúzskeho, talianskeho či španielskeho veľvyslanectva vzťahujúce sa k obavám zo zníženia dostupnosti vzdelávania sa v daných jazykoch a kultúrach v rámci Slovenskej republiky. Došlo však k uisteniu o záujem poskytnúť kvalitné vzdelávanie a pokrytie aj týchto oblastí.

Formou poskytovania zrušených programov by mohli byť spolupráce so zahraničnými univerzitami a inštitúciami napríklad v podobe spoločných programov. Týmto by mohlo dôjsť k zvýšeniu kvality štúdia, k rôznorodosti vzdelávania či vzájomnému medzinárodnému porozumeniu.

Vysoké školy by podľa SAAVŠ mali od jesene ponúkať už len programy v súlade s európskymi normami podľa nových akreditačných pravidiel sledujúcich európske štandardy a usmernenia pre zabezpečenie kvality. Maturanti sa tak môžu tešiť na vyššiu transparentnosť programov, viac informácií o programe, ale i cieľoch vzdelávania a kvalifikácii, ktoré štúdiom získajú. K tomu budú mať tiež väčšiu flexibilitu štúdia a výberu predmetov vďaka novele vysokoškolského zákona.

Od 1.septembra 2022 by sa tak mali otvoriť len študijné programy, ktoré spĺňajú nové požiadavky akreditačných štandardov, čo predstavuje podľa odhadu otvorenie 4700 študijných programov v budúcom akademickom roku 2022/2023 na rozdiel od 5705 programov poskytovaných v tomto roku.

Zdroje: www.skolske.sk


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme