Zmaturuj z Literatúry

3. 3. 2021 | Rady maturantom

zmaturujZmaturuj s Lukášom Pelčom je ďalšou z ukážok, kedy preberajú jednotlivci iniciatívu, aby dopomohli študentom v príprave na maturitnú skúšku.

V predošlom článku Online hodiny pre maturantov sme poukázali na impulz mimoparlamentnej strany Spolu, ktorá sa snaží priniesť efektívnu a inovatívnu formu prípravy na maturitu. Kovid pandémia nie je určite jednoduchým obdobím pre žiadneho maturanta. A práve preto treba priniesť do povedomia prospešné a zmysluplné iniciatívy snažiace sa situáciu uľahčiť, priniesť pokrokovú alternatívu na skvalitnenie a zefektívnenie prípravy na maturitu novou a zaujímavou formou.

Lukáš Pelč – oficiálna stránka na platforme Facebook či @pelclukas na Instagrame  je projekt Zmaturuj s Lukášom Pelčom, ktorý spúšťa svoje vysielanie 28. februára. V tejto dobe kovidovej sa síce pre maturantov zmenila forma štúdia, no maturitná skúška ich pravdepodobne neminie, a tak je na ňu potrebné sa kvalitne pripraviť, ideálne ak sa to dá zaujímavou formou. Presne to je zámerom projektu Zmaturuj, priniesť moderný koncept získavania informácií zábavnejšou formou, formou blízkou mladej generácií, cez vymoženosti sociálnych sietí ako kontrast k často jednotvárnemu čítaniu študijných materiálov. Táto forma môže byť prospešnou práve pre tých študentov, ktorí majú problém s učením len cez bezmyšlienkovité čítanie a preferujú vizuálne pomôcky.

Projekt Zmaturuj sa konkrétne zameriava na povinný maturitný predmet – Literatúra. Študenti (samozrejme aj neštudenti) budú postupne oboznámený so všetkými 30 maturitnými otázkami slovenskej a svetovej literatúry, a to formou krátkych, obsažných videí a animácií. Ako bonus je ku každej téme pripravený test na preverenie vedomostí, ktorí bude zverejnený a následné aj uložený na platforme Instagramu (profil @pelclukas).

Zdá sa, že dobrovoľné iniciatívy jednotlivcov a organizácii z časti suplujúce vzdelávacie inštitúcie, môžu byť veľmi podnetným a zaujímavým spôsobom dovzdelania sa, štúdia do hĺbky daných predmetov, tém či prípravy na maturitu a prijímacie skúšky.

Opäť nám neostáva nič iné, ako vás pozvať k využitiu týchto zaujímavých možností a iniciatív.

Ďalšie články k téme