Zhoršenie digitálnych zručností na školách

4. 11. 2021 | Aktuality

IT zručnostUž po desiatykrát sa uskutočnil IT Fitness Test na zistenie digitálnych zručností študentskej populácie a učiteľov na Slovensku. I keď bola tohtoročná účasť rekordná, zapojilo sa až 45-tisíc respondentov, v porovnaní s minulým rokom sa celkové výsledky zhoršili.

Do najväčšieho testovanie svojho druhu sa zapojilo až 790 škôl. Zhoršené výsledky pripisujú autori prieskumu práve vyššiemu počtu respondentov a škôl zapojených do testovania, výsledok podporujúci trend, že pri výraznom náraste respondentov, klesá celková priemerná úspešnosť.

Pre stredné a vysoké školy vyplnil oproti minulému roku verziu testu až dvojnásobný počet študentov, a to viac než 27-tisíc respondentov. Ich priemerná úspešnosť dosiahla 40%, kým minulý rok bola úspešnosť necelých 62%. Pre učiteľov dopadlo testovanie o niečo lepšie, ich priemerná úspešnosť bola na takmer 52%tách. Tejto verzie sa zúčastnili študenti nad 15 rokov z 535 škôl, minulý rok z 376 škôl.

Verziu testu pre stredné školy vyplnilo až 16-tisíc respondentov, čo je o polovicu viac, než v roku 2O2O, kedy to bolo len tesne nad 7000 respondentov. Priemerná úspešnosť riešiteľov je na úrovni takmer 40%. Aj tu mali učitelia o niečo lepšiu úspešnosť, 57,61%.

Autori uverejnili aj záverečnú prácu so zhrnutím poznatkov vyplývajúcich z testovania. Prišli k záveru, že u škôl, ktoré mali v testovaní 2O2O dobré výsledky, je celkové zníženie úspešnosti menej výrazné, naopak, školy s horšími výsledkami si tento rok pohoršili ešte viac. Rovnako v testovaní dosiahli lepšie výsledky školy, ktoré aktívne podporujú IT vzdelávanie, šíria IT obsah a vzdelávací proces.

Zhoršenie je viditeľné pri základných IT zručnostiach a poznatkoch študentov a ich následnom prepojení s praxou. Autori testu odporúčajú školám, aby sa viac zamerali na aplikáciu poznatkov z viacerých oblastí, ale aj na prepájanie teoretických vedomostí s praktickými zručnosťami. Vyučujúci by mali študentom zadávať úlohy a projekty, pri ktorých musia vykonávať aktivity vyžadujúce i vyššie kognitívne operácie. Pri riešení úloh by mali mať študenti väčšiu voľnosť a priestor na riešenie problémov analyticky a využiť kreativitu. Treba podporovať kritické myslenie, rozvíjať zručnosti vyhodnocovania informácii a posudzovania ich kvality, dôveryhodnosti a pravdivosti. Podľa testu sa zdá, že študentom chýba dostatok praktických skúseností a málo rozumejú štruktúre textového dokumentu. Zlepšiť by sa mali aj v práci s interaktívnymi grafmi, porozumením zobrazovaných informácií a hľadaním informácie podľa zadaného kritéria.

Za zhoršením okrem iných faktorov môže byť aj nedostatočné vyučovanie informatiky, ak vôbec nejaké, počas Corona pandémie. Rovnako sa pri dramatickom náraste respondentov mnohí z nich s testom v minulých rokoch nestretli, a to mohlo prispieť k zníženiu úspešnosti.

IT Fitness Test sa teší svojej úspešnosti. Budúci rok sa vďaka finančnej podpore z Vyšehradského fondu a spolupráci národných IT asociácií krajín exportuje aj za hranice Slovenska, do krajín V4. K tomu bude test aj v anglickej variácii.

Zdroje: www.skolske.sk

Ďalšie články k téme