Žiaci prišli kvôli pandémii Covid-19 o tretinu vzdelania

27. 2. 2023 | Aktuality

Žiaci prišli kvôli pandémii Covid-19 o tretinu vzdelaniaZatvorené školy, vyučovanie online, hybridné vzdelávanie a rôzne inak pozmenené formy vzdelávania počas koronapandémie, zapríčinili, podľa vedeckých štúdií, že žiaci prišli až o tretinu vedomostí, ktoré stále ešte nedohnali.

Až 95% žiakov na celom svete do určitej miery postihlo zatvorenie škôl či určitá forma dištančného vzdelávania. Tím európskych vedcov skúmal ako narušenie bežného vyučovania zapríčineného ochorením Covid-19 ovplyvnilo vzdelanie študentov. Výskum bol uskutočnený na základe 42 štúdií zverejnených medzi marcom 2020 a augustom 2022 v 15 štátoch z celého sveta zahŕňajúc európske, juhoamerické, juhoafrické krajiny či USA a Austráliu.

Z analýzy prebratých štúdií vyplynulo, že žiaci vo veku medzi 5 až 18 rokov prišli o približne 35% vzdelania, v porovnaní s bežným školským rokom. Najväčší nepomer bol odpozorovaný v prvej fáze koronapandémie. Výpadkom a neštandardným či dokonca žiadnym spôsobom vzdelávania boli výraznejšie postihnuté deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia a chudobných krajín sveta.

Nepomerný deficit vzdelania bol odpozorovaný v rôznych oblastiach vzdelávania. Výraznejší nepomer vedomostí u detí bol zaznamenaný napríklad v oblasti matematiky. Naopak, v oblasti ako bolo čítanie deti až tak veľmi nezaostávali. Podľa výskumníkov to môže byť zapríčinené tým, že rodičia dokážu lepšie pomôcť a poradiť svojim deťom pri učení sa a zlepšovaní zručností čítania ako pri riešení matematických úloh.

Výskumníci vyzvali krajiny sveta, aby prijali náležité kroky, ktoré by dopomohli žiakom nadobudnúť a dohnať zameškané vedomosti a medzery vo vzdelávaní zapríčinené koronapandémiou.

“Kríza vzdelávania je krízou rovnosti.” - Bastian Betthauser (vedúci vedeckého tímu Bastian Betthauser z francúzskej univerzity Sciences Po).

 

Zdroje: Teraz.sk


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Atraktívnym študentkám sa počas dištančného vzdelávania darilo horšie

Atraktívnym študentkám sa počas dištančného vzdelávania darilo horšie

Sú vzhľad a študijné výsledky navzájom spoločne prepojené? Dištančné vzdelávanie zapríčinené pandémiou Covid-19 bolo určite náročným obdobím. Na strane druhej sa stalo podnetom mnohých prieskumov. Jedným z takýchto prieskumov sa stala aj štúdia zo Švédska, uskutočnená na vzorke 300 študentov a študentiek v rámci programov technického zamerania vo Švédsku, ktorá skúmala vplyv vzhľadu na študijne výsledky. Podľa tejto …

Rebríčky najlepších základných a stredných škôl sú späť

Rebríčky najlepších základných a stredných škôl sú späť

Nezisková organizácia INEKO prvýkrát po pandémii publikovala kompletné rebríčky najlepších základných a stredných škôl. Pred pandémiou COVID-19 sa rebríčky najlepších škôl robili každý rok. Avšak v dôsledku vynechania Testovania 9 a písomnej časti maturít na dva roky a Testovania 9 a Testovania 5 na jeden rok, nebolo možné tieto rebríčky zostavovať, nakoľko sú významnými premennými …

Prváci na strednej sa môžu tešiť na príspevok na počítač

Prváci na strednej sa môžu tešiť na príspevok na počítač

Prváci na stredných školách a vybraní žiaci z iných ročníkov a základných škôl sa môžu tešiť na príspevok 350€ na počítač či tablet s klávesnicou. Tento benefit sa bude týkať viac ako 152 000 žiakov a pochádza z dielne Ministerstva informatizácie. Celkový vyčlenený rozpočet je 65 miliónov eur a financie pochádzajú z eurofondov. Pilotný projekt …