Zhoršenie digitálnych zručností na školách

4. 11. 2021 | Aktuality

IT zručnostUž po desiatykrát sa uskutočnil IT Fitness Test na zistenie digitálnych zručností študentskej populácie a učiteľov na Slovensku. I keď bola tohtoročná účasť rekordná, zapojilo sa až 45-tisíc respondentov, v porovnaní s minulým rokom sa celkové výsledky zhoršili.

Do najväčšieho testovanie svojho druhu sa zapojilo až 790 škôl. Zhoršené výsledky pripisujú autori prieskumu práve vyššiemu počtu respondentov a škôl zapojených do testovania, výsledok podporujúci trend, že pri výraznom náraste respondentov, klesá celková priemerná úspešnosť.

Pre stredné a vysoké školy vyplnil oproti minulému roku verziu testu až dvojnásobný počet študentov, a to viac než 27-tisíc respondentov. Ich priemerná úspešnosť dosiahla 40%, kým minulý rok bola úspešnosť necelých 62%. Pre učiteľov dopadlo testovanie o niečo lepšie, ich priemerná úspešnosť bola na takmer 52%tách. Tejto verzie sa zúčastnili študenti nad 15 rokov z 535 škôl, minulý rok z 376 škôl.

Verziu testu pre stredné školy vyplnilo až 16-tisíc respondentov, čo je o polovicu viac, než v roku 2O2O, kedy to bolo len tesne nad 7000 respondentov. Priemerná úspešnosť riešiteľov je na úrovni takmer 40%. Aj tu mali učitelia o niečo lepšiu úspešnosť, 57,61%.

Autori uverejnili aj záverečnú prácu so zhrnutím poznatkov vyplývajúcich z testovania. Prišli k záveru, že u škôl, ktoré mali v testovaní 2O2O dobré výsledky, je celkové zníženie úspešnosti menej výrazné, naopak, školy s horšími výsledkami si tento rok pohoršili ešte viac. Rovnako v testovaní dosiahli lepšie výsledky školy, ktoré aktívne podporujú IT vzdelávanie, šíria IT obsah a vzdelávací proces.

Zhoršenie je viditeľné pri základných IT zručnostiach a poznatkoch študentov a ich následnom prepojení s praxou. Autori testu odporúčajú školám, aby sa viac zamerali na aplikáciu poznatkov z viacerých oblastí, ale aj na prepájanie teoretických vedomostí s praktickými zručnosťami. Vyučujúci by mali študentom zadávať úlohy a projekty, pri ktorých musia vykonávať aktivity vyžadujúce i vyššie kognitívne operácie. Pri riešení úloh by mali mať študenti väčšiu voľnosť a priestor na riešenie problémov analyticky a využiť kreativitu. Treba podporovať kritické myslenie, rozvíjať zručnosti vyhodnocovania informácii a posudzovania ich kvality, dôveryhodnosti a pravdivosti. Podľa testu sa zdá, že študentom chýba dostatok praktických skúseností a málo rozumejú štruktúre textového dokumentu. Zlepšiť by sa mali aj v práci s interaktívnymi grafmi, porozumením zobrazovaných informácií a hľadaním informácie podľa zadaného kritéria.

Za zhoršením okrem iných faktorov môže byť aj nedostatočné vyučovanie informatiky, ak vôbec nejaké, počas Corona pandémie. Rovnako sa pri dramatickom náraste respondentov mnohí z nich s testom v minulých rokoch nestretli, a to mohlo prispieť k zníženiu úspešnosti.

IT Fitness Test sa teší svojej úspešnosti. Budúci rok sa vďaka finančnej podpore z Vyšehradského fondu a spolupráci národných IT asociácií krajín exportuje aj za hranice Slovenska, do krajín V4. K tomu bude test aj v anglickej variácii.

Zdroje: www.skolske.sk

Ďalšie články k téme

Vráťme spolu rozum na internet

Vráťme spolu rozum na internet

Je výzva na projekty Férovej nadácie spoločnosti O2, ktorá vyzýva jednotlivcov, skupiny či organizácie s projektom, iniciatívou alebo platformou verejnoprospešného charakteru na podporu a rozvoj digitálneho vzdelávania v oblasti mediálnej gramotnosti a formovania kritického myslenia detí, mladej generácie, ale aj učiteľov. Cieľom predkladaných projektov má byť snaha o vyvracanie dezinformácií, hoaxov a konšpiračných teórii, docielenie zverejňovania len overených a pravdivých informácií, potláčanie …

číst více
Výsledky študentského prieskumu Akademická štvrťhodinka

Výsledky študentského prieskumu Akademická štvrťhodinka

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) uskutočnila v mesiaci máj celoslovenský prieskum medzi vysokoškolskými študentmi v štyroch jazykových mutáciách, ktorého účelom bolo prispieť k zlepšeniu kvality štúdia na základe odpovedí od študentov, kedy mohlo takmer 130.000 vysokoškolských študentov prispieť svojou odpoveďou k výskumu po automatickom obdŕžaní emailu na školskú mailovú adresu. Prieskum zameraný na zistenie kvality a …

číst více
Nová pozícia školského digitálneho koordinátora

Nová pozícia školského digitálneho koordinátora

Novovzniknutá pozícia školského digitálneho koordinátora má pomôcť učiteľom efektívne vzdelávať študentov prostredníctvom nových digitálnych technológii. Finančne podporených by malo byť približne 170 koordinátorov pre základné a 180 pre stredné školy v období jedného roku. Financie budú čerpané z projektu NP edIT, ktorý je kompenzačným krokom vlády, snažiacim sa o zmiernenie dopadu pandémie Covid-19 na vzdelávací proces na základných …

číst více